204. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 10a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

2020ko deialdia dirulaguntzak emateko garapenerako
lankidetza proiektuetarako. Laburpena

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsultatu daiteke. (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/520366). DDBN (Identifikazioa): 520366.

Xedea: dirulaguntzak ematea gobernuz kanpoko erakundeei, garapenerako nazioarteko lankidetza proiektuak kofinantzatzeko. Programa horiek helburu izanen dute hirugarren herrialdeetan tokian tokiko giza garapena sustatzea, honako eremu hauei lehentasuna emanez:

–Osasun alorra modu integrala helburu duten proiektuak.

–Emakumearen aldeko sustapen eta garapen proiektuak, haren bizi baldintzak hobetu eta haren eskubideak zein aukerak sustatzeko direnak.

–Ingurumenaren saneamenduko proiektuak.

–Oinarrizko hezkuntza.

–Ekonomia solidarioa, kooperatibak, elikadura burujabetza, finantza solidarioak eta abar.

–Talde oso ahulak: herri indigenak, gutxiengo etnikoak eta errefuxiatuak.

–Habitat eta eremu hondatuak berreskuratzea, eremuaren garapen sozioekonomikoa hobetzeko helburuarekin.

–Eskaerak aurkezteko epea: 20 egun natural, laburpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Dirulaguntza honen finantzaketa Antsoaingo Udaleko Gastuen Aurrekontuetako 1-23992-4820009 “Lankidetza proiektuetarako dirulaguntzak” partidarekin eginen da, 35.000,00 euroko zenbatekoa duena.

Antsoainen, 2020ko abuztuaren 17an.–Alkate udalburua, Ander Andoni Oroz Casimiro.

Iragarkiaren kodea: L2009343