91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTZIBAR

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

Uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa betez (arau horren bidez jorratu zen Botere Judiziala) eta Bake Epaileei buruzko ekainaren 7ko 3/1995 Erregelamendua ere betez, deialdia egiten da udalerriko bake epaile titularraren eta ordezkoaren kargu hutsak betetzeko. Interesdunek hamabortz egun balioduneko epea izanen dute eskaerak Udalaren bulegoetan aurkezteko, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

Artzin, 2019ko apirilaren 23an.–Alkatea, Carlos Oroz Torrea.

Iragarkiaren kodea: L1905564