141. ALDIZKARIA - 2019ko uztailaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARES

2019ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legean ezarritakoari jarraikiz, Udalbatzak, 2019ko martxoaren 21ean egindako bilkuran, hasiera batean onetsi zuen zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak aldatzea 2019rako, baita erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialera igortzea ere, hura argitaratzeko.Hasierako onespena 2019ko 67. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 5ean. Horren ondotik, espedientea jendaurrean egon da 30 egun baliodunean. Espedientea jendaurrean egoteko epea iraganik, inork ez duenez erreklamazio, kexa edo oharrik aurkeztu, zerga-tasen, tasen eta prezio publikoen aldaketa hori indarrean jarriko da iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Garesen, 2019ko maiatzaren 24an.–Alkatea, Oihan Mendo Goñi.

Zergak

–Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: karga-tasa %0,38 izanen da.

–Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: karga-tasa %0,80 izanen da.

–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %3,60.

–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: %1,24.

–Hiri-lurren balio-gehikuntza: %14,42 (martxoaren 15eko osoko bilkuraren erabakiaren bidez aldatua, abenduaren 27ko 19/2017 Foru Legera egokitzeko).

 • Urte 1etik 5 urtera bitarte, %2,83.
 • 10 urtera bitarte, %2,73.
 • 15 urtera bitarte, %2,73.
 • 20 urtera bitarte, %2,73.

–Hirigintzako aprobetxamendu unitatea: sustatzaileak proposamena eginen du.

Prezio publikoak

1.–Ordenantza, Zenbait prezio publiko arautzen dituena (2008ko 134. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 3koa; aldatua: 2014ko 103. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 28koa).

–Udalaren titulartasuneko higiezinak edo lokalak erabiltzeagatik:

 • Erabilera anitzeko gela, batzorde aretoa.
 • Berogailurik gabe, ordubete: 6,70 euro.
 • Berogailuarekin, ordubete: 9,60 euro.
 • Taldeen jarduerak (2 euro lagun/hilabetea): 2,00 euro.
 • El Vínculo etxea.
 • Zeremonia zibilak egiteko (ezkontzak eta abar).
 • Garesen erroldaturik ez daudenentzat: 120,00 euro.
 • Garesen erroldaturik daudenentzat (bat bakarra): 20,00 euro.
 • Erakustaretoa (aurreikusitako iraupena, 3 aste): 106,00 euro.
 • Hitzaldi aretoa, ordu edo horren zatiki bakoitzeko: 9,60 euro.
 • Eskualdeko ikastetxea (eskola-ordutegitik kanpo). Gelako.
 • Berogailurik gabe, ordubete: 6,70 euro.
 • Berogailuarekin, ordubete: 9,60 euro.
 • Kirol anitzeko pabiloia: kirol instalazioak erabiltzeko ordenantza fiskala (2013ko 165. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 28koa).
 • Pista osoa erabiltzea, ordubete: 23,00 euro.
 • Pista erdia erabiltzea, ordubete: 13,00 euro.
 • Taekwondo aretoa erabiltzea, ordubete: 13,00 euro.
 • Dutxa erabiltzea: 2,00 euro.
 • Talde batek dutxa erabiltzea (10 lagun, gehienez): 15,00 euro.
 • Talde batek dutxa erabiltzea (20 lagun, gehienez): 20,00 euro.
 • Talde batek dutxa erabiltzea (30 lagun edo gehiago): 25,00 euro.
 • Belar artifizialeko zelaia, Osabidean:
 • Futboleko Club Deportivo Garesek urte osoan erabiltzea (hitzarmena): 10.000,00 euro.
 • Beste talde batzuek erabiltzea:

8ko FUTBOLA

11ko FUTBOLA

Argirik gabe

Argia barne

Argirik gabe

Argia barne

Entrenamenduak (1,5 h): aldagela 1

50 euro

60 euro

100 euro

120 euro

Partidak: 2 aldagela

60 euro

70 euro

120 euro

140 euro

 • Zamariain pilotalekua: kirol instalazioak erabiltzeko ordenantza fiskala (2013ko 165. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 28koa).
 • Kantxa argirik gabe, ordubete: 3,60 euro.
 • Zati baterako argiaren fitxa, ordubete: 1,50 euro.
 • Kantxa osorako argiaren fitxa, ordubete: 3,00 euro.
 • 8 partaide baino gehiagoko jarduerak, ordubete: 7,50 euro.
 • Urtebetetzeetarako erreserba, ordubete: 3,60 euro.
 • Fidantza: 40 euro, urtebetetzeetarako erreserbetan.

