141. ALDIZKARIA - 2019ko uztailaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FITERO

Alkatetzaren eskuordetza, ezkontza zibilak egiteko

Ikusirik Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiaren 1995eko urtarrilaren 26ko instrukzioa, ezkontza zibilak egiteko alkateek eman dezaketen baimenari buruz, eta kontuan hartuta Toki Entitateen Antolaketari eta Funtzionamenduari buruzko Erregelamenduaren 43., 44. eta gainerako artikuluetan xedatutakoa,

EBAZTEN DUT:

Fiteroko Udalean ezkontza zibilak egiteko eskumena ematea zinegotzi guztiei, ezkontideek hala eskatuz gero. Eskuordetza honek indarra hartuko du ebazpena ematen den unetik bertatik, baina Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan argitaratuko da, eta interesdunei jakinaraziko zaie.

Fiteron, 2019ko ekainaren 20an.–Alkatea, Miguel Aguirre Yanguas.

Iragarkiaren kodea: L1908411