71. ALDIZKARIA - 2018ko apirilaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CORELLA

2018rako aldaketa tasa eta zerga-tasetan. Hasierako onespena

Corellako Udalak, 2017ko abenduaren 22an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2018ko ekitaldirako tasak eta zerga-tasak.

Onespenaren erabakia 2018ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 19an, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu; hortaz, ordenantza horietan egin aldaketa behin betiko onetsi eta osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Corellan, 2018ko martxoaren 5ean.–Alkatea, Gorka García Izal.

ERANSKINA

2018ko tasak eta zerga-tasak

Aprobetxamendu bereziak.

–Mahai hankabakarrak.

 • Urte osoa: 91,50 euro mahai hankabakar bakoitzeko.
 • Udako denboraldia, Villarko Andre Mariatik urriaren 13ra: 68,00 euro mahai hankabakar bakoitzeko.
 • Neguko denboraldia, urtearen gainerakoa: 41,00 euro mahai hankabakar bakoitzeko.
 • Lanegun bakanak eta jaiegunak, Villarko Andre Maria eta San Migel: 2,00 euro/mahai hankabakar/eguna.
 • Mahai hankabakarretarako fidantza: 40,00 euro.

Lehenbizikoa. Aprobetxamenduaren xedea den eremuan hesitzeko elementuak edo egiturak paratzen direlarik, aurreikusitako tarifei %15 gehiago gehituko zaie.

Bigarrena. Altzariak baimentzen badira (kupelak, mahai garaiak, etab.), eta mahai hankabakarrak edukitzeko baimenik ez bada, karga-oinarria ezarriko da paratutako elementu bakoitzeko eta eguneko, eta okupazioa mahai hankabakar batena izanen da.

 • Kaleko salmenta merkatu txikian: 2,60 euro/ml/eguna.
 • Kaleko salmenta bestetan: 6,00 euro/ml/eguna.
 • Litxarreria eta gisakoen salmenta:
 • San Migel bestetan: 148,00 euro/ml
 • Villarko bestetan: 49,00 euro/ml
 • Kioskoak: 143,00 euro/denb.
 • Beste aprobetxamendu batzuk: 0,11 euro/m²/eguna.

–Hilerria.

 • Horma-hilobi hutsean edo panteoian ehorztea: 27,50 euro.
 • Horma-hilobi okupatuan ehorztea: 55,50 euro.
 • Lurrean ehorztea: 55,50 euro.
 • Gorpuzkiak tokiz aldatzea: 55,50 euro.
 • Errauts-kutxategian ehorztea: 10,00 euro.
 • Errautsen kutxak horma-hilobian edo panteoian gordetzea: 27,50 euro.

–Agiriak tramitatu eta egitea.

 • Planoen kopiak: 0,80 euro.
 • Kopiak: 0,20 euro.
 • Ziurtagiriak: 1,80 euro.
 • Lurzatien gaineko zedulak: 1,80 euro.
 • Konpultsak: 0,85 euro.
 • Faxak (igortzea eta hartzea): 0,85 euro.
 • Horma-hilobien tituluen kopiak: 1,70 euro.
 • Kirol txartelaren kopiak: 3,20 euro.
 • Ordenagailuko zerrendak: 0,85 euro.
 • Agiriak (berriz egitea): 1,80 euro.
 • Istripuen gaineko atestatuen txostenak, poliziak haietan parte hartzen badu edo bertan agertzen bada: 39,50 euro.
 • Poliziaren txostenak: 6,50 euro.
 • Arma txartelak: 6,00 euro.
 • Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziak: 10,00 euro.
 • Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentziaren kopiak: 5,00 euro.
 • Sinaduraren kautotzea: 1,80 euro.
 • Fotokopia koloretan: 0,40 euro.

–Ezkondu gabeko bikote egonkorren izen ematea.

 • Ezkondu gabeko bikote egonkorren erregistroan izena emateko tasa: 25,50 euro.

–Ezkontza zibilak egitea.

