91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ESPARTZA GALAR

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Otsailaren 26an egindako bilkuran onetsi zen hasiera batez 2019ko aurrekontu arruntaren espedientea, eta 2019ko 60. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 28an. Haren aurkako alegaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontua behin betiko onetsi da eta argitara ematen da haren laburpena, indarrean dagoen legeriari jarraikiz. Ondotik ematen da. Argitara ematen da behar diren ondorioak izan ditzan.

DIRU-SARRERAK:

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 300,00 euro.

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelakoak: 6.100,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 108.600,00 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 16.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 131.000,00 euro.

GASTUAK:

II. kapitulua.–Ondasun arruntak eta zerbitzuak: 51.300,00 euro.

III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 200,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 4.500,00 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 75.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 131.000,00 euro.

Espartza Galarren, 2019ko apirilaren 24an.–Alkate udalburua, Ramón Lakuntza Astitz.

Iragarkiaren kodea: L1905584