119. ALDIZKARIA - 2016ko ekainaren 21a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

35C/2016 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Ibilgailuak Konpontzeko Nafarroako Tailerren sektoreko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Ikusirik Ibilgailuak Konpontzeko Nafarroako Tailerren sektoreko hitzarmen kolektiboaren testua (kode zenbakia: 31007255011995), Erregistro honetan sartu zena 2016ko martxoaren 29an eta enpresen eta sindikatuen ordezkariek 2016ko martxoaren 23an izenpetu eta 2016ko maiatzaren 4an zuzendu zutena. Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. idatz-zatietan eta Hitzarmen Kolektiboen eta Akordioen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera,

EBATZI DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko xedatzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2016ko maiatzaren 10ean.–Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Ibilgailuak Konpontzeko Nafarroako Tailerren sektoreko hitzarmen kolektiboa (PDF).

Iragarkiaren kodea: F1606058