91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRIBERRI ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Honen bidez aditzera ematen da ezen Erriberriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, 2018ko abenduaren 19an egindako bilkuran, hasiera batez onetsi zuela plantilla organikoaren eta langile-zerrendaren espedientea.

Espedientearen informazio publikoaren tramitea iragan da (2019ko 27. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 19an, argitaratuz hasi zen tramite hori) eta ez da aurkeztu haren aurkako alegazio edo erreklamaziorik; hortaz, behin betikotzat jotzen da hasiera bateko onespena.

Iragarki honen I. eta II. eranskinetan jaso dira plantilla organikoa eta langileen zerrenda, hurrenez hurren.

Erriberrin, 2019ko otsailaren 20an.–Alkatea, Andoni Lacarra.

I. ERANSKINA

2019ko plantilla organikoa

Funtzionarioek betetako lanpostuak.

–Kodea: 11. Lanpostuaren izena: administrari-ofizial 1. Maila: C. Osagarria: %12 + %5,676 + %4 + %1,16 + %3,36 + %10. Sarbidea: OL. Egoera: jardunean. Lanaldia: %100.

–Kodea: 30. Lanpostuaren izena: gizarte-langile 1. Maila: B. Osagarria: %22 + %8 + %1,16 + %3,57. Sarbidea: OL. Egoera: jardunean. Lanaldia: %100.

–Kodea: 31. Lanpostuaren izena: gizarte-hezitzaile 1. Maila: B. Osagarria: %22 + %8 + %1,16 + %3,57. Sarbidea: O. Egoera: eszedentzia. Lanaldia: %100.

Langile lan-kontratudun finkoek betetako lanpostuak.

–Kodea: 20-21-22. Lanpostuaren izena: 3 familia-langile. Maila: D. Osagarria: %12 + %4 + %1,36 + %2,99. Sarbidea: OL. Egoera: jardunean. Lanaldia: %54,54.

–Kodea: 23. Lanpostuaren izena: familia-langile 1. Maila: D. Osagarria: %12 + %4 + %1,36 + %2,99. Sarbidea: O. Egoera: jardunean. Lanaldia: %68,18.

Behin-behineko langile lan-kontratudunek betetako lanpostuak.

–Kodea: 24. Lanpostuaren izena: familia-langile 1. Maila: D. Osagarria: %12 + %4 + %1,36 + %2,99. Sarbidea: izendapena. Egoera: hutsik. Lanaldia: %68,18.

–Kodea: 32-33. Lanpostuaren izena: gizarte-langile 2. Maila: B. Osagarria: %22 + %8 + %1,16 + %3,57. Sarbidea: Enpleguko Institutu Nazionala. Egoera: hutsik. Lanaldia: %50.

–Kodea: 12. Lanpostuaren izena: administrari laguntzaile 1. Maila: D. Osagarria: %12 + %4 + %1,36 + %2,99 + %6,65 + %7,91. Sarbidea: Enpleguko Institutu Nazionala. Egoera: hutsik. Lanaldia: %100.

–Idazkaria. Lanpostuaren izena: idazkaria. Maila: A. Sarbidea: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 240. artikulua. Erriberriko Udaleko idazkaria. Egoera: jardunean.

II. ERANSKINA

Langileen izen zerrenda, 2018ko abenduaren 31n

Funtzionarioen izen zerrenda.

–Kodea: 30: Matilde Donamaría Leoz. Gizarte-langilea. Gradua: 5. Antzinatasuna: 1987-11-16. Jardunean.

–Kodea: 11: Cristina Ciáurriz Echecón. Administrari-ofiziala. Gradua: 5. Antzinatasuna: 1989-02-18. Jardunean.

–Kodea: 31: Idoia Markina Górriz. Gizarte-hezitzailea. Gradua: 4. Antzinatasuna: 1998-03-13. Eszedentzia.

Lanaldi partzialeko lan-kontratudun finkoen izen zerrenda.

–Kodea: 20: M.ª Sol Corro Garde. Familia-langilea. Antzinatasuna: 1992-06-02. Jardunean.

–Kodea: 21: Purificación Lapuerta Redondo. Familia-langilea. Antzinatasuna: 1993-06-14. Jardunean.

–Kodea: 22: Milagros Medina Ongay. Familia-langilea. Antzinatasuna: 1997-01-19. Jardunean.

–Kodea: 23: Antonia Sepúlveda López. Antzinatasuna: 2002-02-27. Jardunean.

Lan-kontratudunen izenen zerrenda.

–Kodea: 24: Idoia Goyén González. Familia-langilea. Antzinatasuna: 2003-08-18. Jardunean.

–Kodea: 32: Elena Lacabe Azcona. Etxeko Laguntza Zerbitzuko gizarte-langilea. Antzinatasuna: 2014-04-21. Jardunean.

–Kodea: 33: Mónica García Palomino. Gizarteratze programako gizarte-langilea. Antzinatasuna: 2008-05-18. Jardunean.

–Kodea: 12: Izaskun Sola Ujue. Administrari laguntzailea. Antzinatasuna: 2015-01-09. Jardunean.

–Kodea: 34: Laura Alvarez de Eulate San Juan. Gizarte-hezitzailea. Antzinatasuna: 2011-06-04. Jardunean (eszedentzian den gizarte-hezitzailea ordeztuz).

–Kodea: 35: María Pérez Montoya. Gizarte-langilea. Antzinatasuna: 2019-01-02. Jardunean.

–Idazkaria: Jesús Marco del Rincón.

Iragarkiaren kodea: L1905135