2.–Ordenantza fiskala, Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko tarifak eta onarpena arautzen dituena (2017ko 68. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 6koa).

 • Udalaren Musika Eskola:Udalaren dirulaguntza duten udalerrietako ikasle ofizialak. Urteko kuota.
 • Musika eta mugimendua (4 - 6 urte bitarteko ikasleak): 120,50 euro.
 • Musika hizkuntza (edo harmonia): 134,00 euro.
 • Instrumentua 30’ edo kantua: 241,00 euro.
 • Instrumentua 45’ (aukerako minutuak, diruz lagunduak): 361,50 euro.
 • Instrumentua 45’ (aukerako minutuak, diruz lagunduak): 482,00 euro.
 • Abesbatza edo banda: 48,00 euro.
 • Konboa edo fanfarrea (aukeran, ikasle kopuruaren arabera): 85,00 euro.
 • Kontserbatorioan sartzeko prestakuntza (KSP): 482,00 euro.
 • Udalaren dirulaguntzarik ez duten udalerrietako ikasle ofizialak. Urteko kuota.
 • Musika eta mugimendua (4 - 6 urte bitarteko ikasleak): 241,00 euro.
 • Musika hizkuntza (edo harmonia): 268,00 euro.
 • Instrumentua 30’ edo kantua: 482,00 euro.
 • Instrumentua 45’: 723,00 euro.
 • Abesbatza edo banda: 96,00 euro.
 • Konboa edo fanfarrea (aukeran, ikasle kopuruaren arabera): 170,00 euro.
 • Kontserbatorioan sartzeko prestakuntza (KSP): 964,00 euro.
 • Matrikulazioa:
 • Izena emateko eskubideak eta tasa akademikoa: 10 euro.
 • Ikasgaiak: 15 euro bakoitza.
 • Akordeoi, klarinete, flauta eta tronpetako hastapen ikastaroen matrikulazioari dagokionez, ikasturteko tasaren %25eko hobaria izanen dute Garesen erroldaturik diren 16 urte bitarteko ikasleek. Sustapen hori matrikula kopuru zehatz bati aplikatuko zaio, betiere matrikulazio ordena kontuan hartuz.

3.–Ordenantza, Udalaren lanabesak, makineria eta beste mailegatzea arautzen duena (2011ko 130. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 4koa).

–Mahaiak: 3 euro/eguna/unitatea.

–Aulkiak: 0,50 euro/eguna/unitatea.

–Agertokia: 75 euro/eguna.

–Hesiak, seinaleak: 10 euro/eguna/unitatea.

Salbuespenak:

Udalak lagundutako kultura edo kirol ekitaldien kasuetan, baita udal batzorderen batek babesturikoenetan ere, antolatzaileek ez dituzte prezio publiko horiek ordaindu beharko Udalaren titulartasuneko higiezinak edo lokalak erabiltzeagatik edo ekitaldi horietarako elementuak lagapenean jasotzeagatik, eta berdin beste udalekin edo irabazi asmorik gabeko gizarte erakundeekin, mota horretako ekitaldietan.

4.–Ordenantza fiskala, Kirol instalazioak erabiltzekoa (2013eko 165. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 28koa).

