109. ALDIZKARIA - 2018ko ekainaren 7a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

44/2018 FORU DEKRETUA, ekainaren 6koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala, ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona, onesten duena unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat.

Estatuko 2017ko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legeak 19. artikuluan xedatzen duenez, langile berriak administrazio publikoetan sartzeko mugak bertan ezarritakoak izanen dira.

Bestalde, aipatu 3/2017 Legearen 19.Bat.6 artikuluan honakoa ezartzen da: arlo eta sektore jakin batzuetan, aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarri bat erabiltzen ahalko da, zeinak barnean hartuko baititu lanpostuen %90 arte, baldin eta horiek aurrekontua badute eta aldi baterako eta modu jarraian bete badira gutxienez ere 2016ko abenduaren 31 aurreko hiru urteetan. Egonkortze prozesu hauek 2017ko ekitalditik 2019ko ekitaldira bitarte egokitzen diren lan publikoaren eskaintzetan antolatuko dira. Prozesu horiek ebaztearen ondorioz, ezin izanen da inolaz ere ez gastua ez langile kopurua handitu; artikulatuta utzi beharko da ezen prozesu hauek gauzatzean, behin betiko beteko direla ezinbestean egiturazkoak izanik aldi baterako kontratua duten langileekin beteak dauden lanpostuak.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasleen plantillaren datuak azterturik, eta Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko aipatu Legean ezarritako egonkortze-tasari jarraikiz, ondorioztatzen da lan publikoaren 2018ko eskaintza partzial hau, Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleei dagokiena, 1.141 lanpostukoa dela, aipatu 3/2017 Legearen 19.Bat.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuak eta Hezkuntza Departamentuak, negoziazioa egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahaian, proposamena egin diote Nafarroako Gobernuari onets dezan lan publikoaren eskaintza partziala, egonkortze-tasari dagokiona eta Hezuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleentzako 1.141 lanpostu biltzen dituena.

Aipatutako 1.141 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adina diru.

Azkenik, Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina betetzeko, lan publikoaren eskaintza partzial honetako lanpostuetatik 80 sartuko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-txandetan, eta, Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondotik, erreserba hori zer kidegotan, espezialitatetan eta hizkuntzatan aplikatuko den zehazten da.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak 2018ko ekainaren 6ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua. Lan publikoaren eskaintza partziala onestea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial bat onetsi da Nafarroako Foru Komunitateko Administraziorako eta haren erakunde autonomoetarako 2018. urterako. Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleen 1.141 lanpostu biltzen ditu eta Estatuko 2017ko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19.Bat.6 artikuluan aurreikusitako egonkortze-tasari dagokio.

Bi.–Hauek dira lanpostuen ezaugarriak:

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia:

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Klarinetea (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 33108.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Konposizioa (gaztelaniaz). Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 31544, 32544 eta 34151.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Etnomusikologia (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 33084.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Gitarra (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 32855.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Inprobisazioa eta Akonpainamendua (gaztelaniaz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30884 eta 33599.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Ganbera Musika (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 31709.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Musikologia (gaztelaniaz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30053 eta 33484.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Oboea (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 32876.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Organoa (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 32873.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Pedagogia (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39106.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Perkusioa (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39107.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Pianoa (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39108.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Saxofoia (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39109.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Tronboia (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39110.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Tuba (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39111.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Txistua (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39112.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Biola (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39113.

