17. ALDIZKARIA - 2008ko otsailaren 6a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

2/2008 FORU AGINDUA, urtarrilaren 23koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Milagroko saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman duenez, Nafarroako Errepideen 2002-2009rako II. Plan Zuzentzaileak "Milagroko saihesbideak egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektuaren obrak egitea aurreikusten du.

Nafarroako Gobernuak 2007ko maiatzaren 28an hartutako Erabakiaren bidez, Mendabiako, Lodosako, Andosillako, Azagrako, Milagroko, Valtierrako eta Arguedasko saihesbideen Udalez Gaindiko Plan Sektoriala onetsi zuen. Erabaki hori 2007ko 76. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, ekainaren 20an.

Ingurumen zuzendari nagusiak apirilaren 27an emandako 870/2007 Ebazpenaren bidez, NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Milagroko saihesbidea egiteko informazio azterlanari dagokion Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen. Adierazpen hori 2007ko 87. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, uztailaren 16an.

Errepide berriaren trazadura proiektuan zehazten da eta Funesko eta Milagroko udalerrietatik pasatzen da, "Ebroko Ardatza" NA-134 errepideko korridorearen barruan. Funesko udal mugapean hasiko da, Milagroko herriguneaz mendebalean, eta horretaz ekialdean bukatuko, Aragoi ibaia gurutzatu eta 1,5 km-ra. Saihesbidea 6.600 metro luze da.

Saihesbidearen hasieran eta bukaeran maila bereko bidegurutze bana egin nahi dira, itxaroteko erdiko erreia barne, eta beste maila bateko lotune bat, saihesbidearen erdigune batean.

Aragoi ibaia gainditzeko, beste zubi bat eraiki asmo da, 270 metro luze izanen dena.

Proiektuan ukitutako zerbitzuak berriz ezarriko dira.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukituriko ondasunak eta eskubideak kudeatzea eta horiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedaturikoarekin bat, bidezko da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean paratzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai desjabetu ahal izateko lurrak okupatu beharrari dagokienez. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako zehaztapenekin.

Horrenbestez, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat eta Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2. artikuluko 2. idatz-zatiaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. "Milagroko saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua behin-behinekoz onestea.

2. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean dago.

3. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak idatzita eman. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu, Trenbide eta Obra Hidraulikoen Zerbitzuko eta Milagroko eta Funesko udaletxeetako bulegoetan.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroan gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratzea.

5. Foru agindu hau jakinaraztea Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Milagroko eta Funesko Udalei.

Iruñean, 2008ko urtarrilaren 23an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"Milagroko saihesbidea egitea NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)" izeneko proiektua Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-1A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 3.362 10 337A LURGORRIA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

FU-1B NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 2.142 10 337B LURGORRIA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

FU-1P NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 155 10 337P LURGORRIA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

FU-2A FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 427 10 133A UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-3B FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 5.085 10 134B UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-4 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 8.183 10 135 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-5 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 90 10 136 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-6 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 464 10 140 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-7 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 5.479 10 139 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-8A FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 982 10 188A UREZT. FRUTAR.

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-9.ª FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 5.052 10 189A UREZT. FRUTAR.

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-9B FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 983 10 189B UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-10 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 1.537 10 190 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-11F FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 2.296 10 194F UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-12 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 5.648 10 191 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-13 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 6.171 10 279 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-14 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 2.712 10 280 LARREAK

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-15A FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 210 10 70.ª UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-15C FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 395 10 70C LARREAK

FUEROS, 1 (FUNES)

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-1A LA FACERIA N 559 NA NES 660 2 301A LEH. MAHASTIA

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-2A LA FACERIA N 559 NA NES 2.027 2 302A LEH. MAHASTIA

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-2B LA FACERIA N 559 NA NES 1.946 2 302B LARREAK

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-3 LA FACERIA N 559 NA NES 2.656 2 303 LARREAK

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-4A MENDIVE LOPEZ, RAMON 1.521 2 478A UREZT. FRUTAR.

MUÑOZ DE GRAIN, 17 (UVIEU)

MI-4B MENDIVE LOPEZ, RAMON 942 2 478B LARREAK

MUÑOZ DE GRAIN, 17 (UVIEU)

MI-5 SALVATIERRA BARRADO, PLACIDO 1.630 2 674 UREZT. ALORRA

SAN JUAN, ZK.G. (MILAGRO)

MI-6 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 469 2 304 ALTXONBIDEA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

MI-7A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 13.726 2 305A ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-9 CERVERA PEJENAUTE, BAUTISTA 4.065 2 476 UREZT. ALORRA

MAYOR, 21 (MILAGRO)

MI-10 CERVERA PEJENAUTE, BAUTISTA 16 2 474 UREZT. ALORRA

MAYOR, 21 (MILAGRO)

MI-11A MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 736 2 471A LEHOR. ALOR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-11B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 236 2 471B LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-11D MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 899 2 471D LEH. ARBEND.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-11E MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 649 2 471E LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-12 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 1.610 2 475 LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-13 ESCALADA OSCOZ, MARIA JESUS 159 2 678 UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 18 (MILAGRO)

MI-14A GONZALEZ SERRANO, FCO. JAVIER 617 2 679A UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 91 (MILAGRO)

MI-15 GONZALEZ SERRANO, FCO. JAVIER 1.143 2 680 UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 91 (MILAGRO)

MI-16 GARDE LOPEZ, JESUS 1.746 2 681 UREZT. FRUTAR.