 • Denboraldiko abonamendua:
 • 3 urtera bitarte: 0,00 euro.
 • 4tik 11 urtera bitarte: 42,00 euro.
 • 12tik 17 urtera bitarte: 47,00 euro.
 • 18tik 64 urtera bitarte: 62,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 42,00 euro.
 • Hamabostaldiko abonamendua:
 • 3 urtera bitarte: 0,00 euro.
 • 4tik 11 urtera bitarte: 35,00 euro.
 • 12tik 17 urtera bitarte: 40,00 euro.
 • 18tik 64 urtera bitarte: 45,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 35,00 euro.
 • Hilabeteko abonamendua (datatik datara):
 • 3 urtera bitarte: 0,00 euro.
 • 4tik 11 urtera bitarte: 26,00 euro.
 • 12tik 17 urtera bitarte: 31,00 euro.
 • 18tik 64 urtera bitarte: 36,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 26,00 euro.
 • Eguneko sarrerak:
 • 3 urtera bitarte: 0,00 euro.
 • 4tik 11 urtera bitarte: 4,50 euro.
 • 12tik 17 urtera bitarte: 5,50 euro.
 • 18tik 64 urtera bitarte: 6,50 euro.
 • 65 urtetik gora: 4,50 euro.
 • Azken ordua (18:00etatik 20:00etara): 2,00 euro.

Kenkariak:

–Minusbaliotasuna: gutxienez ere %33ko minusbaliotasuna dutela frogatzea. %50 merkeago denboraldiko eta hilabeteko abonamenduak.

–Langabeen kasuan, baita guraso biak langabezian dituzten 18 urtetik beherako seme-alabenean ere, edo familia gurasobakarrak badira eta zaintza eta jagoletza duen ezkontidea langabezian badago: langabeziaren txartel eguneratuarekin frogatuko da eta, kasua bada, familiaren egoerari buruzko zinpeko aitorpenarekin. %30 merkeago denboraldiko eta hilabeteko abonamenduak.

–Familia ugarien kasuan: familia ugariaren txartelarekin frogatuko da. %20 merkeago denboraldiko eta hilabeteko abonamenduak.

–Gutxienez 20 laguneko taldeak, herritik kanpokoak: 3,00 euro lagun eta sarrera bakoitzeko.

–50 lagunetik gorako taldeak, herritik kanpokoak: 2,50 euro lagun eta sarrera bakoitzeko.

Kenkaria eskuratu ahal izateko, behar den eskaera aurkeztu beharko diote Udalari eta horrek erabakiko du eman edo ez. Ezin dira bi kenkari edo gehiago batera aplikatu.

5.–Jubilotekako zerbitzua erabiltzeko prezio publikoa (ordenantza hasiera batean onetsi behar da):

PER CAPITA ERRENTAREN TARTEAK

ERABILTZAILEAREN KUOTA, HILABETEKO

Zenbateko honetatik

Zenbateko honetara

15.000,01 euro

Baino gehiago

15 euro

10.692,01 euro

15.000,00 euro

10 euro

7.980,01 euro

10.692,00 euro

5 euro

0 euro

7.980,00 euro

0 euro

Tasak

Ordenantza fiskala, Hilerriko zerbitzuak emateko tasak arautzen dituena (2017ko 68. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 6koa).

 • I. epigrafea.–Ehorzketak eta ehorzteko eskubideak.
 • Lurrean: 226,15 euro.
 • Nitxoan: 171,55 euro.
 • Errautsak: 72,60 euro.
 • Panteoian: 226,15 euro.
 • II. epigrafea.–Hobitik ateratzea.
 • Hilotzak: 225,00 euro.
 • Gorpuzkiak (lurretik, nitxotik eta panteoitik):
 • Batenak: 151,25 euro.
 • Batzuenak (bakoitzagatik): 78,65 euro.
 • Gorpuzkiak erraustea:
 • Identifikaziorik gabe: 61,38 euro.
 • Identifikazioarekin: 184,15 euro.
 • III. epigrafea.–Lurreko hilobien, nitxoen eta kolunbarioen kontzesioa.
 • Lurrean hobiratzea:
 • Lehen kontzesioa (15 urterako): 375,00 euro.
 • Luzapena (10 urterako): 250,00 euro.
 • Nitxoan:
 • Lehen kontzesioa (15 urterako): 375,00 euro.
 • Luzapena (10 urterako): 250,00 euro.
 • Behin-behineko okupazioa (gehienez ere 6 hilabete): 20,00 euro.
 • Kolunbarioan:
 • Lehen kontzesioa (15 urterako): 163,50 euro.
 • Luzapena (10 urterako): 109,00 euro.
 • Behin-behineko okupazioa (gehienez ere 6 hilabete): 11,00 euro.

