160. ALDIZKARIA - 2019ko abuztuaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURCHANTE

Udalkideen ordainsariak

Murchanteko Udalak, 2019ko uztailaren 4ko osoko bilkura berezian, udalkideen ordainsarien honako araubide hau onetsi zuen:

Informazio batzordeen bilkuretara joateagatik: 60 euro.

Kontratazio mahaien bilkuretara joateagatik: 30 euro.

Osoko bilkuretara joateagatik: 100 euro.

Tokiko Gobernu Batzarraren bilkuretara joateagatik: 100 euro.

Dietak: 60 euro 50 km-tik beherako bidaietan eta 90 euro, distantzia 50 km-tik gorakoa bada.

Kilometro-ordaina: Nafarroako Gobernuak bere langileentzat ezarritakoaren araberakoa izanen da.

Argitara ematen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75.5 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Murchanten, 2019ko uztailaren 5ean.–Alkatea, Luis Sancho Martínez.

Iragarkiaren kodea: L1909385