119. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

40E/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Alkotzen (Ultzama), 11. poligonoko 3071. eta 463. lurzatietan, UE 0-12 exekuzio unitatea sortzeko aldaketa espedientea, Sofía Balda Tornariak sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

10/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen deialdia, 2020. urterako, migratzaileei eta errefuxiatuei harrera eta lagun egiteko proiektuetarako. DDBN identifikazioa: 506079.

17E/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 26koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, aldatzen duena uztailaren 5eko 39E/2019 Foru Agindua, zeinaren bidez oinarri arautzaile batzuk arautzen baitira Nafarroako kirol klubei eta kirol klub filialei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko, 2019ko irailaren 1etik 2020ko abuztuaren 31ra bitarte egiten diren Espainiako edo autonomia erkidegoen arteko liga ofizial ez-profesionaletan parte hartzen duten taldeengatik.

1.7. BESTELAKOAK

133/2020 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Hezkuntzako zuzendari nagusiaren abenduaren 5eko 185/2019 Ebazpena (ebazpen horrek, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, ondoko hauek ezarri zituen: hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren jarraibideak, egutegia eta eskaera ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Laburpena, dirulaguntzak norgehiagoko araubidean emateko deialdi publikoarena, 2020an garapenaren aldeko nazioarteko lankidetza-proiektuak gauzatzeko

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Etxeko laguntza zerbitzuak arautzen dituen ordenantza.
Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ADIÓS

Período de pago voluntario de la Contribución Territorial 2020

ALTSASU/ALSASUA

Trámite de audiencia previo a liquidación de Impuesto de Plusvalía

Trámite de audiencia previo a liquidación de Impuesto de Plusvalía

CASTEJÓN

Periodo de pago voluntario del fraccionamiento correspondiente al primer semestre de 2020 de la contribución rústica y urbana

CIZUR

Valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial

CORELLA

Resolución de expediente de orden de ejecución

ENÉRIZ

Período de pago voluntario de la Contribución Territorial,
primer semestre 2020

OBANOS

Período de pago voluntario de la Contribución Territorial,
primer semestre de 2020

TUDELA

Notificación de providencias de apremio

Notificación de providencias de apremio

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN NAVARRA

Exposición pública de la circular número 1/2020