70. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

46C/2017 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Eraikin eta Lokalen Garbiketaren Sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Nafarroako Eraikin eta Lokalen Garbiketaren Sektorearen hitzarmen kolektiboaren testua (kode zenbakia: 31004605011982) aztertu da, erregistro honetan sartu zena 2017ko urtarrilaren 15ean, enpresen ordezkariek (ASPREN eta ASPEL) eta sindikatu batzuetakoek (CC.OO y U.G.T.) sinatua 2016ko urriaren 11n eta zuzendua 2017ko martxoaren 14an, honetan ezarritakoaren arabera: Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. idatz-zatiak eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua. Horrenbestez,

EBATZI DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2017ko martxoaren 29an.–Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia. Izaskun Goñi Razquin.

Nafarroako Eraikin eta Lokalen Garbiketaren Sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F1703956