 • Osoko bilkuren aretoa erabiltzeko tasa: 67,00 euro.

–Udalaren elementuak uztea.

 • Mahaiak:
 • Mahai eta egun bakoitzeko: 3,00 euro.
 • Mahai bakoitzeko fidantza: 30,00 euro.
 • Aulkiak.
 • Aulki eta egun bakoitzeko: 1,50 euro.
 • Aulki bakoitzeko fidantza: 4,00 euro.
 • Soinu ekipamendu handia.
 • Egun bakoitzeko: 100,00 euro.
 • Soinu ekipamendu handi bakoitzeko fidantza: 200,00 euro.
 • Soinu ekipamendu txikia.
 • Egun bakoitzeko: 50,00 euro.
 • Soinu ekipamendu txiki bakoitzeko fidantza: 100,00 euro.

–Jarduera sailkatuen lizentziak eta irekitzekoak.

I. epigrafea–Jarduerarako, irekitzeko, jardueran aldaketak egiteko eta handitzeko lizentziak.

 • Lehen 50 m²-ak: 191,00 euro.
 • 51 - 100 m²: 266,00 euro.
 • 101 - 300 m²: 380,00 euro.
 • 301 - 600 m²: 571,00 euro.
 • 601 - 1.000 m²: 761,00 euro.
 • 1.000 m²-tik goiti:
 • Lehen 1.000 m²-ak: 761,00 euro.
 • Gainerakoa, 10 m²-tik: 1,90 euro.

II. epigrafea.–Negozioa eskualdatzea, titularraren edo sozietatearen izenaren aldaketa, titular aldaketak, eta jarduera kaltegabeak.

 • Aplikatu beharreko tarifak I. epigrafean zehaztuen %50 izanen dira.

–Obretarako edo hirigintzako bestelako jarduketetarako lizentziak.

 • Obra lizentziak (gutxienez ere 30 euro): %0,61.
 • EIOZa (%2-%5): %4,67.

–Kontribuzioak.

 • Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,3962.
 • Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,80.

–Ekonomia-jardueren gaineko zerga.

 • Errekargu hau aplikatuko da (gehienekoa aplikatuko dugu): %40.

–Balio-gehikuntzaren gaineko zerga.

 • Zerga-tasa (%8-%20): %16,26.

Aldiak:

 • 1 etik 5 urte bitarte (%2,40-%3,40): %3,02.
 • 5etik 10 urte bitarte (%2,10-%3,30): %2,68.
 • 10etik 15 urte bitarte (%2-%3,30): %2,57.
 • 15etik 20 urte bitarte (%2-%3,20): %2,57.

–Pasabideak (metro lineal bakoitzeko prezioa, urtean):

 • 5 plaza bitarte: 50,00 euro.
 • 6 plazatik 10era bitarte: 58,00 euro.
 • 11 plazatik 20ra bitarte: 66,00 euro.
 • 21 plazatik 30era bitarte: 76,00 euro.
 • 31 plazatik 40ra bitarte: 85,00 euro.
 • 41 plazatik 50era bitarte: 84,00 euro.
 • 51 plazatik 60ra bitarte: 107,00 euro.
 • 61 plazatik 70era bitarte: 111,00 euro.

–Garabi zerbitzua.

 • Ibilgailuak eremu publikotik kentzea: 98,00 euro.
 • Tasa erdia, garabiari dei egiten bazaio: 50,00 euro.
 • Ibilgailua biltegian edukitzeko tasa, egunean (laugarren egunetik aurrera): 5,50 euro.

–Herri-lurzatiak hesitzeko kanona:

 • Euro/erregua: 4,50 euro.

–Etxeko laguntza zerbitzua.