ESPOZ Y MINA, 8 (MILAGRO)

MI-17 GARDE LOPEZ, JESUS 2.137 2 682 UREZT. ALORRA

ESPOZ Y MINA, 8 (MILAGRO)

MI-18 GOROSTIZA PARDO, CARLOS 2.930 2 683 UREZT. FRUTAR.

RAIMUNDO LANAS, 20 (MILAGRO)

MI-19 PEJENAUTE ESCALADA, MARINA 1.275 2 684 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 13 (MILAGRO)

MI-20 DIAZ LOPEZ, ALICIA 1.188 2 685 UREZT. FRUTAR.

BLANCA DE NAVARRA, 6 (MILAGRO)

MI-21 SAENZ PEJENAUTE, ROSARIO 3.609 2 686 UREZT. ALORRA

PORTILLO, 5 (MILAGRO)

MI-23 SANCHEZ IBAÑEZ AMAYA, ROSA 34 1 507 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 18 (MILAGRO)

MI-24 A SAENZ PEJENAUTE, ROSARIO 3.211 1 506A UREZT. ALORRA

PORTILLO, 5 (MILAGRO)

MI-25 GARCIA FABER, MARIA VICTORIA 630 1 504 UREZT. FRUTAR.

SARASATE, 7 (MILAGRO)

MI-26 PEREZ GARDE, MARIA JESUS 924 1 503 UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 17 (MILAGRO)

MI-27 PEREZ ESCALADA, JUAN ANTONIO 2.544 1 502 UREZT. ALORRA

HERRERIAS, 5 (MILAGRO)

MI-28 BARRADO BERAZA, SANTIAGO JESUS 7.116 1 501 UREZT. ALORRA

RUIZ DE ALDA, 13 (MILAGRO)

MI-29 HERNANDO GONZALEZ, TEODORO 26 1 500 UREZT. ALORRA

PARDO HERNANDEZ, M.ª DELIA INMACULADA

FORUEN PLAZA, 3-06.A D (BARAÑAIN)

MI-30 BARRADO PARDO, JESUS MARIA 366 1 491 UREZT. ALORRA

BARRADO PARDO, MARIA LUISA

PIO XII, 1 (MILAGRO)

MI-31 PEREZ RUIZ, BLAS 566 1 492 UREZT. ALORRA

LARRASOAÑA, 6-02 (IRUÑA)

MI-32 LEBRERO LOPEZ, VIDAL 844 1 493 UREZT. ALORRA

HERRERIAS, 15 (MILAGRO)

MI-33 A LEBRERO AGUERRI, ALFONSO 27 1 786 A UREZT. ALORRA

NAVARRA, 19 (MILAGRO)

MI-34 PEJENAUTE LOS ARCOS, JOSE FELIX 1.531 1 487 UREZT. ALORRA

DIPUTACION FORAL, 13 (MILAGRO)

MI-35 FERNANDEZ MARTINEZ, REMEDIOS 2.884 1 490 LEHOR. ALOR.

GIBRALTAR, 5 (MILAGRO)

MI-36 LEBRERO LOPEZ, VIDAL 2.961 1 489 UREZT. ALORRA

HERRERIAS, 15 (MILAGRO)

MI-37 SALVATIERRA BARRADO, PLACIDO 2.709 1 488 UREZT. ALORRA

SAN JUAN, ZK.G. (MILAGRO)

MI-38 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 4.221 1 440 ALTXONBIDEA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

MI-39A GRACIA FDEZ.-MANZANOS, MODESTO 2.837 1 470A UREZT. ALORRA

NAVAS DE TOLOSA, 2, AZAGRA

MI-40B LEBRERO AGUERRI, ALFONSO 151 1 786 B UREZT. ALORRA

NAVARRA, 19 (MILAGRO)

MI-41 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN 2.935 1 471 UREZT. ALORRA

N.ª SRA. DEL PATROCINIO, 5, (MILAGRO)

MI-42A CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 1.782 1 472A UREZT. FRUTAR.

