91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

DEIKAZTELU

5/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko 29. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, otsailaren 29an, aurrekontu-aldaketak hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan).

GASTUAK:

Kreditu bereziak:

6. kapitulua: 43.527,24 euro.

FINANTZABIDEAK:

Kredituetan eginiko deuseztatzeak edo beheititzeak: 34.120,20 euro.

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 9.407,04 euro.

Deikaztelun, 2019ko martxoaren 25ean.–Alkatea, Mikel Azcona Molinero.

Iragarkiaren kodea: L1905452