141. ALDIZKARIA - 2019ko uztailaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARGUEDAS

Alkateordeen izendapena

Ikusirik 2019ko ekainaren 15ean eratu zela Arguedasko Udala 2019-2023 legegintzaldirako, eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46.1 artikuluari jarraikiz.

Alkatetza honek, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 21.2 eta Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren gaineko Erregelamenduaren 46.1 artikuluek emandako eskudantziak erabiliz, Udal honetako alkateorde izendatzen ditut ondoko zinegotzi hauek:

EBAZTEN DU:

Lehenbizikoa.–Alkateordeak izendatzea ondoko taularen arabera.

–Lehen alkateordea: Jose M.ª Pardo Ayala.

–Bigarren alkateordea: Jose Manuel Domínguez Bronte.

–Hirugarren alkateordea: M.ª Victoria Sanz Calvo.

Bigarrena.–Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialera eta Udalaren osoko bilkurara igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Arguedasen, 2019ko ekainaren 19an.–Alkatea, Ignacio Domínguez Martínez.

Iragarkiaren kodea: L1908929