 • PCEG (per capita errenta garbia) < OAEAP: Gizarte Ongizateak ezarritako tarifa.
 • OAEAP < PCEG < OAEAPren %105: Gizarte Ongizateak ezarritako tarifa.
 • OAEAPren %105 < PCEG < OAEAPren %120: Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,15.
 • OAEAPren %120 < PCEG < OAEAPren %135: Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,30.
 • OAEAPren %135 < PCEG < OAEAPren %150: Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,45.
 • OAEAPren %150 < PCEG < OAEAPren %165: Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,60.
 • OAEAPren %165 < PCEG < OAEAPren %180: Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,75.
 • OAEAPren %180 < PCEG < OAEAPren %195: Gizarte Ongizateak ezarritako tasaren 0,90.

–Arropa garbitzeko zerbitzua.

 • OAEAP baino diru-sarrera txikiagoak: 12,80 euro.
 • OAEAP baino diru-sarrera handiagoak: 18,20 euro.

–Janari zerbitzua:

 • OAEAP baino diru-sarrera txikiagoak: 5,00 euro.
 • OAEAP baino diru-sarrera handiagoak: 7,70 euro.

–Bestelakoak.

 • Material ortopedikoaren mailegua: 4,37 euro.

–Musika Eskola.

 • Matrikula: 20,00 euro/ikasturtea.
 • Musika Hizkuntza-Hastapena eta musika tresna: 45,00 euro hilean.
 • Musika Hizkuntza eta musika tresna: 50,00 euro hilean.
 • Musika Hizkuntza bakarrik: 20,00 euro hilean.
 • Musika tresna bakarrik: 40,00 euro hilean.

–Orokorrean, tasak %20 merkeago izanen dira familia-unitateko bigarren eta hurrengo kideendako, ordaindu behar luketen tasaren gainetik.

–Orokorrean, tasak %20 merkeago izanen dira bigarren musika tresnan edo gehiagotan matrikulatzen diren ikasleendako.

–Bestelakoak.

 • Kanona, Jordana eta Ontinar aldeko lurzatiengatik: %5 goitituko da baldintza-orriko prezioaren gainean.

Gazteen zentroko tasak

GELEN EDO BALIABIDEEN ERABILERA PUNTUALA

a) Espazioak: erabiltzeko eskatu den ordu bakoitzeko, Gazteen Sormenaren Zentroa irekita dagoen egun eta orduetan

1. kategoria:

Udalak eta beste administrazio publiko batzuek eta haien erakunde autonomoek sustatu, antolatu edo besteekin batera antolatutako jarduerak

Doako lagapena

2. kategoria:

Honako hauek egindako edo antolatutako jarduerak:

–Gazteek edo irabazi asmorik gabeko beste entitate batzuek (taldeek, elkarteek...) Udalarekin lankidetzan eginak.

–Administrazio publikoek, irabazi asmorik gabeko entitateekiko kontratazio, lagapen edo hitzarmen bidez

Doako lagapena

3. kategoria:

sindikatuek, kooperatibek, auzo elkarteek, jabe edo jabekideen elkarteek, gremioetako elkarteek eta antzeko beste entitateek, irabazi asmorik gabekoek, gizarte arlokoak ez direnek, egindako bilerak

–Informatika eta erabilera anitzeko aretoa: 20 euro orduko.

–Prestakuntza, berrikuntza edo erakusketa aretoa: 10 euro/ordua

4. kategoria:

honako hauek sustatutako edo antolatutako jarduerak:

–Administrazio publikoak, irabazi asmoa duten enpresen kontratazioaren bidez.

–Administrazio publikokoak ez diren eta irabazi asmorik ez duten elkarte eta entitate sozialak, dagokion instituzioak homologatu edo/eta erregistratutakoak badira, jarduerak egiteagatik, baldin eta jarduera horietako profesionalekin harreman ekonomikoa, lan arlokoa edo kontratu bidezkoa badute.

–Irabazi asmoa duten entitate edo pertsona pribatuek antolatu edo garatutako jarduerak.

–30 urtetik gorakoen banakako erabilera

–Informatika gela: gela osoa, 21 euro/ordua; banakako erabilera, 2 euro/ordua.

–Irrati eta grabazio gela: 20 euro/ordua eta 31 euroko fidantza.

–Entsegu gela hornitua: 10 euro/ordua eta 31 euroko fidantza.