–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedraduna. Espezialitatea: Biolina (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39114.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Enpresen Administrazioa (gaztelaniaz). Hamaika lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 31183, 31189, 31331, 31443, 31576, 31616, 32466, 33874, 33945, 34016 eta 35382.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Enpresen Administrazioa (euskaraz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 34554 eta 35081.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Industria Analisi eta Kimika (gaztelaniaz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 31622 eta 31677.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Irudi pertsonaleko aholkularitza eta prozesuak (gaztelaniaz). Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 31819, 31830 eta 31845.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Biologia eta Geologia (euskaraz). Sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 31998, 32100, 32427, 32658, 33444 eta 33556.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Marrazketa (gaztelaniaz). Hogeita sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 32303, 36228, 36589, 36597, 36611, 36622, 36686, 37680, 37690, 37691, 37695, 37697, 37740, 37782, 37793, 37861, 37884, 37890, 37894, 37898, 37958, 37987, 37995, 38717, 38791 eta 38960.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Marrazketa (euskaraz). Hamabost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33567, 33701, 33855, 33890, 34031, 34103, 34114, 34173, 34251, 34511, 35458, 36125, 36145, 36194 eta 36211.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Ekonomia (gaztelaniaz). Hamazazpi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30920, 31565, 31692, 31768, 32418, 32556, 32707, 32888, 33141, 33233, 33608, 34028, 33846, 34235, 34540, 37802 eta 38806.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Ekonomia (euskaraz). Zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 32404, 32426, 32671, 33426, 34015, 34492, 35239 eta 36134.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Gorputz Hezkuntza (gaztelaniaz). Hogeita hamabost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30492, 30562, 30852, 31386, 32391, 31392, 32437, 32631, 33068, 33386, 33535, 33825, 33899, 33931, 33982, 34369, 34530, 34575, 35044, 35361, 35930, 36137, 36151, 36195, 36306, 36626, 36669, 36670, 37625, 37706, 37738, 37788, 37850, 37880 eta 37905.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Gorputz Hezkuntza (euskaraz). Hamasei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30950, 31608, 31713, 31826, 32189, 32850, 32856, 33030, 33040, 33380, 33765, 34422, 34643, 34672, 35199 eta 35444.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Filosofia (gaztelaniaz). Sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 38535, 38546, 38576, 38582, 38600 eta 38603.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Filosofia (euskaraz). Bost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 37906, 37925, 37944, 37980 eta 37991.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Lanerako Prestakuntza eta Orientazioa (gaztelaniaz). Hogeita sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30712, 30738, 30821, 31052, 31123, 32322, 32744, 33101, 33242, 33619, 33802, 33816, 34197, 34698, 34830, 34996, 36131, 36971, 38745, 38749, 38750, 38788, 38794, 38842, 38906 eta 38915.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Lanerako Prestakuntza eta Orientazioa (euskaraz). Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 38673, 38680, 38726 eta 38733.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Ostalaritza eta Turismoa (gaztelaniaz). Sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 31166, 33181, 33901, 34047, 35388 eta 38620.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Ostalaritza eta Turismoa (euskaraz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 35130 eta 36135.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Informatika (gaztelaniaz). Hamar lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30778, 30855, 31246, 32678, 32919, 32985, 34270, 35521, 35527 eta 37646.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Informatika (euskaraz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 34376 eta 34731.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Ingelesa (gaztelaniaz). Berrogeita hamaika lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30001, 30150, 30156, 30221, 30255, 30258, 30326, 30445, 30489, 30713, 30790, 31008, 31055, 31083, 31321, 31451, 31727, 31804, 31807, 31969, 32098, 32655, 32717, 32849, 33000, 33014, 33303, 33316, 33411, 33505, 33516, 33694, 33766, 33785, 33888, 34257, 34288, 34291, 34387, 34724, 34970, 35247, 35332, 35411, 35530, 35679, 37634, 37935, 37948, 38779 eta 38922.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Ingelesa (euskaraz). Hogeita sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30330, 30687, 30729, 30966, 31029, 31562, 31646, 31679, 32703, 33579, 33617, 33640, 34001, 34092, 34179, 34319, 34458, 34502, 34640, 34855, 35231, 37707, 37984, 38561, 38632 eta 38645.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Esku-hartze Soziokomunitarioa (gaztelaniaz). Hamar lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30098, 30365, 32033, 34350, 35461, 36277, 36594, 36658, 37726 eta 38511.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Esku-hartze Soziokomunitarioa (euskaraz). Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30693, 31654 eta 36581.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Gaztelania eta Literatura (gaztelaniaz). Berrogeita hamabi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33520, 33547, 33988, 34489, 34733, 36160, 36170, 36605, 36609, 36623, 36652, 36662, 36962, 37629, 37638, 37640, 37674, 37687, 37705, 37724, 37731, 37749, 37757, 37783, 37791, 37811, 37856, 37863, 37881, 37882, 37909, 37910, 37913, 37914, 37918, 38003, 38006, 38522, 38544, 38550, 38570, 38574, 38584, 38652, 38654, 38687, 38705, 38714, 38751, 38754, 38758 eta 38762.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Gaztelania eta Literatura (euskaraz). Hogeita bat lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30134, 30177, 30234, 30455, 30577, 30587, 30723, 30906, 30910, 31204, 31251, 31264, 31633, 31904, 32109, 32450, 32539, 33360, 33407, 33492 eta 33499.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Euskara eta Literatura (Nafarroa). Berrogeita hemezortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30120, 30319, 30419, 30552, 30620, 30825, 30945, 30972, 31120, 31163, 31205, 31381, 31548, 31772, 31838, 31843, 31934, 32063, 32134, 32407, 32548, 32551, 32857, 33305, 33509, 33912, 34402, 34604, 34617, 34732, 34840, 34856, 34878, 35305, 35375, 35394, 35523, 35526, 36148, 36657, 36661, 37627, 37663, 37947, 37953, 37979, 38763, 38766, 38769, 38783, 38786, 38790, 38795, 38812, 38849, 38850, 38869 eta 38888.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Matematika (gaztelaniaz). Hirurogei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39121, 39122, 39123, 39124, 39125, 39126, 39127, 39128, 39129, 39130, 39131, 39132, 39133, 39134, 39135, 39136, 39137, 39138, 39139, 39140, 39141, 39142, 39143, 39144, 39145, 39146, 39147, 39148, 39149, 39150, 39151, 39152, 39153, 39154, 39155, 39156, 39157, 39158, 39159, 39160, 39161, 39162, 39163, 39164, 39165, 39166, 39167, 39168, 39169, 39170, 39171, 39172, 39173, 39174, 39175, 39176, 39177, 39178, 39179 eta 39180.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Matematika (euskaraz). Hogeita sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30181, 30421, 30995, 31347, 31428, 31542, 31595, 32499, 32955, 33865, 34555, 34708, 34734, 34954, 34958, 35405, 36599, 36966, 37722, 38683, 39115, 39116, 39117, 39118, 39119 eta 39120.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa (gaztelaniaz). Bederatzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39181, 39182, 39183, 39184, 39185, 39186, 39187, 39188 eta 39189.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Ibilgailuen Mantentze-lanen Antolaketa eta Prozesuak (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39191.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Ibilgailuen Mantentze-lanen Antolaketa eta Prozesuak (euskaraz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39190.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak (gaztelaniaz). Hamalau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39194, 39195, 39196, 39197, 39198, 39199, 39200, 39201, 39202, 39203, 39204, 39205, 39206 eta 39207.

