17. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 27a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

56/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 8koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, gizarte-langileen lanpostuetan aritzeko.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

66E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari (EZLT) izateko 210 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

35E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 18koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Okoko Udal Plan Orokorreko S-4 sektoreko aldaketa, Okoko Udalak sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1E/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena toki entitateei, toki ekintzako taldeei, garapenerako lankidetzako GKE-ei, herritarren elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko, 2020an Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzeko. DDBN identifikazioa: 491460.

20E/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Landa Garapeneko 2014-2020 Programaren “Nekazaritzaz bestelako jardueretarako enpresak landa eremuetan sortzea. 2020 deialdia” dirulaguntzen deialdia onesten duena. DDBN 490621.

21E/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako 2014-2020 LGParen “Nekazaritzaz bestelako jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioetarako laguntzen 2020ko deialdia” onesten duena. DDBN identifikazioa: 490625.

1.7. BESTELAKOAK

7/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Itzako udal-mugartean goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

175/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko “Sueños Larrabide” Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe pribatuaren baimena aldatzen duena, berariazko izena aldatzeagatik.

176/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, ondoriorik gabe uzten duena Burlatako “Acadef” kirol irakaskuntzetako ikastetxe pribatu baimenduari ireki eta jarduteko eman zitzaion baimena.

177/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Mutiloako (Aranguren) “Luis Amigó” Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzen duena, instalazioetan aldaketak egiteagatik espazioen erabilera edo xedea aldatu delako eta horrek ikastetxeak har dezakeen ikasle kopurua aldatzea eragiten duelako.

323E/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ematen duena Zarrakazteluko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti-instalazio bat jartzeko. Jardueraren titularra Granja Valtriguera SL da.

343E/2019 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Vianako udal-mugartean dagoen zerri ustiategi batean aldaketa nabarmena egitea baimentzen duena. Instalazioaren titularra Diaz de Zerio ENSa da (575 NA zenbakia).

345E/2019 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Lizarrako udal mugartean hondakinak kudeatzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua berritzen duena. Instalazioaren titularra Aridos Reciclados de Navarra SL da.

348E/2019 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, baimena ematen duena Oltza Zendeako udal-mugartean motelgailuak fabrikatzeko instalazio baten aldaketa nabarmen baterako. Jardueraren titularra KYB Suspensions Europe SAU da.

Baimena Goyo Sur 3592 meategia ikertzeko, Sauseko, Undoze Lerdako eta Zangozako udal-mugarteetan.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARITZALA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BAZTAN

Aldaketa 2019. urteko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

2020rako tasak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

2020ko udal zerga tasak

OKO

2020rako zerga-tasak

ORISOAIN

Udalbatzako kideen ordainsariak

2020ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta kanonak

JAITZ

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

VIANA

2020. urteko lan egutegia eta lanordu kopurua

ATARRABIA

Hiri-jarduketarako Plan Berezia 1. poligonoko 366. lurzatian (Urtsulatar Ama Agurgarrien egoitza handitzea). Hasierako onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Erref.: 2018-EXT-25

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación
directa de bien inmueble

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Procedimiento ordinario 255/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 340/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de familia 1053/2018

Procedimiento de familia 846/2018

Procedimiento de familia 254/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 272/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Juicio verbal 614/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio delitos leves 1402/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación
Procedimiento de oficio 895/2018

Edicto de notificación
Ejecución de títulos judiciales 108/2019

Procedimiento Ordinario 141/2019

Ejecución de títulos judiciales 4/2020

Ejecución de títulos judiciales 103/2019

Procedimiento ordinario 747/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Reconocimiento de derecho 563/2017

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 130/2019

Procedimiento ordinario 530/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 806/2019

Despido objetivo individual 779/2019

Despido objetivo individual 590/2019

Despido objetivo individual 598/2019

Ejecución de títulos judiciales 133/2019