–Entsegu gela: 10 euro orduko.

–Berrikuntza gela: 20 euro orduko.

–Prestakuntza gela: 20 euro orduko.

–Erakusketa aretoa: 20 euro orduko.

–Bilera aretoa: 10 euro orduko.

–Erabilera anitzeko aretoa: 20 euro/ordua

3. kategoria:

gazte taldeen erabilera eta/edo banakako erabilera (15 eta 30 urte bitarteko gazteak)

–Informatika gela: gela osoa, 5 euro/ordua; banakako erabilera, euro 1/ordua.

–Irrati eta grabazio gela: 3 euro/ordua eta 7 euroko fidantza.

–Entsegu gela hornitua: 3 euro/ordua eta 7 euroko fidantza.

–Entsegu gela: euro 1 orduko.

–Berrikuntza gela: 2 euro orduko.

–Prestakuntza gela: 2 euro orduko.

–Erakusketa aretoa: 5 euro orduko.

–Bilera aretoa: euro 1 orduko.

–Erabilera anitzeko aretoa: 5 euro orduko.

Ekitaldi soziokulturaletara joatea eta ikastaro, tailer edo mintegietan parte hartzea

Ekitaldi bakoitzerako erabakitzen direnak

Herriko taldeek edo gazte entitateek gelak erabiltzea

Doako lagapena, baldin eta Udalarekin hitzarmena sinatua badute

Gazteen Sormenaren Zentroaren ekipamendua handik kanpo
lagatzeko tasak

EKIPAMENDUA

TASAK/EGUNA (euro)

FIDANTZA (euro)

Bateria

50,50

203,00

Soinu ekipamendu txikia

51,00

102,00

Proiektore handia

51,00

203,00

Proiektore txikia

21,00

102,00

Pantaila

21,00

51,00

DJ-endako ekipamendua

102,00

305,00

Bafleak

51,00

102,00

Proiektagailuko mahaia

21,00

51,00

Atrila (Corellako armarria)

31,00

61,00

Mikrofonoak eta horien oinak

21,00

51,00

Musikako atrilak (unitate bakoitzeko)

10,00

31,00

Corellako kultur etxeko tasak

Lokalen kategorien eta mailen arabera, Corellako kultur etxea irekitzeko ordutegiaren eta egutegiaren barruan, eskatzen den erabilera ordu bakoitzeko

1. kategoria:

Udalaren baliabideak erabilita sustaturiko edo antolaturiko jarduerak, beste administrazio publiko batzuekin eta haien erakunde autonomoekin lankidetzan

2., 3. eta 4. mailak: doako lagapena

2. kategoria:

honako hauek egindako edo antolatutako jarduerak:

–Irabazi asmorik gabeko pertsonak edo beste entitate batzuk (taldeek, elkarteek...) Udalarekin lankidetzan.

–Administrazio publikoak, irabazi asmorik gabeko entitateekiko kontratazio, lagapen edo hitzarmen bidez

2., 3. eta 4. mailak: doako lagapena

3. kategoria:

sindikatuek, kooperatibek, auzo elkarteek, jabe edo jabekideen elkarteek, gremioetako elkarteek eta antzeko beste entitateek, irabazi asmorik gabekoek, gizarte arlokoak ez direnek, egindako bilerak

2. maila: 10 euro orduko.

3-A maila: 30 euro orduko.

3-B maila: 30 euro orduko.

3-C maila: 20 euro orduko.

4-A maila: 10 euro orduko.

4-B maila: 10 euro orduko.

4-C maila: 10 euro/ordua

4. kategoria:

Honako hauek sustatutako edo antolatutako jarduerak:

–Administrazio publikoak, irabazi asmoa duten entitateekiko edo enpresekiko kontratazioaren bidez.

–Administrazio publikokoak ez diren eta irabazi asmorik ez duten elkarte eta entitate sozialak, instituzionalki homologatu edo/eta erregistratutakoak badira, jarduerak egiteagatik, baldin eta jarduera horietako profesionalekin harreman ekonomikoa, lan arlokoa edo kontratu bidezkoa badute.

