200. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 4a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

54/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

55/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

57/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, Minbiziaren aurkako Espainiako Elkartea-Nafarroako Ordezkaritzari Nafarroako Karlos III.a Noblearen Gurutzea ematen diona.

58/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, Gregorio Luri Medrano jaunari Nafarroako Karlos III.a Noblearen Gurutzea ematen diona.

59/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, María José Calasanz Abínzano andreari Nafarroako Karlos III.a Noblearen Gurutzea ematen diona.

60/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, Ana María Monreal Vidal andreari Nafarroako Karlos III.a Noblearen Gurutzea ematen diona.

61/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, zeinaren bidez Patxi Xabier Salaberri Zaratiegi jaunari ematen baitzaio Nafarroako Karlos III.a Noblearen Gurutzea.

101E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez bitarte baterako izendatzen baita Cristina Andreu Arruiz andrea Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Bulegoko buru, Ez-egoiliarren Errentaren, Sozietateen eta Saltoki Handien gaineko Zergen Atalean aritzeko, Zerga Kudeaketa Zerbitzuan, Nafarroako Foru Ogasunean.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

56/2020 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, María Cruz Lerga Oronoz andrea Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Berdintasunerako Gobernantzaren zuzendariorde izendatzen duena. Erakunde autonomo hori Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari atxikita dago.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko abuztuaren 26an hartua, Enderizko Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko abuztuaren 26an hartua, Eslabako Udalerriko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

89/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 19koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Juana María Marco Goñi andrea Kudeaketa Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako. Bulego hori Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiko Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Atalari atxikita dago, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuan.

68/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Roberto Herreros Castro jauna Hezkuntza Departamentuko Eskola Zerbitzuak Kudeatzeko Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1808/2020 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Joaquín José Oroz Pascual jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Ibilgailu Parkearen Ataleko burua.

1809/2020 EBAZPENA, uztailaren 30ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Eugenio Vila Sánchez jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Trafikoaren eta Bide Segurtasunaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

1004/2020 EBAZPENA, abuztuaren 31koa, Hezkuntza Departamentuko Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, ikastetxe publikoetan 2020-2021 ikasturtean jardunean hasiko diren zuzendaritza-kargudunen izendapena egiten duena.

678E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, Rosalia Iglesias Barea andrea, II. Zabalguneko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

1273/2020 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Joaquín Sevilla Moróder jauna unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

1275/2020 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Marta Rodríguez Fouz andrea unibertsitateko irakasle titular izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko haur hezitzaile izateko hamaika lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.7. BESTELAKOAK

75/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, hezkuntza jarduera presentziala aurrera eramateko prebentzio eta antolaketa protokoloa onesten duena 2020-2021 ikasturterako.

76/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan hezkuntza jarduera aurrera eramateko prebentzio eta antolaketa protokoloa onesten duena 2020-2021 ikasturterako.

330/2020 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldi baterako bertan behera uzten baitira Zareko “San Nicolás” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoaren jarduerak.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Balorazio txostenaren proposamena. Onespena

AÑEZKAR

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARTAXOA

Aldaketa, Kaskiturria jarduera ekonomikoen eremuan, lurzatien erabilera banatzeko. Behin betiko onespena

BAKAIKU

Birpartzelazio proiektua UE37 unitatean, 1. poligonoko 522. lurzatian. Hasierako onespena

BERBINTZANA

Balorazio txostenaren berrikuspen-proiektua. Jendaurrean jartzea

BURGI

Aldaketa, baso-lurzoru urbanizaezinaren babes araubidean (hirigintza arauen 36. artikulua). Behin betiko onespena

CADREITA

Hiri-jarduketarako plan berezia, eraikingintza-ordenantzak aldatzeko. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, eraikingintza-ordenantzak aldatzeko. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Xehetasun-azterketa, Arazuriko 2. poligonoko 583. lurzatiaren lerrokadurak aldatzeko. Behin betiko onespena

CORTES

Interesdunen epatzea, Cortesko Udalaren lan-egutegiaren onespenari buruzko gora jotzeko errekurtsoan

DONEZTEBE

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 80. lurzatian, UC4 unitatean. Behin betiko onespena

Aldaketa, herrigune historikoko hiri-jarduketarako plan bereziarena; erabiltzeko baldintzak, 17., 29. eta 41. artikuluak. Behin betiko onespena

ETXAURI

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 155. hiri-lurzati finkatuan. Behin betiko onespena

EZKABARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia 5. poligonoko 15. lurzatian.
Behin betiko onespena

LARRAGA

Xehetasun-azterketaren aldaketa, 1. poligonoko 1104. lurzatian, La Balsa errepideko 16an. Behin betiko onespena

LOS ARCOS

Hiri-jarduketarako plan berezia Antso Jakitunaren karrikako 25. zenbakian. Behin betiko onespena

IRUÑA

Aldaketa xehatua, NUP-Sadar U.I. XXIII-ko ZNO-1 eremuko UM-3an. Behin betiko onespena

AZKOIEN

6. aldaketa 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 538. eta 70. lurzatietan. Behin betiko onespena

TAFALLA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Martínez de Espronceda kaleko 28an oztopo arkitektonikoak kentzeko, igogailua jarrita. Behin betiko onespena

TUTERA

Jarduera-lizentzia. Baimena

VILLATUERTA

Ordenantza, Lagun egiteko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LOS ARCOS

Laborantzako lurzatien enkante publikoa

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-OC-297

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-P-255

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2018-P-285

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2014-P-979