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

NORMAS, 6, 2.A A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

FDO. EL CATOLICO 1-96 EZKERRA (BALBASTRO)

MI-42B CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 68 1 472B BEROTEGIA

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

NORMAS, 6, 2.A A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

FDO. EL CATOLICO 1-96 IZ (BALBASTRO)

MI-42D CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 341 1 472D UREZT. ALORRA

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

NORMAS, 6, 2.A A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

FDO. EL CATOLICO 1-96 IZ (BALBASTRO)

MI-43 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 410 1 474 UREZT. ALORRA

NUESTRA SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-46 ROMANOS YECORA, JOSE MARIA 11.515 1 475 UREZT. ALORRA

RIO ARAGON (MILAGRO)

MI-47A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 3.191 5 306A ALTXONBIDEA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

MI-48 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 67 5 462-1-1 LURZORUA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

SINDICATO DE RIEGOS DE SAN JUAN 63 5 462-1-2 BILTEGIA

2 DE MAYO, (MILAGRO)

MI-49A CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO 27.845 5 461A LERTXUNDIAK

ANTONIO CARRILLO ALBORNOZ, 4 (MILAGRO)

MI-49B CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO 6.241 5 461B LARREAK

ANTONIO CARRILLO ALBORNOZ, 4 (MILAGRO)

MI-50A CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 1.426 5 459A UREZT. ALORRA

NUESTRA SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-50B CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 640 5 459B LARREAK

NUESTRA SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-51 CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 108 5 460 LARREAK

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

MI-52 CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 7.887 5 454 UREZT. ALORRA

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

MI-53 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 2.284 5 458 UREZT. ALORRA

NUESTRA SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-54 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 1.532 5 455 UREZT. ALORRA

NUESTRA SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-55C CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 60 5 351C UREZT. ALORRA

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

MI-56 HERNANDEZ OSCOZ, LUIS 6.519 5 350 UREZT. ALORRA

DOS DE AGOSTO, 11 (MILAGRO)

MI-57 HERNANDEZ OSCOZ, LUIS 833 5 353 UREZT. FRUTAR.

DOS DE AGOSTO, 11 (MILAGRO)

MI-58 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN 3.997 5 352 UREZT. ALORRA

NUESTRA SEÑORA DEL PATROC, 5 (MILAGRO)

MI-59B PEREZ OSCOZ, FRANCISCO JAVIER 179 5 348B UREZT. FRUTAR.

SAN JUAN, 13 (MILAGRO)

MI-60 PEREZ OSCOZ, FRANCISCO JAVIER 1.218 5 349 UREZT. ALORRA

SAN JUAN, 13 (MILAGRO)

MI-61A BARRADO CRISTOBAL, ALFREDO 4.671 5 383A UREZT. ALORRA

PARDO FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD

SAN FERMIN, 6 (MILAGRO)

MI-61B BARRADO CRISTOBAL, ALFREDO 128 5 383B UREZT. FRUTAR.

PARDO FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD

SAN FERMIN, 6 (MILAGRO)

MI-62A HERNANDEZ OSCOZ, MIGUEL 3.347 5 384A UREZT. FRUTAR.

PEJENAUTE DIAZ, ROSA MARIA

ZIZURKO INGURABIDEA, 30 (ZIZUR TXIKIA)

MI-63 LOSARCOS OÑOS, JAVIER 3.529 5 388 UREZT. ALORRA

MARTIN AZPILCUETA, ZK.G. (MILAGRO)

MI-64 ESCALADA HERNANDEZ, ADOLFO FERMIN 2.627 5 390 UREZT. FRUTAR.

RAIMUNDO LANAS, 16 (MILAGRO)

MI-65 ESCALADA BARRADO, BLAS 475 5 394 UREZT. FRUTAR.

RAIMUNDO LANAS, 16 (MILAGRO)

MI-66A MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 194 5 397A UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-67A LOPEZ VAILO GARCIA, MARIA TERESA 2.674 5 395A UREZT. ALORRA

MARTIN AZPILCUETA, 9-01 (MILAGRO)

MI-68E MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 94 5 427L UREZT. FRUTAR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-69A MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 1.793 5 426A UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-69B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 1.125 5 426B UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-70B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 330 5 421B UREZT. FRUTAR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-70C MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 4.366 5 421C UREZT. FRUTAR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-70D MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 17 5 421D UREZT. FRUTAR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-71 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 2.761 5 419 LERTXUNDIAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-72 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 418 5 420 LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-73 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 28 6 1348 LERTXUNDIAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-74 GARDE PEREZ, MARIA CARMEN 40 6 820 UREZT. ALORRA

ESTELLA, 35 (MILAGRO)

MI-75 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 2.525 6 825 LARR. ETA ARB.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-76C MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 583 6 822C LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-77 PEREZ PEREZ, JOSE MARIA 2.460 6 821 MAHAS. (MAH. NAG.)