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoko lurzoruaren, hegalkinaren eta zorupearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak arautzen dituena (2017ko 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 3koa).

Lurzoruaren aprobetxamendu bereziak.

Mahaiak, aulkiak, mahai hankabakarrak (m² edo zatiki bakoitza): ordenantza, 2012ko 196. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urriaren 4koa.

 • Urte osoa:
 • Mahaiak, aulkiak: 20,00 euro.
 • Mahaiak, aulkiak, mahai hankabakarrak: 23,00 euro.
 • Upelak, jardinerak, bestelakoak: 10,00 euro.
 • Udako denboraldia (martxoaren 15etik urriaren 31ra):
 • Mahaiak, aulkiak: 16,50 euro.
 • Mahaiak, aulkiak, mahai hankabakarrak: 19,50 euro.
 • Upelak, jardinerak, bestelakoak: 8,25 euro.
 • Merkatu txikiak, saltoki bakoitzeko: ordenantza, 2016ko 92. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 13koa.
 • Finkoak ez direnak: 10,00 euro eguneko.
 • Finkoak: 100,00 euro hiruhileko bakoitzeko (larunbatak / 7 m).
 • “Piperrak” (3 hilabete / 12 x 8 m). Ordenantza, 2013ko 6. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 10ekoa, 250,00 euro.
 • Azoka txikiak (jaietan).
 • Baimenduak, saltoki, metro lineal eta egun bakoitzeko: 2,50 euro.
 • Baimenduak, saltoki, metro lineal eta egun bakoitzeko (jaieguna ez denean): 2,00 euro.
 • Tiro egiteko atrakzioak eta gisakoak, metro lineal eta egun bakoitzeko: 3,00 euro.
 • Tiro egiteko atrakzioak eta gisakoak, metro lineal eta egun bakoitzeko (jaieguna ez denean): 2,50 euro.
 • Atrakzioak (zaldiko-maldikoak, puzgarriak...):
 • 50 m² arte (euro/eguna): 60,00 euro.
 • 51tik 100 m² bitarte (euro/eguna): 75,00 euro.
 • 100 m²-tik gora (euro/eguna): 105,00 euro.
 • Jaietan, salmenta ibiltaria denean, 20,00 euroko fidantza ordainduko da baimena eskatzean.
 • Bestelako aprobetxamenduak: aldamioak, edukiontziak... (6,00 euro, gutxienez).
 • Kutxazain automatiko bakoitzeko, urtean: 120,00 euro.
 • Saltzeko makina bakoitzeko, urtean: 60,75 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, egunean: 0,55 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, hilean: 6,00 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, urtean: 60,00 euro.
 • Pasabidearen lizentzia (Bide publikoetan pasabidearen lizentziak arautzen dituen ordenantza: 2018ko 140. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 20koa; aldatua: 2018ko 239. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 13koa.
 • Autoen 3 aparkaleku arte: 25 euro metro eta urte bakoitzeko (90 euro gehienez ere).
 • 4 aparkaleku edo gehiago: 45 euro metro eta urte bakoitzeko + 6 euro x aparkaleku kopurua.
 • Plaken fidantza: 28 euro.
 • Lehengoratzeko fidantza: 72 euro.
 • Tasa, garabiaren zerbitzuak ibilgailua bide publikotik kentzeagatik (Bide publikoetan pasabidearen lizentziak arautzen dituen ordenantza: 2018ko 140. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 20koa; aldatua: 2018ko 239. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 13koa):

KONTZEPTUA

EGUNEKOA

JAIEGUNEKOA / GAUEKOA

BERTAN BEHERA UTZITAKO ZERBITZUA

54,45 euro

81,68 euro

AUTOMOBILAK

108,90 euro

187,55 euro

FURGONETAK

145,20 euro

217,80 euro

FURGOIAK (5 tonako BGPa baino gehiago)

242,00 euro

363,00 euro

Gauekoa: 20:00etatik 08:00etara, egunero.Jaiegunekoa: larunbat, igande eta jaiegunetan.

 • Erreserbatzeko lizentzia (Bide publikoetan pasabidearen lizentziak arautzen dituen ordenantza: 2018ko 140. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 20koa; aldatua: 2018ko 239. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 13koa):
 • 45 euro metro eta urte bakoitzeko, eskatutako orduen zatikiari dagokion proportzioan.

