182. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 5a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 2ko 137/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 12ko 9/2021 Ebazpenaren aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze-deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 22ko 312/2020 Ebazpenaren aurkakoa.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 21eko 175/2021 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

108E/2021 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendari Nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi hau ebazten baita: Nafarroako toki entitateetan administrazio elektronikoa ezartzeko eta/edo hobetzeko 2021eko dirulaguntzen deialdia. DDBN identifikazioa: 552888.

118E/2021 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren ekainaren 30eko 108E/2021 Ebazpenean atzemandako akats bat zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, deialdi hau ebazten da: Nafarroako toki entitateetan administrazio elektronikoa ezartzeko eta/edo hobetzeko 2021eko dirulaguntzen deialdia.

53E/2021 EBAZPENA, uztailaren 13koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, industria-sektoreko ETEen eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko deialdiaren laguntzen zenbatekoa eta indarraldia aldatzen dituena. DDBN identifikazioa: 475110.

1.7. BESTELAKOAK

140/2021 EBAZPENA, ekainaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio espediente bati, honako hauetako abelbideetako mugarriak sailkatu, berritu eta haien inbentarioa egiteko: Ameskoabarrena, Lokiz mendia, Villamayor de Monjardín, Samendieta 30. fazeria, Metauten eta Allin, eta, hauetako tarte batzuetan mugarriak berritu eta haien inbentarioa egiteko: Milagrotik Aezkoara doan errege altxonbideko (MAEA) tarte batzuk, 5. iraganbidea eta Ebroko iraganbide nagusirako (EIN) mendiko adarrak eta MAEA-EIN loturakoak Azkoienen eta MAEA-EIN loturako adarra Andosillan.

179E/2021 EBAZPENA, uztailaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, iraungitzat deklaratzen duena Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren abenduaren 12ko 525E/2013 Ebazpenaren bidez emandako ingurumen baimen integratua, hots, Navagesproy SLk sustaturik Cabanillasko udal mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti-ustiategi bat instalatzekoa.

689E/2021 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen baimen integratua ematen baita Cadreitako udal-mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti-instalazio bat jartzeko. Titularra Jorge Lecumberri Pablo da.

198/2021 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez interes sozialeko deklaratzen baitira zenbait proiektu, kultur jarduera eta ereduko programa, Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

1584/2021 EBAZPENA, 2021eko uztailaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazioko eta Zerbitzuetako langileen telelanaren erregelamendua onesten duena”, Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 22an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

1585/2021 EBAZPENA, 2021eko uztailaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren administrazioko eta zerbitzuetako langileen plantilla organikoa aldatzen duena”, Gobernu Kontseiluak 2021eko uztailaren 22an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

Aldaketa, Udal Planeko 8. poligonoko 509. lurzatian

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARROITZ

Hirigintza-hitzarmena Trujal Sociedad Cooperativarekin, S4 sektorearen zati bat urbanizatzeko. Behin betiko onespena

BAZTAN

Etxebizitza sozialak esleitzeko irizpideak eta haien funtzionamendu eta erabilera arauak ezartzen dituen ordenantzaren aldaketa.
Behin betiko onespena

Laburpena, hizkuntza-paisaia euskaratzeko dirulaguntzak, 2021

ZIRAUKI

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 845. lurzatian.
Hasierako onespena

ESLABA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 879. lurzatian.
Hasierako onespena

FUNES

Arau Subsidiarioen aldaketa xehatua.
Hasierako onespena

GALAR

Cordovillako 478. eta 385. lurzatietako finken normalizazioa. Hasierako onespena

LANTZ

Ordenantza fiskal orokorra.
Behin betiko onespena

Ordenantza, desgaitasuna duten pertsonendako aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

LAPOBLACIÓN

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

LEITZA

Xehetasun-azteketa, 1. poligonoko 768. lurzatiarena.
Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 147. lurzatiarena.
Hasierako onespena

LEDEA

Eremu publikoari buruzko ordenantza. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Birpartzelazio proiektua, Udal Planeko AR-US-1.2 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

MENDABIA

Aldaketa, Kaleen garbiketari buruzko udal ordenantzan.
Behin betiko onespena

ORKOIEN

Deialdia, 2021eko udan hiri-kanpaldiak egiteko
udal-dirulaguntzena. Laburpena

IRUÑA

Deialdia, kirolaren zein ariketa fisikoaren arloko entitateei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko, 2021ean kirol jarduera puntualak antolatzeagatik. Laburpena

Egile berrientzako XXXI. euskarazko literatur lehiaketa.
2021. Laburpena

GARES

Aldaketa, sustapen pribatuaren bidez Alde Zaharreko etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituen ordenantzan.
Hasierako onespena

SAN ADRIÁN

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 1959. eta 1960. lurzatietan, gehieneko lerrokadurak berriz definitzeko. Hasierako onespena

ZANGOZA

Birpartzelazio proiektua, Rocaforte-Zangoza industrialdean.
Behin betiko onespena

TAFALLA

Aldaketa, hirigune historikoaren barne eraberritzerako plan berezian, 34. poligonoko 30 lurzatian (Mutuberria kalea, 2). Hasierako onespena

TUTERA

Desjabetzeko proiektua BEBPBko UE-19 unitatean, Tuterako Coscolín labeko hiri-jarduketarako plan bereziaren eremuan, baterako tasazio prozeduraren bidez. Behin betiko onespena

URRITZA

Herri-lurretako aprobetxamenduen ordenantza.
Behin betiko onespena

VIANA

Deialdia, ikastetxeetan 2021-2022 ikasturterako jateko dirulaguntzak emateko. Laburpena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SOCIEDAD EDIFICIO RÍO EGA, S. COOP.

Disolución y liquidación de la sociedad