89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZARAITZUKO ETA NABASKOZEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2014ko 54. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 20koan, argitaratu zen 2014ko plantilla organikoaren definizioan eta lanpostuetan akats bat antzeman da. Hartaz oharturik, bidezko da hura zuzentzea indarra duen legezkotasuna osoki betetzeko maneran.

Ezkarozen, 2014ko apirilaren 11n.–Mankomunitateko burua, Juan Angel Contín Carlosena.

ERANSKINA

Mankomunitatearen 2014ko plantilla organikoa honako hau da:

LANPOSTUEN ZERRENDA

–Idazkari kontu-hartzailea. Maila: A. Sarbidea: erregelamenduaren arabera, hau da, Mankomunitateko udalerrietako titularrek beteko dute txandaka.

Funtzionarioak

–Gizarte-langilea. Maila: B. Lanaldia: osoa. Lanpostuko osagarria: %33,57. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

Lan-kontratudun finkoak

–Administrari laguntzailea. Maila: D. Lanaldia: %70. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %13,65. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

–Familia-langileak. Maila: D. Lanpostu kopurua: 4. Egoera: laurak beteak, 2 jardunean eta 2 eszedentzian. Lanaldia: lanaldi erdia. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

Aldi baterako lan-kontratudunak

–Bajak eta oporraldiak betetzeko familia-langilea. Lanpostu kopurua: beharraren arabera. Egoera: onetsirik ordezkapenak egiteko zerrenda. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

–Animatzaile soziokulturala. Maila: C. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %7,36. Lanaldia: lanaldi erdia, urtarrilean, azaroan eta abenduan izan ezik, %75eko lanaldia. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

–Enplegu sozial babestuko monitorea. Maila: C. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %7,36. Lanaldia: kontratatutako langile kopuruaren arabera. Sarbidea: oposizio-lehiaketa.

–Enplegu sozial babestuko langileak. Lanpostu kopurua: beharren arabera. Maila: LGSa. Sarbidea: gizarte-langile izendatzea.

LANGILEEN IZENEN ZERRENDA

Kargua: idazkari kontu-hartzailea, Mankomunitateko udalerrietako titularrek beteko dute txandaka.

Funtzionarioak

Izena: Moler Ayechu, Marta. Kargua: gizarte-langilea. Maila: B. Gradua: 4. Lanpostuko osagarria: %33,57. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera administratiboa: jardunean.

Lan-kontratudun finkoak

Izena: Narvaiz Diez, Casilda. Kargua: administrari laguntzailea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %13,65. Lanaldia: %70. Egoera: jardunean.

Izena: Zoco Cía, Lourdes. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera: eszedentzia berezia.

Izena: Algarra Alzueta, M.ª Teresa. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera: jardunean.

Izena: Hualde Villanueva, Susana. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera: borondatezko eszedentzia.

Izena: Adot Carretero, Muskilda. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera: jardunean.

Obra edo zerbitzu jakin baterako edo bitarte baterako kontrataturiko langileak

Izena: Gonzalo Landa, Vanessa. Kargua: gizarte-langilea. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %33,57. Lanaldia: lanaldi erdia. Marta Moler Ayechuren lanaldi murriztua betetzen ari da. Egoera: jardunean.

Izena: Zoco Cía, Lourdes. Kargua: animatzaile soziokulturala. Maila: C. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %7,36. Lanaldia: lanaldi erdia, urtarrilean, azaroan eta abenduan izan ezik, %75eko lanaldia. Egoera: jardunean.

Izena: Recalde Berrade, M.ª Carmen. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera: bitartekoa, Susana Hualde Villanuevaren eszedentzia betetzen ari da.

Izena: Ayarra Ilincheta, M.ª Arantzazu. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Egoera: bitartekoa, Lourdes Zoco Cíaren eszedentzia betetzen ari da.

Izena: Hualde Samper, Idoia. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Obra edo zerbitzu jakin baterako kontratua.

Izena: Elizalde Adot, Laura. Kargua: familia-langilea. Maila: D. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %6,99. Lanaldia: lanaldi erdia. Zerbitzu edo obra jakin baterako kontratua.

Kargua: enplegu sozial babestuko monitorea. Maila: C. Mailako osagarria: %12. Lanpostuko osagarria: %7,36. Lanaldia: beharraren arabera.

Kargua: enplegu sozial babestuko langileak: beharraren arabera.

Iragarkiaren kodea: L1405839