166. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 28a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FUSTIÑANA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatuari jarraikiz, inork alegaziorik aurkeztu ez duenez jendaurreko epean (alarma egoera bitartean etenda egon da epeen zenbaketa ekainaren 1era arte, eta ekainaren 22ra arte iraun du), behin betiko onetsi da 2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 104. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, maiatzaren 18an.

Fustiñanan, 2020ko ekainaren 25ean.–Alkatea, Sergio Vitas Aguirre.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

OSAGARRIAK

SARBIDEA

EGOERA

ARAUBIDE JURIDIKOA

A

B

C

D

E

1 idazkari

A

%60

%35

OL

Hutsik

F

1 administrari-ofizial

C

%45

Integrazioa

Jardunean

F

1 administrari-ofizial

C

%33

%12

OL murriztua

Jardunean

LKF

2 zerbitzu anitzetako enplegatu

B

%15

%20

LK

Jardunean

LK

1 mandatari laguntzailea

D

%15

OL

Jardunean

LK

LABURDURAK:

–Osagarriak:

A: lanpostuko osagarria.

B: bateraezintasuneko osagarria.

C: mailako osagarria.

D: txandakako laneko osagarria.

E: lanaldiaren luzapeneko osagarria.

–Araubide juridikoa:

F: funtzionarioa.

LKF: lan-kontratudun finkoa.

–Sarbidea:

OL: oposizio-lehiaketa.

Langileen izenen zerrenda

A) Funtzionarioen izenen zerrenda:

Belén Orta Agramonte. Administrari-ofiziala. Maila: C. Gradua: 5. Antzinatasuna: 1988-05-09. Jardunean.

B) Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda:

Ascensión Vitas Redrado. Administrari-ofiziala. Maila: C. Antzinatasuna: 1997-03-01. Jardunean.

Inocencio Cerezo Puig. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: E. Antzinatasuna: 1997-11-01. Jardunean.

Pedro Antonio Bermejo Logroño. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Maila: E. Antzinatasuna: 1997-11-01. Jardunean.

Sonia Sánchez Tambó. Mandatari administrari laguntzailea. Maila: D. Antzinatasuna: 2008-01-01. Jardunean.

C) Administrazio araubideko langileen izenen zerrenda:

Maite Jordán Marchite. Idazkaria. Maila: A. Gradua: 6. Antzinatasuna: 1985-08-12 Jardunean.

Iragarkiaren kodea: L2006864