269. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

273E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa,Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Kasedako udal-mugartean elikagaientzako bilgarri artifizialak fabrikatzen dituen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Viscofan SA da.

274E/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita, neurri batean, Ecoiruña Tratamiento de Residuos SLk egindako eskaera, Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzeko daukan instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko.

276E/2020 EBAZPENA, azaroaren 3koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Los Arcosko udal-mugartean landare olioen eta animalia koipeen hondakinak kudeatzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzen aldaketa. Jardueraren titularra Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL da.

672/2020 EBAZPENA, azaroaren 11koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez luzatzen eta zati batean aldatzen baitira Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 13ko 625/2020 Ebazpenaren bidez hartutako neurriak; ebazpen horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan zuen bilakaeraren ondorioz.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. GORA ENSari dagokion inskripzioa (486 NA) deuseztatzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

5.etik 13.era arteko aldaketak aurrekontuan. Hasierako onespena

ALTSASU

9. ordenantza fiskalaren etetea (terrazen eta mahaitxoen tasak). Hasierako onespena

ARAITZ

2021. urteko karga-tasak

ARBIZU

Ordenantza, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ARTIKA

Kontzejuaren ordenantza fiskala, kirol eremu irekien erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

CASCANTE

Deialdia, kirolari, klub edo kirol-elkarteei dirulaguntzak emateko, kirol-lehiaketetan parte har dezaten. Laburpena

SANTAKARA

Udal ordenantza, autokarabanak gelditzeko eta aparkatzeko baldintzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-524

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-718

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-713

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-810

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-658

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Foru Ogasuna
Diru-bilketa Zerbitzua
Premiamendu-probidentziaren jakinarazpen ediktua

Nafarroako Foru Ogasuna
Derrigorrezko Diru-bilketa
Jakinarazpen ediktua

ARAKIL

Notificación de diligencia de comunicación
Referencia: A025000/00004/2020

ARANGUREN

Liquidación de plusvalía

CORELLA

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de apremio
Relación: 20BOAP11
Recaudación ejecutiva

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se Notifica: Notificación Embargo Créditos
Relación: 20BODT11

ETXALAR

Notificación de diligencia de comunicación
Referencia: A082000/00001/2020

MURCHANTE

Notificación de diligencia de comunicación
Referencia: A176000/00007/2020

OLAZTI

Lur-ondasunen gaineko 2020ko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea

TUDELA

Recaudación ejecutiva
Edicto

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Notificación requerimiento de pago en periodo voluntario Referencia: req-pag. 320-001-2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 578/2020