LUIS PEÑALVA, 19 (MILAGRO)

MI-78A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 1.887 6 819A ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-79.ª MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 89 6 842A UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-79B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 42 6 842B ALTXONBIDEA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-81 ESCALADA SANCHEZ, MIGUEL 447 6 818 UREZT. ALORRA

RAMON Y CAJAL, 31 (MILAGRO)

MI-82 HERNANDEZ MEDRANO, MARIA PILAR 343 6 860 UREZT. ALORRA

MARTINEZ ORTIZ, ANGEL

FILEMON LOSANTOS, 10 (AZAGRA)

MI-83 ZORZUELO TORRADO, FAUSTINO 975 6 858 UREZT. FRUTAR.

SAN ANTONIO, 46-01 (DONOSTIA)

MI-84 ALVAREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 647 6 857 UREZT. ALORRA

MAYOR, 2 (MILAGRO)

MI-85 RUIZ SESMA, JUAN ANTONIO 52 6 859 UREZT. ALORRA

RUIZ DE ALDA, 15 (MILAGRO)

MI-86 PEREZ ESCALADA, JUAN ANTONIO 872 6 856 UREZT. ALORRA

HERRERIAS, 5 (MILAGRO)

MI-87 ARBIZU GARDE, JOSE MARIA 1.843 6 855 UREZT. ALORRA

JOSE MARIA IRIBARREN, 12 (MILAGRO)

MI-88 ARBIZU GARDE, JOSE MARIA 1.523 6 854 UREZT. ALORRA

JOSE MARIA IRIBARREN, 12 (MILAGRO)

MI-89 ARBIZU GARDE, JOSE MARIA 1.962 6 853 UREZT. ALORRA

JOSE MARIA IRIBARREN, 12 (MILAGRO)

MI-90 ZAPATA PEJENAUTE, JOSE 222 6 852 UREZT. ALORRA

BLANCA DE NAVARRA, 3 (MILAGRO)

MI-91 PEREZ GARCIA, JOSE MARIA 4.212 6 1377 UREZT. ALORRA

MIRALRIO, 14 (MILAGRO)

MI-92 PEREZ CATALAN, FRANCISCO JAVIER 369 6 867 UREZT. FRUTAR.

NAVARRA, 10 (MILAGRO)

MI-93 OSCOZ SANCHEZ, JOSE 584 6 878 UREZT. FRUTAR.

HERRERIAS, 1 (MILAGRO)

MI-94 NAVARRO CILDOZ, ALFONSO 2.115 6 877 UREZT. FRUTAR.

NAVARRO CILDOZ, ANTONIO JESUS

NAVARRO CILDOZ, PATROCINIO

NAVARRO CILDOZ, JOSE

NAVARRERIA, 1 (MILAGRO)

MI-95 SARABIA SAEZ, VICTOR 170 6 876 UREZT. ALORRA

JESUS OÑOS, 4 (MILAGRO)

MI-96 LEBRERO PEJENAUTE, MARIA ORSELIA 3.414 6 879 UREZT. FRUTAR.

SESMA LOS ARCOS, JESUS

NAVAS DE TOLOSA, 48 (MILAGRO)

MI-97 SINDICATO DE RIEGOS DE VALTIERRA 622 6 874 LARREAK

LA RIBERA, 113 (VALTIERRA)

MI-98 ESCALADA LEON, JOSE LUIS 3.791 6 931 UREZT. ALORRA

DOS DE MAYO, 17 (MILAGRO)

MI-99 LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER 171 6 927 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 30 (MILAGRO)

MI-100 LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER 2.339 6 928 UREZT. ALORRA

SETUAIN URDIAIN, ANA MARIA

ARRABAL, 30 (MILAGRO)

MI-101A LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER 49 6 930A UREZT. ALORRA

ARRABAL, 30 (MILAGRO)

MI-102 GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN 935 6 920 UREZT. FRUTAR.

SAN JUAN, 18 (MILAGRO)

MI-103 SANCHEZ GARCIA, JUAN 2.425 6 958 UREZT. FRUTAR.

