71. ALDIZKARIA - 2018ko apirilaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

21/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 1ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2018. urtean errenta bermatuaren zenbatekoa eguneratzen duena.

61/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, araubide orokorra ezartzen duena Nekazaritza, ingurumen eta klimaren laguntzak (10. neurria) eta nekazaritza ekologikoarena (11. neurria) eman, kudeatu eta kontrolatzeko Nafarroako Foru Komunitatean. Laguntza horiek Nafarroako Foru Komunitateko Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean daude.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2018ko martxoaren 21ean hartua, Euskararen Nafar Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

13/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, Daniel Echeverría Jadraque jauna, Analisi eta Azterlan Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

14/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, María Josefa Vidal andrea, Ustiapen Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu. Kargu-uzteak 2018ko apirilaren 1etik aurrera izanen ditu ondorioak.

39/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, Juan Jesús Jaurrieta Galdiano jauna Administrazio Elektronikoaren Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko Informatikaren, Telekomunikazioen eta Berrikuntza Publikoaren Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistema Korporatiboen Zerbitzuan.

22/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Beatriz García El Busto andrea Hezkuntza Departamentuko Deialdien Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

116E/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, M.ª Isabel Vidaurre Argote andrea, Osasun Zuzendaritza Nagusiko Plangintzarako, Ebaluaziorako eta Ezagutza Kudeatzeko Zerbitzuko Ekonomia Aferetarako eta Barne Araubideko Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

118E/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Neumologia Zerbitzuko buru den José Javier Hueto Pérez de Heredia jaunaren kargualdia luzatzen duena, merezimendu-lehiaketaren bidez esleitu baitzitzaion kargua bitarte baterako.

120E/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Kirurgia Ortopedikoaren eta Traumatologiaren Zerbitzuko buru den Ángel Manuel Hidalgo Ovejero jaunaren kargualdia luzatzen duena, merezimendu-lehiaketaren bidez esleitu baitzitzaion kargua bitarte baterako.

1010/2018 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziari atxikitako haur eskoletako haurrentzako ikaspostuen 2018-2019 ikasturteko deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kideak izendatu eta batzordeari zenbait eginkizun esleitzen dizkiona.

226/2018 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, María Paternain Remón andrea, Nafarroako Zerga Ogasuneko Tributuen arloko Informazio Sistemen Zerbitzuko Prozesuak Kontrolatzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

276/2018 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Raquel Videgain Arellano andrea Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako Guardiako buru izendatzen duena bitarte baterako.

277/2018 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Cristina Echeverría Beroiz andrea, Lizarrako Osasun Barrutiko Erradiodiagnostikorako eta Kanpo Kontsultetarako Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

278/2018 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Arantza Aparicio Chana andrea Lizarrako Osasun Barrutiko Erradiodiagnostikorako eta Kanpo Kontsultetarako Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

279/2018 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Yosune Vicente Uriel andrea, Tuterako Osasun Barrutiko Ospitalizazio Medikoko Zainketen eta Etxeko Ospitalizazioko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

617/2018 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko unibertsitateko erdi mailako tituludunen (laneko arriskuen prebentzioa) lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

636/2018 EBAZPENA, martxoaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko eskolazain lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdian.

647/2018 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaileen (D maila) eta administrarien (C maila) lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

655/2018 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, bete gabe uzten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko euskara itzultzaile interpreteen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

656/2018 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, bete gabe uzten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko euskara itzultzaileen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

813/2018 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, 6.1 oinarria aldatzen duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko eskolazain lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

92/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, prestakuntza beka baterako deialdia onesten duena Kazetaritzako edo Ikus-entzunezko Komunikazioko lizentziadun edo gradudunentzat Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzuan aritzeko (Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia).

17/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 19koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez, egun kirol zerbitzuak egiten dituzten Nafarroako enpresei eta irabazi-asmorik gabeko Nafarroako kirol entitateei diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarriak onesten dira, kirolean hasteko jarduerak egiteko heziketa eta kirol programak gauza ditzaten 2018an, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeei zuzenduta.

426/2018 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira abeltzaintzako toki azpiegiturak sortu eta hobetzeko laguntzak emateko 2018ko deialdia eta oinarri arautzaileak.

Laburpena, Eskubide Sozialetako kontseilariak martxoaren 20an emandako 92/2018 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez, prestakuntza beka baterako deialdia onetsi da Kazetaritzako edo Ikus-entzunezko Komunikazioko lizentziadun edo gradudunentzat Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzuan aritzeko (Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia).