–Hegalkinaren aprobetxamendu bereziak.

 • m² edo zatiki bakoitzeko, egunean: 0,10 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, hilean: 2,15 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, urtean: 20,60 euro.

–Zorupearen aprobetxamendu bereziak.

 • Instalatutako tanga bakoitza, m² edo zatiki bakoitzeko, urtean: 2,15 euro.
 • Gasa, energia elektrikoa eta telekomunikazioak banatzeko sareen instalazio eta aprobetxamenduengatik, metro lineal bakoitza eta urtean: 1,65 euro.
 • Beste aprobetxamendu batzuk, m² edo zatiki bakoitza:
 • m² edo zatiki bakoitzeko, egunean: 0,10 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, hilean: 2,15 euro.
 • m² edo zatiki bakoitzeko, urtean: 20,60 euro.

Espainiako Itsuen Erakundearen kioskoak tasak ordaintzetik salbuetsita daude.

Eremu publikoa okupatzeko tasa zein kasutan ez den ordaindu behar:

a) Garesko kultura, gizarte edo ongintzako elkarteak, irabazi-asmorik gabekoak.

b) Informazio, pedagogia, zientzia, laguntza edo enplegu kanpainetan, irabazi-asmorik gabeko elkarteek egiten dituzten okupazioak, haien jarduerarekin ikustekoa badute eta salmentarik, merkataritzarik, negoziorik edo transakziorik gabe egiten badira.

c) Aspalditik egin diren kanpainak ongintzarako dirua biltzeko (Gurutze Gorria, minbiziaren kontrako kanpaina, HIESaren kontrako kanpaina eta abar), eremu publikoa okupatzea badakarte.

d) Garesko Udalak babestuta edo sustatuta eremu publikoan egiten diren jarduerak, entitate edo elkarte pribatuek antolatzen badituzte.

Ordenantza fiskala, Agiriak luzatu eta tramitatzeko zenbait tasa arautzen dituena (2017ko 68. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 6koa).

Administrazioko tramitazioak.

1.–Ziurtagiriak:

a) Udalaren base informatikoetan bildutako datuen ziurtagiriak: 1,50 euro.

b) Espediente administratiboetako erabaki edo agirien ziurtagiriak: 3,50 euro.

2.–Txostenak: 16,50 euro.

Horri gehituko zaio udal funtzionarioak hori prestatzeko eman duen denboraren kostua, Nafarroako Gobernuak onetsitako lansarien taulei jarraituz.

3.–Konpultsak:

a) Konpultsa: 0,40 euro.

b) Kopia konpultsatua: 0,60 euro.

4.–Fotokopiak:

a) DIN A4 kopia:

–Zuri-beltzean: 0,10 euro.

–Koloretan: 0,20 euro.

b) DIN A3 kopia:

–Zuri-beltzean: 0,15 euro.

–Koloretan: 0,25 euro.

5.–Lurzatien gaineko zedulak: 1,00 euro.

6.–Planeamenduaren kopia, CDan: 15,00 euro.

7.–Espedienteen tramitazioa.

a) Ezkontza zibila: 70,00 euro.

b) Ezkondu gabeko bikote egonkorrak: 20,00 euro inskripzioko. Ordenantza, 2001eko 150. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 12koa.

c) Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak: 45 euro. Ordenantza, 2014ko 158. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 13koa.

d) Arma txartelak: 9,00 euro.

e) Egoiliar-txartela: 0,00 euro, salbu eta galdu bada: 5,00 euro. Ibilgailuen trafikoari buruzko ordenantza (2008ko 137. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 10ekoa; aldatua: 2016ko 214. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 7koa).

f) Minusbaliotasun-txartela: 0,00 euro. Ibilgailuen trafikoari buruzko ordenantza (2008ko 137. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 10ekoa; aldatua: 2016ko 214. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 7koa).

Hirigintzako tramitazioak.

–Obra-lizentziak tramitatzea: obra gauzatzeko aurrekontuaren %0,35, eta gutxienez 6,50 euro.

