89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

ZARAGOZAKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 1150/2013 prozedura

Laura Pou Ampuero andrea, Zaragozako Lan arloko 4. Epaitegiko idazkaria.

Aditzera ematen dut:

Gaurko egunean emandako ebazpenaren bidez, José Manuel Infante García jaunak eskaturik, diru kopuru baten erreklamazioa dela-eta, TB Solutions Technologies Software, S.L.U.ren, TB Solutions Advanced Technologies, S.L.ren, TB Solutions Security, S.A.ren, Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas de Navarra, S.L.ren, Incita Services & Solutions, S.L.U.ren, Soldatak Bermatzeko Funtsaren eta Organización Costes y Gestiónen konkurtso administratzailearen aurka bideratu den 0001150/2013 prozedura arruntaren barnean, erabaki da TB Solutions Advanced Technologies, S.L.ri, TB Solutions Security, S.A.ri eta Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas de Navarra, S.L.ri zitazioa egitea, non diren jakiterik ez baitago, 2015eko otsailaren 16ko 10:15ean ager dadin 33 Aretoan (Ranillas etorbidea z.g., “expo” esparrua, Vidal de Canellas eraikina, beheko solairua) adiskidetze-ekitaldia egiteko, eta, beharrezkoa bada, judizioa. Demandatua bera agertu beharko da, edo legezko ahalordea duen beste pertsona bat, eta erabili nahi dituen frogabide guztiak eraman beharko ditu. Ohartarazten zaio deialdi bakarra dela eta bidezko arrazoirik gabe agertzen ez bada, ekitaldi horiek ez direla bertan behera utziko.

Hartzaileari ohartarazten zaio bulego judizialeko iragarki-oholean ebazpenaren edo zedularen kopia jarriz eginen direla hurrengo komunikazioak, salbu eta auto edo epai itxura izan behar duten ebazpenenak, edo epatzeenak.

Judiziora abokatuak lagunduta edo lan-harremanetako gradudun kolegiatu batek teknikoki ordezkatuta nahiz prokuradore batek ordezkatuta agertzeko asmoa baldin badu, horren berri emanen dio epaitegiari edo auzitegiari idatziz, judiziora agertzeko zitazioa egin eta hurrengo bi eguneko epean. Horren xedea da auzi-jartzaileari asmo horren berri ematea, aukera izan dezan lan-harremanetako gradudun kolegiatu batek teknikoki ordezkatuta bertaratzeko, edo prokuradore batek ordezkatuta, edo epe berean abokatua izendatzeko edo ofizioz izenda diezaiotela eskatzeko. Betebehar horiek bete ezean, ulertuko da alderdiak uko egiten diola judizioan abokatua, prokuradorea edo lan-harremanetako gradudun kolegiatua izateko eskubideari.

Eta TB Solutions Advanced Technologies, S.L.ri eta Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas de Navarra, S.L.ri zitazioa egiteko balio izan dezan, zedula hau egiten da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko eta iragarki-oholean jartzeko.

Zaragozan, 2014ko apirilaren 9an.–Idazkari judiziala, Laura Pou Ampuero.

Iragarkiaren kodea: J1405983