–Bigarren Hezkuntzako irakasleak. Espezialitatea: Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak (euskaraz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39192 eta 39193.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Orientatzailea (gaztelaniaz). Berrogei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39228, 39229, 39230, 39231, 39232, 39233, 39234, 39235, 39236, 39237, 39238, 39239, 39240, 39241, 39242, 39243, 39244, 39245, 39246, 39247, 39248, 39249, 39250, 39251, 39252, 39253, 39254, 39255, 39256, 39257, 39258, 39259, 39260, 39261, 39262, 39263, 39264, 39265, 39266 eta 39267.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Orientatzailea (euskaraz). Hogei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39208, 39209, 39210, 39211, 39212, 39213, 39214, 39215, 39216, 39217, 39218, 39219, 39220, 39221, 39222, 39223, 39224, 39225, 39226 eta 39227.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Lau lanpostu huts. Espezialitatea: Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak (gaztelaniaz). Lau lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39269, 39270, 39271 eta 39272.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuak (euskaraz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 39268.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Prozesu Diagnostiko Klinikoak eta Prozedura Ortoprotesikoak (gaztelaniaz). Bost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39273, 39274, 39275, 39276 eta 39277.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Osasun Prozesuak (gaztelaniaz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakia plantilla organikoan: 39280 eta 39281.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Osasun Prozesuak (euskaraz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39278 eta 39279.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Sistema Elektronikoak (gaztelaniaz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakia plantilla organikoan: 39282 eta 39283.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak (gaztelaniaz). Hamaika lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39286, 39287, 39288, 39289, 39290, 39291, 39292, 39293, 39294, 39295 eta 39296.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak (euskaraz). Bi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39284 eta 39285.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Teknologia (gaztelaniaz). Hogeita hemezortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39323, 39324, 39325, 39326, 39327, 39328, 39329, 39330, 39331, 39332, 39333, 39334, 39335, 39336, 39337, 39338, 39339, 39340, 39341, 39342, 39343, 39344, 39345, 39346, 39347, 39348, 39349, 39350, 39351, 39352, 39353, 39354, 39355, 39356, 39357, 39358, 39359 eta 39360.