–Irabazi asmoa duten entitate edo pertsona pribatuek antolatu edo garatutako jarduerak

2. maila: 20 euro orduko.

3-A maila: 200 euro/ordua edo diru-bilketaren %5, halakorik badago.

3-B maila: 200 euro/ordua edo diru-bilketaren %5, halakorik badago.

3-C maila: 20 euro orduko.

4-A maila: 30 euro orduko.

4-B maila: 20 euro orduko.

4-C maila: 20 euro/ordua

A.–CORELLAKO KIROL INSTALAZIOETAN ABONAMENDUA EGITEKO TASAK

2018. urtea

Balio-epea: 2018ko ekainaren 1etik 2019ko maiatzaren 31 arte

KIROLDEGIAK
(M. Induráin / Corella Hiria) + atl. pista

IGERILEKUEN KIROL INSTALAZIOAK

(uda + negua)

SARRERA

BATERA

Urtekoa

(2018ko ekaina - 2019ko maiatza)

Eskola/ikast., denboraldia

(2018ko urria - 2019ko maiatza)

Hiruh.

Urtekoa

(2018ko ekaina - 2019ko maiatza)

Eskola/ikast., denboraldia

(2018ko urria - 2019ko maiatza)

Hiruh. udan

(ekainaren
erdiald. - 2018ko irail.)

Hiruh. urt. gainerakoan

Banakakoa, instalazio bakoitzerako

Kirold. + igerilekuak

Urtekoa

(2018ko ekaina - 2019ko maiatza)

Banakakoa, haurrak (2006tik 2015era bitarte jaioak)

56,50

52,00

24,50

56,50

52,00

39,50

25,00

4,00

72,50

Banakakoa, gazteak (1992tik 2005era bitarte jaioak)

62,00

57,00

26,50

62,00

57,00

43,00

26,50

5,00

79,50

Banakakoa, helduak (1954tik 1991ra bitarte jaioak)

78,00

71,50

33,50

78,00

71,50

54,00

33,50

5,00

100,00

2 abonatuko familia unitatea

109,00

87,50

37,00

109,00

87,50

66,00

37,00

142,00

3 abonatuko familia unitatea

115,50

92,50

39,00

115,50

92,50

70,00

39,00

150,00

4 abonatuko familia unitatea

122,00

97,50

41,50

122,00

97,50

74,00

41,50

159,00

5 abonatuko familia unitatea

129,50

103,50

44,00

129,50

103,50

78,50

44,00

168,00

6 abonatu edo gehiagoko familia unitatea

137,00

109,50

46,50

137,00

109,50

83,00

46,50

178,00

Banakakoa, 1953an edo lehenago jaiotako pentsioduna eta/edo %33tik %64ra bitarteko desgaitasuna duena eta/edo gizarteratze-errentaren jasotzailea

30,00

27,50

13,00

30,00

27,50

21,00

13,00

4,00

38,50

Banakakoa, %65eko edo hortik goitiko desgaitasuna duena edo 2016an edo geroago jaioa

DOAKOA

Oharrak eta promozioak:

• Hiruhilekoko abonamendua egiten den egun berean hasten da, eta egun naturalak kontatzen dira. Baterako txartelak eta urteko txartelak 2018ko uztailera arte baizik ez dira emanen, hura barne. Denboraldiko eskola edo ikastarorako txarteleko guztiek eskola edo ikastaro batean egon behar dute inskribaturik 2018-2019 denboraldian.

• Hiru hilabeteko txartelaren edo denboraldiko eskola edo ikastarorako txartelaren prezioa ezin izanen da doitu, txartela eman zenetik hilabete bat igaro bada.

• “Familia unitateko” abonamenduen kasuan, seme-alabek “Haurrak” edo “Gazteak” sailean egon behar dute. Ez dira “Familia unitatean” sartuko anai-arreba “helduak”.

