91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

PITILLAS

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan ezarriari jarraikiz (foru lege horrek jorratu zuen Nafarroako Toki Administrazioa), jendaurreko epea iragan baita inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2019ko aurrekontu orokor eta bakarra.

2019ko 36. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara hasierako onespenaren erabakia, otsailaren 21ean.

GASTUAK:

1. KAPITULUA

LANGILERIA GASTUAK

129.700,00

2. KAPITULUA

ONDASUN ARRUNTETAKO ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

237.250,00

3. KAPITULUA

FINANTZA-GASTUAK

0,00

4. KAPITULUA

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

101.150,00

6. KAPITULUA

INBERTSIO ERRELAK

203.700,00

7. KAPITULUA

KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

8. KAPITULUA

(DIRUZAINTZAKO GERAKIN NEGATIBOA)

9. KAPITULUA

FINANTZA-PASIBOAK (AMORTIZAZIOAK)

GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA

671.800,00

DIRU-SARRERAK:

1. KAPITULUA

ZUZENEKO ZERGAK

114.900,00

2. KAPITULUA

ZEHARKAKO ZERGAK

15.000,00

3. KAPITULUA

TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK

41.850,00

4. KAPITULUA

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

268.150,00

5. KAPITULUA

ONDAREKO DIRU-SARRERAK ETA HERRI-LURRETAKO APROBETXAMENDUAK

77.300,00

6. KAPITULUA

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA

7. KAPITULUA

KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

58.964,00

9. KAPITULUA

FINANTZA-PASIBOAK

95.636,00

DIRU-SARREREN AURREKONTUA, GUZTIRA

671.800,00

Pitillasen, 2019ko martxoaren 29an.–Alkate udalburua, Francisco Arrazubi Pérez.

Iragarkiaren kodea: L1905213