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea. Espezialitatea: Teknologia (euskaraz). Hogeita sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, A mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 39297, 39298, 39299, 39300, 39301, 39302, 39303, 39304, 39305, 39306, 39307, 39308, 39309, 39310, 39311, 39312, 39313, 39314, 39315, 39316, 39317, 39318, 39319, 39320, 39321 eta 39322.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Entzumena eta Hizkuntza (gaztelaniaz). Hogeita hemezortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33643, 33729, 33815, 33886, 33923, 33973, 33991, 34000, 34038, 34063, 34074, 34125, 34155, 34200, 34240, 34272, 34296, 34320, 34336, 34345, 34349, 34386, 34430, 34437, 34444, 34447, 34470, 34546, 34547, 34647, 34793, 34799, 34947, 34989, 35012, 35036, 35091 eta 35126.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Entzumena eta Hizkuntza (euskaraz). Hamasei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33023, 33035, 33044, 33120, 33152, 33153, 33154, 33208, 33257, 33258, 33376, 33545, 33550, 33577, 33588 eta 33621.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Gorputz Hezkuntza (gaztelaniaz). Berrogeita zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 32001, 32003, 32075, 32084, 32926, 33122, 33126, 33128, 33158, 33259, 33273, 33401, 33414, 33450, 33464, 33506, 33682, 33771, 33820, 33823, 33871, 33873, 34193, 34317, 34478, 35015, 35138, 36919, 36948, 37133, 37137, 37164, 37175, 37213, 37246, 37247, 37258, 37259, 37269, 37289, 37297, 37326, 37328, 37331, 37367, 37376, 37383 eta 37389.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Gorputz Hezkuntza (euskaraz). Hogeita bat lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 35137, 35140, 35146, 35213, 35254, 35255, 36538, 36539, 36802, 36851, 36860, 36883, 36928, 36933, 37036, 37039, 37042, 37043, 37115, 37123 eta 37132.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Haur Hezkuntza (euskaraz). Hamabost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33947, 33957, 33964, 33975, 34268, 34273, 34361, 34408, 34467, 34592, 34600, 34639, 34673, 34930 eta 34964.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Lehen Hezkuntza (gaztelaniaz). Hogeita bost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 32614, 32656, 32665, 32693, 32746, 32755, 32765, 32814, 32843, 32886, 32901, 32925, 32981, 33017, 33079, 33176, 33215, 33234, 33265, 33319, 33347, 33358, 33504, 33583 eta 33593.

–Maisu-maistra. Espezialitzatea: Lehen Hezkuntza (euskaraz). Hogeita zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30874, 30889, 30976, 30985, 30986, 31026, 31044, 31992, 32583, 32607, 32612, 33201, 33413, 34097, 34189, 34225, 34426, 34588, 35028, 35035, 35047, 35139, 35167, 35207, 35304, 37336, 37526 eta 38122.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Atzerriko Hizkuntza-Alemana (gaztelaniaz). Lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, B mailakoa. Lanpostuaren zenbakia plantilla organikoan: 33646.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Atzerriko Hizkuntza-Ingelesa (gaztelaniaz). Hemezortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 34020, 34093, 34147, 34215, 34226, 34250, 34260, 34300, 34347, 34352, 34379, 34396, 34425, 34434, 34473, 34484, 34497 eta 34556.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Atzerriko Hizkuntza-Ingelesa (euskaraz). Hemezortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33660, 33663, 33675, 33697, 33706, 33716, 33748, 33787, 33795, 33804, 33826, 33841, 33844, 33856, 33863, 33875, 33896 eta 33961.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Gutxiengo Kulturalak (gaztelaniaz). Hogeita bost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 34623, 34676, 34682, 34691, 34969, 34979, 35050, 35095, 35268, 36378, 36505, 36514, 36535, 36562, 36837, 36856, 36913, 36940, 37009, 37038, 37047, 37058, 37060, 37082 eta 37083.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Kultur Gutxiengoak (euskaraz). Hiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 34590, 34601 eta 34609.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Musika (gaztelaniaz). Hogeita sei lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30944, 32637, 32699, 32793, 32847, 32924, 33359, 33363, 33389, 33776, 34013, 34385, 34629, 34977, 34984, 35039, 35102, 35157, 35217, 36930, 37373, 37392, 37482, 37560, 37563 eta 37571.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Musika (euskaraz). Hamabi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 37091, 37121, 37167, 37231, 37295, 37296, 37338, 37343, 37347, 37352, 37353 eta 37368.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Pedagogia Terapeutikoa (gaztelaniaz). Hirurogeita hamahiru lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30921, 30933, 30969, 30981, 31015, 31036, 31097, 32004, 32029, 32051, 32066, 32086, 32111, 32653, 32654, 32670, 32708, 32731, 32749, 32771, 32797, 32836, 32884, 32890, 32894, 32905, 33042, 33148, 33183, 33187, 33191, 33269, 33311, 33314, 33352, 33364, 33370, 33404, 33405, 33468, 33471, 33482, 33607, 33625, 33648, 33834, 33955, 34073, 34164, 34241, 34295, 34328, 34384, 34486, 34594, 34628, 34782, 34785, 34804, 34931, 34987, 35034, 35120, 35186, 35193, 35225, 35256, 35272, 36366, 36384, 36527, 37516 eta 38495.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Pedagogia Terapeutikoa (euskaraz). Hamabost lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 30951, 31077, 32660, 32696, 32706, 32912, 32944, 33451, 33518, 33578, 33603, 33658, 34188, 34221 eta 35212.