• Desgaitasuna dutenendako eta gizarteratze-errenta jasotzen dutenendako tarifen onuradunek frogagiri ofizialak aurkeztu beharko dituzte Udalean.

• Udalaren kirol instalazioetan, eta txartelak egiten diren denboraldirako bakarrik, aukera izanen da banakako bonuak egiteko, bereizi gabe erabiltzeko, horietako bakoitzean: 5 sarrera (12 euro), 10 sarrera (15 euro) eta 20 sarrera (25 euro). Bonu horiek izateak ez du esan nahi “abonatu” izatea.

• Eskaintzak: 1) 3 euroko sarrerak: a) igerilekuen kirol instalazioetan, 19:00etatik aurrera udan eta egun osoan neguan; b) Miguel Induráin kiroldegian, egun osoan udan. 2) Abonatuek prezio murriztua izanen dute Udalaren kirol eskaintzan, urte osoan, bai eta sustapen bereziak ere. Esaterako, 2017. urtean, langabeentzat, txandaka zebiltzanentzat eta gizarteratze-errentaren jasotzaileentzat eskaini ziren, jarduera sortak, Udalarekin hitzarmena duten klubek antolatutako kiroletan deskontuak, deskontuak herriko dendetan, kirol ekitaldietan, eta beste batzuk.

B. CORELLAKO KIROL INSTALAZIOETAN ABONAMENDUA EGITEKO TASAK

2018. urtea

Balio-epea: 2018ko ekainaren 1etik 2019ko maiatzaren 31 arte.

ENTITATEEN ERABILERA KOLEKTIBOA

Kirol denboraldirako edo urterako lagatzea

(20 egunetik denboraldi oso batera)

Aldian behin lagatzea

(1etik 19 egunera bitarte)

Betebeharrak

Tokiko kirol klub ofizialak, irabazi asmorik gabeko beste elkarte batzuk, eta partikular abonatuak (irabazi asmorik gabe)

Dohainik; betiere, nahitaezkoa da entitateen eskaintzek (bai denboraldikoek bai eskaintza puntualek) deskontuak izatea, Udalarekin hitzartuak, Udalaren kirol instalazioen abonatuentzat, eta eskaintza horiek abonatuen portzentaje zehatz bat lortzea inskripzioetan.

1. oharra: ez da denboraldiko lagapenik izanen irabazi asmorik gabeko partikular abonatuentzat; entitateentzat bakarrik izanen dira. Halaber, partikular abonatuei urtean 4 orduz lagako zaie gehienez.

2. oharra: irabazi asmorik gabeko entitate edo partikularrek izaera hori galduko dute, eta “kirol enpresaburutzat” hartuko dira, baldin jarduera gehienbat enpresaburuek gauzatzen badute, nahiz eta jarduerarako eskaera egiten duena entitate edo pertsona bat izan.

3. oharra: instalazioak ez zaizkie lagako abonatuak ez diren partikularrei, irabazi asmorik ez izan arren

–Erantzukizun zibileko asegurua, instalazioan egin nahi den jarduera berariaz estaltzen duena.

–Lankidetza hitzarmenetan aurreikusi direnak (denboraldiko lagapenetarako)

Kirolaren arloko tokiko edo kanpoko enpresaburuak

Dagokion administrazio-kontratuaren bidez

25,00 euro/ordua/instalazioa (gehienez ere 6 ordu erreserba daitezke eguneko –denbora horren barnean sartzen dira bai ekitaldiaren beraren iraupena bai instalazioa erabilezin dagoen denbora, aurreko eta ondoko prestaketa lanak direla eta–).

Oharra: lagapenak berarekin ekarriko balu ohiz kanpoko irekiera, instalazioaren ordutegi arruntarekin bat ez datorrena, zenbatekoa hau izanen da: 40,00 euro/ordua

–Erantzukizun zibileko asegurua, instalazioan egin nahi den jarduera berariaz estaltzen duena.

–300,00 euroko fidantza.

Iragarkiaren kodea: L1803039