166. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OBANOS

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 131. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 16an, Udalak osoko bilkuran 2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko harturiko erabakia, 2020ko ekainaren 4koa. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketen espedientea behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

AURREKONTU-ALDAKETAK

Aparteko kreditua

GASTUAK:

1.3121.63200.–Osasun kontsultategia eraberritzea: 210.850,00.

1.3232.62200.–Ikastetxe publikoko patioko estalkia: 51.950,00.

1.9200.64100.–Informatikako aplikazioen gastuak: 2.000,00.

1.9330.64000.–Ondasun eta eskubideen udal inbentarioa: 5.500,00.

1.3322.64000.–Artxibo sistema: 12.500,00.

1.9200-62600.–Informazio prozesuetarako ekipoak: 700,00.

DIRU-SARRERAK:

1.87000.–Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 56.411,50.

1.75080.–Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzak: 192.088,50.

1.75060.–Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza. Hitzarmena: 35.000,00.

Obanosen, 2020ko uztailaren 8an.–Alkatea, María Aránzazu Hernández Lacalle.

Iragarkiaren kodea: L2007332