89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UXUE

Aldaketa xehakatua 1. poligonoko 395. lurzatian. Behin betiko onespena

Uxueko Udalak, 2014ko martxoaren 31n egin bilkuran, erabaki zuen aldaketa xehakatua behin betiko onestea 1. poligonoko 395. lurzatian, Francisco José Garde San Martínek sustatua, eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 81.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, eta orobat erabaki Nafarroako Aldizkari Ofizialean hori argitaratzea eta Nafarroako Gobernuko Lurraldearen Antolamenduko Departamentuari igortzea.

Uxuen, 2014ko apirilaren 8an.–Alkatea, María Jesús Zoroza Ugalde.

Iragarkiaren kodea: L1406349