213. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

10/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, irailaren 16koa, zeinaren bidez neurri batzuk onesten baitira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen arlokoak.

AKATS ZUZENKETA, irailaren 16ko 9/2020 Foru Lege-dekretuarena. Foru lege-dekretu horren bidez ezartzen da, Nafarroako Foru Komunitatean, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko osasun arloko prebentzio eta euste neurriak ez betetzeagatik aplikatu beharreko zehapen araubidea.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1996/2020 EBAZPENA, irailaren 2koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, errepideetako zaintzaile izateko lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

168/2020 EBAZPENA, abuztuaren 21ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira eragile pribatuei baso kudeaketako planetarako laguntzak emateko 2021eko deialdia eta oinarri arautzaileak (2014-2020 LGPko 16.08.01 azpineurria). DDBN identifikazioa: 516249.

1.7. BESTELAKOAK

147E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berrikusten baitira nekazaritzako nitratoez ura kutsatua izan dezaketen eremuak eta aldatzen baitira 2018-2021 aldirako jarduketa programak.

74/2020 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita Lodosan Monte Alto I legar-hobiko agregakinen tratamendu zentroa martxan jartzeko, erregularizatzearen ondorioetarako.

694E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 18koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Anueko Udal Plan Orokorrari buruzko ingurumen adierazpen estrategikoa egiten duena. Sustatzailea Anueko Udala da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, izangaien bi zerrenda osatzeko, Nafarroako Jota kantuko monitore lanpostuan aritzeko, bata aldi baterako kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, izangaien bi zerrenda osatzeko, Nafarroako Jota kantuko akonpainamenduko monitore lanpostuan aritzeko, bata aldi baterako kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostuan aritzeko izangaien bi zerrenda eratzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontrataziorako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBIZU

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

CINTRUÉNIGO

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

CORTES

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoan

GORRITI (LARRAUN)

2020ko aurrekontu orokor eta bakarra. Onespena

LAKUNTZA

Alkatetzaren eskuordetzea

LESAKA

Irekitzeko lizentzia. Baimena

MARTZILLA

Aldaketa, Enpresak ezartzeko inbertsioetarako dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

OLAZTI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZANGOZA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

URDAZUBI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ARRÓNIZ

Requerimiento de acceso a la parcela 447 del polígono 1 de la calle Cantones

BARGOTA

Periodo de pago voluntario del impuesto de actividades económicas de 2020

Periodo de pago voluntario de la contribución rústica y urbana para 2020

BERBINZANA

Período de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas 2020

BUÑUEL

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

LAZAGURRÍA

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial urbana y rústica 2020

Periodo de pago voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas 2020

MARCILLA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Procedimiento: Error 143 “Comprobación residencia no encsarp”. Expediente: 831/2020

TAFALLA

Notificación de Resolución de alcaldía

ULTZAMA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Recurso de suplicación 144/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 716/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 579/2019

Ejecución de títulos judiciales 11/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE GUADALAJARA

Citación. Procedimiento Despido/Ceses en general 160/2019

Citación. Procedimiento ordinario 377/2020