ARRABAL, 8 (MILAGRO)

MI-104 SANCHEZ IBAÑEZ, AMAYA ROSA 163 6 959 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 18 (MILAGRO)

MI-105 LOSARCOS LEBRERO, MARIA SOLEDAD 1.009 6 957 UREZT. ALORRA

GAYARRE, 13 (MILAGRO)

LEBRERO RODERO, GLORIA

NAVAS DE TOLOSA, 21 (MILAGRO)

MI-106 LAZCOZ PEJENAUTE, CARMELO 313 6 1371 UREZT. ALORRA

BERMEJO, 4 (MILAGRO)

MI-107 ABAD PICHON, ASUNCION 2.449 6 960 UREZT. ALORRA

TAFALLA, 5 (MILAGRO)

MI-108 GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN 939 6 961 UREZT. ALORRA

SAN JUAN, 18 (MILAGRO)

MI-109 CERVERA PEREZ, MARIA CARMEN 7.316 6 953 UREZT. ALORRA

GAYARRE, ZK.G. (MILAGRO)

MI-110 ZORZANO MARTINEZ, JUANA 687 6 949 UREZT. ALORRA

DOS DE AGOSTO, 23 (MILAGRO)

MI-111 LOS ARCOS ZARATIEGUI, MANUEL ANDRES 2.377 6 948 UREZT. ALORRA

LOS ARCOS ZARATIEGUI, M.ª MONTSERRAT

ARBEROKI KALEA, 56 (ZIZUR NAGUSIA)

MI-113 MAZO SALVATIERRA, JESUS ALFONSO 519 6 950 UREZT. ALORRA

BAÑUETAIBAR, 18-01.A (AMURRIO)

MI-114 SANCHEZ GARCIA, JUAN 2.694 6 951 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 8 (MILAGRO)

MI-115 SANCHEZ GARCIA, JUAN 2.342 6 952 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 8 (MILAGRO)

MI-116 CAMBRA TORRES, ANGEL 2.510 6 1088 UREZT. ALORRA

NAVARRA, 59 (CADREITA)

MI-125 FERNANDEZ PEREZ, CELIA MARIA 757 6 946 UREZT. FRUTAR.

DOS DE AGOSTO, 1 (MILAGRO)

MI-126A LORENTE PEJENAUTE, JESUS 1.118 6 947A UREZT. ALORRA

RAMON Y CAJAL, 36 (MILAGRO)

MI-126B LORENTE PEJENAUTE, JESUS 1.508 6 947B UREZT. FRUTAR.

RAMON Y CAJAL, 36 (MILAGRO)

MI-129 SALVATIERRA BARRADO, PLACIDO 1.269 2 673 UREZT. ALORRA

SAN JUAN, ZK.G. (MILAGRO)

MAILEGUEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko eskubide eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-16 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 15.506 10 242 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-17 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 8.803 10 240 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-18 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 8.065 10 303 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-19 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 22.837 10 302 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-20 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 19.145 10 244 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-21 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 25.134 10 243 UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-22A FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 3.458 10 237A LARREAK

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-22F FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 7.119 10 237F LEH. MAHASTIA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-22G FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 4.165 10 237G UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-23 FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 5.615 10 338 LURZORUA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-24A FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 11.062 10 245 A UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-24B FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK - 839 10 245 B LEH. MAHASTIA

FUEROS, 1 (FUNES)

ZABORTEGIEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-7A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA - 2.925 2 305A ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-7B NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA - 831 2 305B LURGORRIA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-11B NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA - 3.018 2 471B LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-123 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 115 2 468 LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

OBRAKO INSTALAZIOEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-49A CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO - 12.345 5 461A LERTXUNDIAK

ANTONIO CARRILLO ALBORNOZ, 4 (MILAGRO)

MI-49B CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO - 2.415 5 461B LARREAK

ANTONIO CARRILLO ALBORNOZ, 4 (MILAGRO)

MAILEGUEK UKITURIKO LURZATIAK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-7A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA - 1.409 2 305A ALTXONBIDEAK

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-7B NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA - 10 2 305B LURGORRIA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-11B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 5.789 2 471B LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-11C MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 2.616 2 471C LEHOR. ALOR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-11D MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 2.013 2 471D LEHOR. ARBENB.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-117 SALVATIERRA PARDO, ISIDORO - 1.178 2 472 ARBENDOLONDOAK

RAIMUNDO LANAS, 26 (MILAGRO)

MI-118 OSCOZ ARRIEZU, JESUS - 5.960 2 470 LEHOR. ALOR.

N.ª S.ª DEL PATROC, 12 (MILAGRO)

MI-119 SANCHEZ IBAÑEZ, CARMELO - 2.674 2 469 LEHOR. ALOR.

DOS DE MAYO, 15 (MILAGRO)

SANCHEZ IBAÑEZ, SERGIO

AMAYA, 3, A, (MILAGRO)

MI-120 CERVERA ESCALADA, ANTONIO - 3.374 2 466 ARBENDOLONDOAK

TUDELA, 4 (MILAGRO)

MI-121 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 1.664 2 467 ARBENDOLONDOAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-122 VICENTE CALVO, MANUEL - 368 2 465 LARREAK

DONANTES, 5 (CASTEJON)

MI-123 MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 4.458 2 468 LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

OKUPAZIOAK, HORNIDURA HODIEN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-2A LA FACERIA N 559 NA NES - 87 - - LUR AZPIKOA. 2 302A LEH. MAHASTIA

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-2B LA FACERIA N 559 NA NES 77 67 1 4 LUR AZPIKOA. 2 302B LARREAK

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-4A MENDIVE LOPEZ, RAMON 54 41 - - LUR AZPIKOA 2 478A UREZT. FRUTAR.