–Maisu-maistra. Espezialitatea: Euskara (Nafarroa). Berrogeita zortzi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak. Lanpostuen zenbakiak plantilla organikoan: 33485, 33502, 33669, 33801, 34027, 34049, 34083, 34119, 34344, 34702, 34771, 35101, 35300, 36389, 36409, 36546, 36890, 37050, 37052, 37081, 37100, 37202, 37204, 37215, 37359, 37363, 37387, 37393, 37495, 37510, 37517, 37536, 37551, 37552, 37556, 37565, 38120, 38121, 38123, 38128, 38134, 38144, 38161, 38163, 38168, 38193, 38252 eta 38286.

2. artikulua. Erreserbako txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat.–Lan publikoaren eskaintza partzial honetan %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandaren lanpostu kopurua 80koa izanen da.

Bi.–Erreserba hori honako kidego, espezialitate eta hizkuntza hauetan aplikatuko da:

–Bigarren Hezkuntzako irakaslea: 51 lanpostuko erreserba; ondoko espezialitateen eta hizkuntzen arabera banatuko dira:

• Enpresen Administrazioa (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Marrazketa (gaztelaniaz): 2 lanpostu.

• Marrazketa (euskaraz): lanpostu bat.

• Ekonomia (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Gorputz Hezkuntza (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Gorputz Hezkuntza (euskaraz): lanpostu bat.

• Lanerako Prestakuntza eta Orientazioa (gaztelaniaz): 2 lanpostu.

• Informatika (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Ingelesa (gaztelaniaz): 5 lanpostu.

• Ingelesa (euskaraz): 2 lanpostu.

• Esku-hartze Soziokomunitarioa (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Esku-hartze Soziokomunitarioa (euskaraz): lanpostu bat.

• Gaztelania eta Literatura (euskaraz): 5 lanpostu.

• Gaztelania eta Literatura (euskaraz): 2 lanpostu.

• Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa): 5 lanpostu.

• Matematika (gaztelaniaz): 5 lanpostu.

• Matematika (euskaraz): 2 lanpostu.

• Merkataritzako Antolaketa eta Kudeaketa (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Fabrikazio Mekanikoaren Antolaketa eta Proiektuak (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Hezkuntza Orientazioa (gaztelaniaz): 3 lanpostu.

• Hezkuntza Orientazioa (euskaraz): lanpostu bat.

• Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak (euskaraz): lanpostu bat.

• Teknologia (gaztelaniaz): 3 lanpostu.

• Teknologia (euskaraz): 2 lanpostu.

–Maisu-maistra: 29 lanpostuko erreserba; ondoko espezialitateen eta hizkuntzen arabera banatuko dira:

• Entzumena eta Hizkuntza (gaztelaniaz): 3 lanpostu.

• Entzumena eta Hizkuntza (euskaraz): lanpostu bat.

• Gorputz Hezkuntza (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Gorputz Hezkuntza (euskaraz): lanpostu bat.

• Haur Hezkuntza (euskaraz): lanpostu bat.

• Lehen Hezkuntza (gaztelaniaz): 2 lanpostu.

• Lehen Hezkuntza (euskaraz): 2 lanpostu.

• Atzerriko Hizkuntza-Ingelesa (gaztelaniaz): lanpostu bat.

• Atzerriko Hizkuntza-Ingelesa (euskaraz): lanpostu bat.

• Gutxiengo Kulturalak (gaztelaniaz): 2 lanpostu.

• Musika (gaztelaniaz): 2 lanpostu.

• Musika (euskaraz): lanpostu bat.

• Pedagogia Terapeutikoa (gaztelaniaz): 6 lanpostu.

• Pedagogia Terapeutikoa (euskaraz): lanpostu bat.

• Euskara (Nafarroa): 4 lanpostu.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetan lehena.–Foru dekretu hau garatu eta betearazteko gaikuntza.

Ahalmena ematen zaio Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariari foru dekretu hau garatu eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetan bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2018ko ekainaren 6an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Uxue Barkos Berruezo.–Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria, María José Beaumont Aristu.

Iragarkiaren kodea: F1807559