141. ALDIZKARIA - 2019ko uztailaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LEGARIA

Alkateordearen izendapena

Ikusirik Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46. artikulua (azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren bidez onetsia) eta aplikatzekoa den gainerako araudia,

EBAZTEN DUT:

1. Francisco Javier Martínez López alkateorde izendatzea.

2. Aipatu izendapenaren berri ematea egiten den lehenbiziko bilkuran, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea.

Legarian, 2019ko uztailaren 2an.–Alkatea, José Javier Echeverría Martínez.

Iragarkiaren kodea: L1909099