MUÑOZ DE GARIN,, 17 (UVIEU)

MI-6 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 26 104 - - LUR AZPIKOA 2 304 ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-7A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 477 649 2 8 LUR AZPIKOA 2 305A ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-8B U.V.E.S.A. 25 104 - - LUR AZPIKOA 2 442B LARREAK

BLANCA DE NAVARRA, ZK.G. (TUTERA)

MI-38 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 29 104 1 4 LUR AZPIKOA. 1 440 ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-42C CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 57 330 1 4 LUR AZPIKOA. 1 472C UREZT. FRUTAR.

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

NORMAS, 6, 2.A A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

FERNANDO EL CATOLICO 1-96 IZ (BALBASTRO)

MI-43 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN 331 1.344 - - LUR AZPIKOA. 1 474 UREZT. ALORRA

N.ª SRA. DEL PATROCINIO, 5, (MILAGRO)

MI-44B CERBERA LEBRERO, PEDRO MARIA - 70 - - LUR AZPIKOA. 1 448B LARREAK

DOS DE AGOSTO, 3, (MILAGRO)

MI-45G MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 70 - - LUR AZPIKOA. 1 476G UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-45H MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 93 98 - - LUR AZPIKOA. 1 476H UREZT. FRUTAR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-45I MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 11 - - LUR AZPIKOA. 1 476I UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-47A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 48 113 1 4 LUR AZPIKOA. 5 306A ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

OKUPAZIOAK, SANEAMENDU SAREAREN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-7A NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 255 453 - - LUR AZPIKOA 2 305A ALTXONBIDEA

ARMADA ETORBIDEA, 2 (IRUÑA)

MI-8B U.V.E.S.A. - 70 - - LUR AZPIKOA 2 442B LARREAK

BLANCA DE NAVARRA, ZK.G. (TUTERA)

MI-4A MENDIVE LOPEZ, RAMON 187 705 2 8 LUR AZPIKOA. 2 478A UREZT. FRUTAR.

MUÑOZ DE GARIN, 17, (UVIEU)

OKUPAZIOAK, UBIDEENGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-13 ESCALADA OSCOZ, MARIA JESUS 199 - - - - UBIDEA 2 678 UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 18 (MILAGRO)

MI-14 GONZALEZ SERRANO, FCO. JAV. 225 - - - - UBIDEA 2 679 UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 91 (MILAGRO)

MI-15 GONZALEZ SERRANO, FCO. JAV. 250 - - - - UBIDEA 2 680 UREZT. FRUTAR.

NAVAS DE TOLOSA, 91 (MILAGRO)

MI-16 GARDE LOPEZ, JESUS 264 - - - - UBIDEA 2 681 UREZT. FRUTAR.

ESPOZ Y MINA, 8 (MILAGRO)

MI-17 GARDE LOPEZ, JESUS 253 - - - - UBIDEA 2 682 UREZT. ALORRA

ESPOZ Y MINA, 8 (MILAGRO)

MI-18 GOROSTIZA PARDO, CARLOS 379 - - - - UBIDEA 2 683 UREZT. FRUTAR.

RAIMUNDO LANAS, 20 (MILAGRO)

MI-19 PEJENAUTE ESCALADA, MARINA 173 - - - - UBIDEA 2 684 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 13 (MILAGRO)

MI-20 DIAZ LOPEZ, ALICIA 159 - - - - UBIDEA 2 685 UREZT. FRUTAR.

BLANCA DE NAVARRA, 6 (MILAGRO)

MI-38 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA 176 - - - - UBIDEA 1 440 ALTXONBIDEA

SAN IGNAZIO ETORBIDEA, 1-3 (IRUÑA)

MI-39A GRACIA FDEZ.-MANZANOS, MODESTO 346 - - - - UBIDEA 1 470A UREZT. ALORRA

NAVAS DE TOLOSA, 2, AZAGRA

MI-40B LEBRERO AGUERRI, ALFONSO 215 - - - - UBIDEA 1 786B UREZT. ALORRA

NAVARRA, 19, (MILAGRO)

MI-43 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 229 - - - - UBIDEA 1 474 UREZT. ALORRA

N.ª SRA. DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-50A CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 202 - - - - UBIDEA 5 459A UREZT. ALORRA

N.ª SRA. DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-50B CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 48 - - - - UBIDEA 5 459B LARREAK

N.ª SRA. DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-51 CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 175 - - - - UBIDEA 5 460 LARREAK

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, JOSE LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, V. LEONOR

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

MI-52 CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA 987 - - - - UBIDEA 5 454 UREZT. ALORRA

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, JOSE LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, V. LEONOR

ANDADOR REINA ESTHER, 4-05.A B (ZARAGOZA)

MI-53 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES 611 - - - - UBIDEA 5 458 UREZT. ALORRA

N.ª SRA. DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-56 HERNANDEZ OSCOZ, LUIS 439 - - - - UBIDEA 5 350 UREZT. ALORRA

DOS DE AGOSTO, 11 (MILAGRO)

MI-57 HERNANDEZ OSCOZ, LUIS 1.088 - - - - UBIDEA 5 353 UREZT. FRUTAR.

