116. ALDIZKARIA - 2020ko maiatzaren 29a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

65/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 12koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Santiago Navarro Miguel jauna, Nafarroako Estatistika Institutuko Komunikazio Bulegoko burua.

42E/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 11koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baita Nafarroako Turismo Kontseiluko idazkariaren ordezkoa.

59/2020 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, argitara ematen dituena autonomia erkidegoaren eremuko lekualdatze lehiaketarako deialdian kidego hauetako irakasle funtzionarioei esleitutako destinoak: maisu-maistrak, Bigarren Hezkuntzako katedradunak eta irakasleak, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunak eta irakasleak, musikako eta arte eszenikoetako katedradunak eta irakasleak eta arte plastikoetako eta diseinuko katedradunak, irakasleak eta lantegiko maisu-maistrak.

121/2020 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Eneritz González Fernández andrea izendatzen baita Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) tituluaren Epaimahai Ofizialeko buru eta Batzorde Ofizialeko idazkari, Leire Zabaltza Alemán andrearen ordez, 2020ko deialdi bakarrerako.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 19an hartua, Galarko udal-mugarteko Comarca 2 industria eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedienteak onesten dituena. Aipatu aldaketa sarbideak berrikusteko eta erabilerak eta aprobetxamenduak zabaldu eta berrantolatzeko izanen da, eta sustatzailea Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA sozietate publikoa da, eta bigarrenaren kasuan, Galar Zendeako Udala ere bai.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko otsailaren 19an hartua, zeinaren bidez onesten baita Iruñerriko Ibai Parkearen Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketa, Iruñerriko Mankomunitateak sustaturik. Aldaketaren xedea da ibai pasealekuaren eremua eta trazadura aldatzea 6. tartean (Arga Beherea, Ororbian barrena egiten duen tartean).

1.7. BESTELAKOAK

48/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez xedatzen baita eusteko neurriak malgutzea eta zenbait jarduera presentzial berriz hastea unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren esparruan 2019-2020 ikasturteari dagokionez.

132/2020 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 14ko 39/2020 Ebazpena, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, ondoko hauek ezarri zituena: hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren jarraibideak, egutegia eta eskaera ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko 2020-2021 ikasturtean.

57E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Arangurengo udalerrian, Labianon, antzinako harrobi bat zaharberritzeko proiektuaren ingurumen ukipenetarako baimenaren tramitea iraungitzat jotzen duena. Sustatzailea Arangurengo Udala da.

105E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Olaztiko udal-mugartean zementua fabrikatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua ofizioz berraztertzen duena. Instalazioaren titularra Cementos Portland Valderrivas SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGOITZ

2020rako tasak eta zerga-tasak. Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1760. eta 1761. lurzatietan. Behin betiko onespena

ATARRABIA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 423. lurzatiaren erabilera aldatzeko (Iturrondo plaza) eta, hala badagokio, Osasun Departamentuari lagatzeko. Behin betiko onespena