89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGOITZ

2014ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

2014ko 49. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zen, martxoaren 12an, Udal honen 2014ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespenaren iragarkia; aurrekontu horrren barnean Agoizko Musika Eskolaren Patronatuarena eta Kanpondoa, S.L.U. sozietatearena daude.

Jendaurreko epea iragan baita inork haren kontrako erreklamaziorik aurkeztu gabe, aurrekontua behin betiko onetsitzat jo da.

Horregatik argitaratzen da, laburturik, aurrekontua:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua: 654.270,00 euro.

2. kapitulua: 55.000,00 euro.

3. kapitulua: 331.900,00 euro.

4. kapitulua: 977.850,00 euro.

5. kapitulua: 20.600,00 euro.

6. kapitulua: 1.000,00 euro.

7. kapitulua: 10.000,00 euro.

Guztira: 2.050.620,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua: 626.450,00 euro.

2. kapitulua: 951.070,00 euro.

3. kapitulua: 34.000,00 euro.

4. kapitulua: 335.700,00 euro.

6. kapitulua: 33.900,00 euro.

9. kapitulua: 69.500,00 euro.

Guztira: 2.050.620,00 euro.

–Agoizko Musika Eskolaren Patronatuaren aurrekontua:

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua: 64.695,00 euro.

4. kapitulua: 43.700,00 euro.

5. kapitulua: 5,00 euro.

Guztira: 108.400,00 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua: 99.000,00 euro.

2. kapitulua: 8.400,00 euro.

3. kapitulua: 1.000,00 euro.

Guztira: 108.400,00 euro.

–Kanpondoa, S.L.U., sozietatearen aurrekontua:

Diru-sarrerak: 434.144,39,00 euro.

Gastuak: 434.144,39,00 euro.

Agoitzen, 2014ko apirilaren 29an.–Alkatea, Unai Lako Goñi.

Iragarkiaren kodea: L1406283