89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NOAIN (ELORTZIBAR)

2014ko aurrekontu arrunta eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

Noain Elortzibarko Udalak, 2014ko apirilaren 2an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2014ko aurrekontu arrunta eta hura betearazteko oinarriak.

Iragarkia 2014ko 71. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 10ean, eta inork haren gaineko alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsirik daude 2014ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hona hemen laburpena:

SAILKAPEN EKONOMIKOA

DIRU-SARRERAK:

1.–Zuzeneko diru-sarrerak: 3.462.551,73 euro.

2.–Zeharkako zergak: 297.757,65 euro.

3.–Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 716.420,06 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 1.943.705,25 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak: 91.856,10 euro.

6.–Inbertsio errealak besterentzea: 0,00 euro.

7.–Tasak eta bertzelako diru-sarrerak: 57.600,00 euro.

8.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9.–Finantza-pasiboak: 0,00 euro.

Guztira: 6.569.890,79 euro.

GASTUAK:

1.–Langileria gastuak: 2.257.458,88 euro.

2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 2.587.065,98 euro.

3.–Finantza-gastuak: 50.080,93 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 1.205.514,92 euro.

6.–Inbertsio errealak: 212.466,27 euro.

7.–Kapital transferentziak: 24.377,58 euro.

8.–Finantza-aktiboak: 0,00 euro.

9.–Finantza-pasiboak: 232.926,24 euro.

Guztira: 6.569.890,80 euro.

Era berean, ondoko udal patronatuen aurrekontuak onetsi dira behin betikoz: Udalaren Kirol Patronatua, Etxe Zaharra Kultura Patronatua eta Noaingo Julián Gayarre Musika Eskolaren Patronatua.

KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

Diru-sarreren sailkapen ekonomikoa:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta/edo diru-sarrerak: 38.900,05 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 137.645,30 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 50,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 176.595,35 euro.

Gastuen sailkapen ekonomikoa:

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 91.113,85 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 84.300,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 1.181,50 euro.

Gastuak, guztira: 176.595,35 euro.

Noaingo Etxe Zaharra Kultura Patronatua

Diru-sarreren sailkapen ekonomikoa:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta/edo diru-sarrerak: 46.307,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 257.693,00 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 0,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 304.000,00 euro.

Gastuen sailkapen ekonomikoa:

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 253.800,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 42.400,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 7.800,00 euro.

Gastuak, guztira: 304.000,00 euro.

Noaingo Julian Gayarre Musika Eskolako Udal Patronatua

Diru-sarreren sailkapen ekonomikoa:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta/edo diru-sarrerak: 291.713,51 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 322.505,43 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak: 150,00 euro.

7. kapitulua.–Transferentziak administrazio orokorretik entitatera: 0,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 614.368,94 euro.

Gastuen sailkapen ekonomikoa:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 571.743,94 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 36.975,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 6.250,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 400,00 euro.

Gastuak, guztira: 614.368,94 euro.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Noain Elortzibarren, 2014ko maiatzaren 2an.–Alkate udalburua, Sebastian Marco Zaratiegui.

Iragarkiaren kodea: L1406379