DOS DE AGOSTO, 11 (MILAGRO)

MI-58 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN 988 - - - - UBIDEA 5 352 UREZT. ALORRA

N.ª SRA. DEL PATROC, 5 (MILAGRO)

MI-61A BARRADO CRISTOBAL, ALFREDO 43 - - - - UBIDEA 5 383 UREZT. ALORRA

PARDO FERNANDEZ, M.ª SOLEDAD

SAN FERMIN, 6 (MILAGRO)

MI-62A HERNANDEZ OSCOZ, MIGUEL 15 - - - - UBIDEA 5 384 UREZT. FRUTAR.

PEJENAUTE DIAZ, ROSA MARIA

ZIZURKO INGURABIDEA, 30 (ZIZUR TXIKIA)

MI-63 LOSARCOS OÑOS, JAVIER 622 - - - - UBIDEA 5 388 UREZT. ALORRA

MARTIN AZPILCUETA, ZK.G. (MILAGRO)

MI-64 ESCALADA HDEZ., ADOLFO FERMIN 397 - - - - UBIDEA 5 390 UREZT. FRUTAR.

RAIMUNDO LANAS, 16 (MILAGRO)

MI-65 ESCALADA BARRADO, BLAS 301 - - - - UBIDEA 5 394 UREZT. FRUTAR.

RAIMUNDO LANAS, 16 (MILAGRO)

MI-67A MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 6 - - - - UBIDEA 5 395A UREZT. ALORRA

MARTIN AZPILCUETA, 9-01 (MILAGRO)

MI-69B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 463 - - - - UBIDEA 5 426 UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-70B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 11 - - - - UBIDEA 5 421B UREZT. FRUTAR.

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-76B MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 9 - - - - UBIDEA 6 822C LARREAK

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-79A MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK 114 - - - - UBIDEA 6 842A UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-80 PARDO LEON, PILAR 20 - - - - UBIDEA 6 850 UREZT. ALORRA

SAN JOSE, 13 (MILAGRO)

MI-82 HERNANDEZ MEDRANO, M.ª PILAR 122 - - - - UBIDEA 6 860 UREZT. ALORRA

MARTINEZ ORTIZ, ANGEL

FILEMON LOSANTOS, 10 (AZAGRA)

MI-90 ZAPATA PEJENAUTE, JOSE 30 - - - - UBIDEA 6 852 UREZT. ALORRA

BLANCA DE NAVARRA, 3 (MILAGRO)

MI-93 OSCOZ SANCHEZ, JOSE 14 - - - - UBIDEA 6 878 UREZT. FRUTAR.

HERRERIAS, 1 (MILAGRO)

MI-96 LEBRERO PEJENAUTE, M.ª ORSELIA 612 - - - - UBIDEA 6 879 UREZT. FRUTAR.

SESMA LOS ARCOS, JESUS

NAVAS DE TOLOSA, 48 (MILAGRO)

MI-97 SINDICATO DE RIEGOS VALTIERRA 13 - - - - UBIDEA 6 874 LARREAK

PS/ DE LA RIBERA, 113 (VALTIERRA)

MI-98 ESCALADA LEON, JOSE LUIS 571 - - - - UBIDEA 6 931 UREZT. ALORRA

DOS DE MAYO, 17 (MILAGRO)

MI-99 LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER 197 - - - - UBIDEA 6 927 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 30 (MILAGRO)

MI-100 LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER 552 - - - - UBIDEA 6 928 UREZT. ALORRA

SETUAIN URDIAIN, ANA MARIA

ARRABAL, 30 (MILAGRO)

MI-101A LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER 101 - - - - UBIDEA 6 930A UREZT. ALORRA

ARRABAL, 30 (MILAGRO)

MI-102 GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN 234 - - - - UBIDEA 6 920 UREZT. FRUTAR.

SAN JUAN, 18 (MILAGRO)

MI-103 SANCHEZ GARCIA, JUAN 425 - - - - UBIDEA 6 958 UREZT. FRUTAR.

