89. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOZAR

3/2014 aldaketa 2014ko aurrekontu orokor eta bakarrean. Behin betiko onespena

Udalak, 2014ko martxoaren 26an egin osoko bilkuran, 3. aldaketa hasiera batean onetsi zuen 2014ko aurrekontuan. Erabakia 2014ko 65. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 3an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Aurrekontuan aldaketa egiteko 03/2014 espedientea

Kreditu bereziak

KONTU-SAILA

IZENA

ZENBATEKOA

1 2220 62900.

Gipuzkoa etorbideko semaforoak

2.000,00

1 4220 62300.

Ikastetxe publikoa hobetzeko lanak

10.000,00

1 4310 78000.

Etxeak zaharberritzeko laguntzak

55.000,00

1 4322 62201.

Gipuzkoa etorbideko etxabea egokitzea

5.000,00

1 4322 62400.

Zerbitzu anitzetako ibilgailua

8.000,00

1 4521 62100.

Kiroldegiko instalazioak

8.651,44

1 4521 62300.

Igerileku barrena garbitzeko robota

4.830,32

1 4521 62500.

Kiroldegiko gimnasioko aparatuak

4.464,19

1 4521 64500.

Kiroldegiko kontrolerako programa informatikoa

4.235,00

1 4521 62000.

Kiroldegiko aspertsoreak

5.808,00

ALDAKETAK, GUZTIRA

107.988,95

Finantzabideak

Kreditu transferentziak bertze kontu-sail batzuetatik:

KONTU-SAILA

IZENA

ZENBATEKOA

1 871

Baliabide atxikietarako diruzaintzako gerakina

107.988,95

FINANTZABIDEAK, GUZTIRA

107.988,95

Berriozarren, 2014ko apirilaren 30ean.–Alkatea, Xabier Lasa Gorraiz.

Iragarkiaren kodea: L1406290