–Udal Planeko aldaketa puntualak tramitatzea:

 • Egituratzaileak ez direnak: 96,00 euro + iragarkiak prentsan argitaratzeko gastuak.
 • Egituratzaileak: 255,00 euro + iragarkiak prentsan argitaratzeko gastuak.

–Plan berezien eta plan partzialen tramitazioa, aldaketa eta ebazpena: 255,00 euro + iragarkiak prentsan argitaratzeko gastuak.

–Xehetasun-azterketen tramitazioa eta ebazpena: 96,00 euro.

–Birzatiketa proiektuen tramitazioa, etxebizitzen m² eraikigarri bakoitzeko: 2,05 euro, eta gutxienez ere 290,00 euro.

–Urbanizazio proiektuak tramitatzea, partikularrek eskaturik: obra gauzatzeko aurrekontuaren %1,24.

–Lurzatiak banantzeko lizentzien tramitazioa, ondoriozko lurzati bakoitzeko: 85,00 euro.

–Baimen administratiboa banaketa horizontalerako: 85,00 euro.

–Hirigintzako kontsultak tramitatzea: 85,00 euro.

–Hirigintza-zedulak: ordenantza, 2008ko 142. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 21ekoa: 9,00 euro.

–Udal arkitektoaren ikuskapen txostena, obrek bat egiten dutela aurkeztutako proiektuarekin egiaztatzeko (lehenbiziko aldiz okupatzeko lizentzia edo bizigarritasun-zedula behar ez duten obretan, esaterako igerilekuak, murruak, zelaiko etxolak eta abar): 65,00 euro.

–Jarduera sailkatuen eta jarduera kaltegabeen txostena:

AZALERA

SAILKATUA

KALTEGABEA

50 m²-ra bitarte

275,00 euro

135,00 euro

50 m² baino gehiagotik 100 m²-ra bitarte

310,00 euro

155,00 euro

100 m² baino gehiagotik 250 m²-ra bitarte

345,00 euro

172,50 euro

250 m² baino gehiagotik 500 m²-ra bitarte

395,00 euro

197,50 euro

500 m²-tik gora

450,00 euro

225,00 euro

–Ikuskapena eta txostena Udalaren ondarearen gaineko kalteei buruz, bakoitzeko: 95,00 euro.

–Ikuskapena eta txostena eraikinei buruz haien segurtasun baldintzei dagokienez, eta ikuskapena aurri egoeraren espedienteetan:

 • Gutxieneko prezioa: 1,5 ordu, 175,00 euro.
 • Lan gehiago behar bada, ordu bakoitza: 12,00 euro.

–Kanpoko teknikari eskudun baten ikuskapena eta txostena: kostatu adina kobratuko da.

–Obrak egiteko aginduak: obra-lizentziaren tasaren zenbateko bera.

–Betearazpen subsidiarioak: %122, gauzatutakoaren kostu osoaren gainean (ordenantza hasiera batean onetsi behar da).

–Jarduerak hastea:

 • Jarduera sailkatuaren erantzukizunpeko adierazpenak:
 • Jarduera sailkatua hasteko edo handitzeko adierazpen bakoitzeko: urteko JEZaren kuotaren %100eko zerga izanen dute, gehi kanpoko txostenaren kostua hura eskatzea beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen denean (Ganasa, esaterako), eta gutxienez: 130,00 euro.
 • Txosten teknikoa, ofiziozko ikuskapenen ondorioz edota, titular aldaketa dagoenean, alde batek eskaturik, hori guztia egiaztatzearren betetzen direla bai indarrean dagoen arautegia bai instalazioen egoera; txosten bakoitza: 130,00 euro.
 • Jarduera kaltegabearen erantzukizunpeko aitorpenak:
 • Erabilera aldatzeko erantzukizunpeko adierazpen bakoitzeko: 95,00 euro.
 • Lehenbiziko erabileraren erantzukizunpeko adierazpen bakoitzeko: 95,00 euro.
 • Txosten teknikoa, ofiziozko ikuskapenen ondorioz edota, titular aldaketa dagoenean, alde batek eskaturik, hori guztia egiaztatzearren betetzen direla bai indarrean dagoen arautegia bai instalazioen egoera; txosten bakoitza: 95,00 euro.
 • Jarduera berdefinitzea (taberna, kafetegia):
 • Berdefinitze bakoitzeko: 130,00 euro.