ARRABAL, 8 (MILAGRO)

MI-104 SANCHEZ IBAÑEZ, AMAYA ROSA 46 - - - - UBIDEA 6 959 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 18 (MILAGRO)

MI-105 LOSARCOS LEBRERO, M.ª SOLEDAD 206 - - - - UBIDEA 6 957 UREZT. ALORRA

GAYARRE, 13 (MILAGRO)

LEBRERO RODERO, GLORIA

MI-106 LAZCOZ PEJENAUTE, CARMELO 26 - - - - UBIDEA 6 1371 UREZT. ALORRA

BERMEJO, 4 (MILAGRO)

MI-107 ABAD PICHON, ASUNCION 173 - - - - UBIDEA 6 960 UREZT. ALORRA

TAFALLA, 5 (MILAGRO)

MI-108 GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN 7 - - - - UBIDEA 6 961 UREZT. ALORRA

SAN JUAN, 18 (MILAGRO)

MI-127 BLANCO RUIZ, RUFINO 9 - - - - UBIDEA 2 677 UREZT. ALORRA

RIO EBRO, 14, (MILAGRO)

OKUPAZIOAK, LINEA ELEKTRIKOEN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-15A FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 997 592 2 18 AIREKOA 10 70A UREZT. ALORRA

FUEROS, 1 (FUNES)

FU-15C FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK 12 24 - - AIREKOA 10 70C LARREAK

FUEROS, 1 (FUNES)

OKUPAZIOAK, LINEA ELEKTRIKOEN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-2A SAT LA FACERIA N 559 NA 44 67 1/2 4 AIREKOA 2 302A LEH. MAHASTIA

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-2B SAT LA FACERIA N 559 NA 120 38 1/2 5 AIREKOA 2 302B LARREAK

PERALTA, 32 (FUNES)

MI-4A MENDIVE LOPEZ, RAMON 144 99 - - AIREKOA 2 478A UREZT. FRUTAR.

MUÑOZ DE GRAIN, 17 (UVIEU)

MI-23 SANCHEZ IBAÑEZ AMAYA, ROSA - 16 - - AIREKOA 1 507 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 18 (MILAGRO)

MI-24A SAENZ PEJENAUTE, ROSARIO - 55 - - AIREKOA 1 506A UREZT. ALORRA

PORTILLO, 5 (MILAGRO)

MI-124A SALVATIERRA SAEZ, JOSE ANTONIO - 39 1 9 AIREKOA 1 508A UREZT. FRUTAR.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 14 (MILAGRO)

OKUPAZIOAK, LINEA TELEFONIKOEN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-115 SANCHEZ GARCIA, JUAN 157 334 2 5 LUR AZPIKOA-AIREKOA 6 952 UREZT. ALORRA

ARRABAL, 8 (MILAGRO)

MI-116 CAMBRA TORRES, ANGEL 659 2.040 - - LUR AZPIKOA 6 1088 UREZT. ALORRA

NAVARRA, 59 (CADREITA)

OKUPAZIOAK, GASBIDEEN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-79A MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK - 5 - - LUR AZPIKOA. 6 842A UREZT. ALORRA

JOAQUIN CORTI, 1 (MILAGRO)

MI-80 PARDO LEON, PILAR - 18 - - LUR AZPIKOA. 6 850 UREZT. ALORRA

SAN JOSE, 13 (MILAGRO)

MI-90 ZAPATA PEJENAUTE, JOSE 261 697 - - LUR AZPIKOA. 6 852 UREZT. ALORRA

BLANCA DE NAVARRA, 3 (MILAGRO)

MI-91 PEREZ GARCIA, JOSE MARIA 292 773 - - LUR AZPIKOA. 6 1377 UREZT. ALORRA

MIRALRIO, 14 (MILAGRO)

MI-92 PEREZ CATALAN, FCO. JAVIER - 17 - - LUR AZPIKOA. 6 867 UREZT. FRUTAR.

NAVARRA, 10 (MILAGRO)

MI-93 OSCOZ SANCHEZ, JOSE 3 8 - - LUR AZPIKOA. 6 878 UREZT. FRUTAR.

HERRERIAS, 1 (MILAGRO)

MI-95 SARABIA SAEZ, VICTOR 14 59 - - LUR AZPIKOA. 6 876 UREZT. ALORRA

JESUS OÑOS, 4 (MILAGRO)

MI-128 SARABIA SAEZ, VICTOR - 5 - - LUR AZPIKOA 6 875 UREZT. ALORRA

OKUPAZIOAK, OLIBIDEAREN ZORTASUNAGATIK

Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-53 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARIA ANGELES - 15 - - LUR AZPIKOA. 5 458 UREZT. ALORRA

N.ª SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

MI-54 CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARIA ANGELES 151 363 - - LUR AZPIKOA. 5 455 UREZT. ALORRA

N.ª SEÑORA DEL PATROC, 3 (MILAGRO)

Iragarkiaren kodea: F0801212