91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CABREDO

2018ko aurrekontuko 1., 2. eta 3. aldaketak.
Hasierako onespena

Cabredoko Udalak, 2018ko martxoaren 30ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 1/18, 2/18 eta 3/18 aldaketak 2018ko aurrekontuan.

Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek azter dezaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraituz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Cabredon, 2019ko apirilaren 25ean.–Alkatea, Arantzazu Fernández Cayetano.

Iragarkiaren kodea: L1905676