–Eraikuntzako hondakinak jaso eta kudeatzea:

Obra gauzatzeko aurrekontuaren %0,5, eta gutxienez 6,00 euro.

–Lehenbiziko erabilerako lizentziak (betiere etxebizitza-unitate bakoitzari edo erabilera berriari buruz): ordenantza, 2001eko 132. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, abenduaren 15ekoa.

 • Eraikin berriak: etxebizitzarako hiri-unitate bakoitzeko: 186,00 euro.
 • Zaharberritzeak, handitzeak, egiturak berritzea: 127,00 euro.
 • Erabileraren aldaketak, etxebizitzak sortzea: 127,00 euro.

–Etxeko eskortak baimentzeko tasa:

 • Etxeko eskorta berria: 100,00 euro.
 • Etxeko eskorta handitzea: 50,00 euro.

Azterketa eskubideak: ordenantza, 2013ko 2. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 3ekoa.

–Funtzionarioen edo lan-kontratudun finkoen lanpostuak betetzeko hautaprobak egiteko:

LANPOSTUAREN MAILA

KUOTA

A

25 euro

B

18 euro

C

12 euro

D eta E

6 euro

–Ordezkapenen zerrenda eratzeko hautaprobak egiteko:

LANPOSTUAREN MAILA

KUOTA

A

12 euro

B

9 euro

C

6 euro

D eta E

3 euro

Salbuespenak:

–%33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenak.

–Hautaprobak deitzeko data baino hilabete bat lehenagotik gutxienez lan-eskatzaile gisa inskribaturik dauden pertsonak.

Herri-lurretako aprobetxamenduak: ordenantza, 2015eko 3. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 7koa.

–Aprobetxamenduak (prezioak erreguko). Urteko prezioak.

 • Laborantzako loteak. Lehentasuna duten herritarrentzako, lehorreko lurrak: 9,52 euro.
 • Laborantzako loteak. Lehentasuna duten herritarrentzako, ureztalurrak: 19,37 euro.
 • Laborantzako loteak. Herritarrentzako zuzeneko adjudikazioa, lehorreko lurrak: 17,12 euro.
 • Laborantzako loteak. Herritarrentzako zuzeneko adjudikazioa, ureztalurrak: 34,87 euro.
 • Laborantzako loteak. Enkantea, lehorreko lurrak: 17,12 euro.
 • Laborantzako loteak. Enkantea, ureztalurrak: 34,87 euro.
 • Familia-baratzeak. Herritarrentzako zuzeneko adjudikazioa: 47,46 euro.

–Bazkalekuak.

 • Herritarrentzako zuzeneko adjudikazioa. Santa Agueda: 627,34 euro.
 • Herritarrendako zuzeneko adjudikazioa. Nequeas: 5.390,39 euro.
 • Herritarrentzako zuzeneko adjudikazioa. Larrandia: 1.391,72 euro.
 • Herritarrentzako zuzeneko adjudikazioa. El Monte: 1.402,21 euro.
 • Enkantea. Santa Agueda: 627,34 euro.
 • Enkantea. Nequeas: 5.390,39 euro.
 • Enkantea. Larrandia: 1.391,72 euro.
 • Enkantea. El Monte: 1.402,21 euro.

Aprobetxamenduaren errentamenduagatik ordaindu beharreko kanona urtero eguneratuko da aprobetxamenduaren lehenengo urtetik hasita. Horretarako, nekazarien kasuan, haiek jasotako prezioek aurreko urtean izandako aldaketa gehitu eta metatuko da (laborantzako lurzatien aprobetxamenduari aplikatzeko); eta abeltzainen kasuan, haiek jasotako prezioek jasandakoa (larreen aprobetxamenduari aplikatzeko). Halakorik ezean, kontsumorako prezioetan izandako aldaketa (KPI) aplikatuko da, hori zehazten baita prezio horri aplikatuta erakunde ofizial eskudunak Nafarroarako onetsitako ehuneko-indizea.

Iragarkiaren kodea: L1907105