89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

HIRIBERRI DEIERRI

2014ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2014ko udal aurrekontua.

DIRU-SARRERAK:

3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 1.805,02 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 14.686,88 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetx.: 3.904,05 euro.

7.–Transferentziak administrazio orokorretik entitatera: 5.800,00 euro.

Guztira: 26.195,95 euro.

GASTUAK:

1.–Langileria gastuak: 1.000,00 euro.

2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 9.367,73 euro.

3.–Finantza-gastuak: 350,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 95,00 euro.

6.–Inbertsio errealak: 12.000,00 euro.

9.–Finantza-pasiboak: 3.383,22 euro.

Guztira: 26.195,95 euro.

Hiriberri Deierrin, 2014ko apirilaren 10ean.–Alkatea, Begoña Cañada Zorrilla.

Iragarkiaren kodea: L1406332