Laburpena, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariaren martxoaren 19ko 17/2018 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez onetsi dira egun kirol zerbitzuak egiten dituzten Nafarroako enpresei eta irabazi-asmorik gabeko Nafarroako kirol entitateei diru-laguntzak emateko deialdiaren oinarriak, kirolean hasteko jarduerak egiteko heziketa eta kirol programak gauza ditzaten 2018an, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeei zuzenduta.

Laburpena, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak martxoaren 22an emandako 426/2018 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez onetsi dira abeltzaintzako toki azpiegiturak sortu eta hobetzeko laguntzak emateko 2018ko deialdia eta oinarri arautzaileak.

1.7. BESTELAKOAK

52/2018 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Lan Zerbitzuko zuzendariak emana, enpresaburuen erakunde bat desegiten duena.

53/2018 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Lan Zerbitzuko zuzendariak emana, enpresaburuen erakunde bat desegiten duena.

14/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Vesta velutinari buruzko jarduketa plana onesten duena

80/2018 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, kirol jarduerak arautzen dituena Nafarroako Foru Komunitateko zenbait harkaiztitan.

22E/2018 EBAZPENA, otsailaren 15ekoa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena “Altsasu-Etxarri I” eta “Altsasu-Etxarri II” izeneko 30 kV-eko lur azpiko linea elektrikoko proiekturako Altsasuko TAn, Altsasuko udal-mugartean. Sustatzailea Iberdrola Distribucion Electrica SA da.

130E/2018 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, lehiaketa publiko baterako deialdia egiten duena ehiza-barruti intentsibo baten eraketa baimentzeko VII. nekazaritza-eskualdean.

AKATS ZUZENKETA, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak abenduaren 20an emandako 362E/2017 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez onetsi zen Murillo El Frutoko udal-mugartean NFU'S hondakinak balorizatu eta birziklatzeko dagoen instalazio baten Ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Instalazioaren titularra Indugarbi NFU’S SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALTSASU

Udaltzain izateko lanpostu baterako onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko udaltzaigoaren 4 inspektore-lanpostu barne igoerako txandan betetzeko, kategoriaz igotzeko lehiaketa-prozeduraz baliatuta. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda eta lehen probaren data

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAKIL

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BAZTAN

Herri-lurraren desafektazioa, ondoren trukea egiteko

BERBINTZANA

Ordenantza fiskaletako tarifak. Behin betiko onespena

BERIAIN

Aldaketa, Garbitasuna, gizalegezko jokaerak eta espazio publikoen gaineko ordenantzan. Behin betiko onespenaren testu bategina

CABANILLAS

Ordenantza, aurretiazko komunikazioaren edo erantzukizunpeko adierazpenaren bidez hasitako jarduerak eta obrak ondoren kontrolatzeko prozedura arautzen duena. Behin betiko onespena

CASCANTE

2018rako tasa, prezio publiko eta zerga-tasak. Behin betiko onespena

CORELLA

2018rako aldaketa tasa eta zerga-tasetan. Hasierako onespena

ESPRONTZEDA

Herri-larreen aprobetxamenduaren adjudikazioa, herritarren arteko zuzeneko adjudikazioaren bidez

ETXARRI ARANATZ

Herriko eraikuntzen zaharberritze eta apainketa eta bestelako obretarako laguntzak arautzen dituen ordenantza.
Hasierako onespena

Mendiko pisten eta bideen erabilera arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, 2018ko gainbalioaren gaineko zergan

Kargu publikoen ordainsariak

2018ko aurrekontua. Hasierako onespena

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

2018ko plantila organikoa. Hasierako onespena

FITERO

Bide publikoen ordenantzaren behin betiko onespena

IMOTZ

2018ko lan egutegia

IRAIZOTZ

Herri-lurretako aprobetxamenduen ordenantza.
Behin betiko onespena

LESAKA

Hiri Jarduketako Plan Berezia, 18 EU unitatean (Alkaiaga).
Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketak, Noain Elortzibarko Udalaren 2017tik 2018ra luzatutako aurrekontuan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Laburpena, eskola-jantokietarako 2018ko laguntza ekonomikoena. 2018ko urtarrila/ekaina aldia

PETILLA ARAGOI

Oihan aprobetxamenduaren salmenta enkante publikoan

SENOSIAIN

Herri-lurretako lurzatia desafektatzeko espedientea.
Hasierako onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Aldaketak, Ur hornidura, estolderia eta saneamendua, arazketa eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueren tasak/prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BERIÁIN

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes

MARCILLA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR XXII-ARGA 1
DEL CANAL DE NAVARRA

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE CÁRCAR

Junta General Ordinaria