244. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

100/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun arloko langileen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena, uztailaren 3ko 6/2018 Estatuaren 2018ko Aurrekontu Orokorraren Legean aurreikusitako berritze-tasari dagokiona.

101/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleen 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena, Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako berritze-tasari dagokiona.

102/2018 FORU DEKRETUA, abenduaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako 2018ko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena, Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako berritze-tasari dagokiona.

2787/2018 EBAZPENA, azaroaren 20koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, 254/2018 (D atala) prozedura laburtuan gauzatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegira igortzen duena. Errekurtso hori Javier Lusarreta Garayoa jaunak jarri du.

2832/2018 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko psikologo izateko hamabi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, eta, bestetik, oposizioaldiko lehenengo proba egiteko eguna, tokia eta ordua finkatzen dira.

2845/2018 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda honako deialdi honetan: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto tekniko izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko foruzain izateko hogeita hamazazpi lanpostu oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

156E/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 5ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Zarrakazteluko Arau Subsidiarioen aldaketa, 9. poligonoko 1.929. lurzatiari dagokiona, behin betiko onesten duena. Sustatzailea Granja Valtriguera SL enpresa da.

157E/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 5ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Basaburuko Udal Plana Aizarotzeko (Basaburua) 10. poligonoko 5. eta 29. lurzatietan aldatzeko espedientea behin betiko onesten duena. Sustatzailea Basaburuko Udala da.

158E/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 5ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Oteitzako Udal Planean egiturazko aldaketak egiteko espedientea behin betiko onesten duena, lurzoru urbanizaezinaren gaineko hirigintza araudiaren 11. artikulua aldatzeari dagokionez. Sustatzailea Oteitzako Udala da.

160E/2018 FORU AGINDUA, abenduaren 5ekoa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Gesalatzeko Udal Planeko Eraikuntzari buruzko Ordenantza Orokorraren 89. artikulua aldatzeko espedientea. Sustatzailea Jesús M.ª Mutilva Zabalza da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

41/2018 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Nafarroako Arartekoak emana, urtebeteko prestakuntza-beka baten deialdirako oinarriak onesten dituena, euskararen ezagutzaren baldintzarekin, Zuzenbideko gradua dutenentzat, Nafarroako Arartekoan aritzeko.

1.7. BESTELAKOAK

834/2018 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira oinarriak finantza entitate laguntzaileak hautatzeko, Nafarroako Gazte Txartelaren programaren esparruan, eta haiekin sinatu beharreko hitzarmenaren testua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurreneko fasea. Sustatzailea María de los Ángeles Gómez Gil da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

VIANA

2018ko lan publikoaren eskaintza

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANARATXE

Alkatetza beste baten esku uztea

ARAS

Plan ekonomiko-finantzarioa, gastuaren araua betetzearren. Onespena

ARGUEDAS

Zergen, tasen eta tributu bidezko diru-sarreren
karga-tasak eta prezio publikoak 2019rako

BERA

2019. urteko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

13/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BETELU

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Beteluko Udalaren 2019ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

6/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

7/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ZIGANDA

2018ko aurrekontua. Hasierako onespena

ZIZUR ZENDEA

Ordenantza, Gizarte-larrialdian dauden pertsonei edo familiei prestazio ekonomikoak emateko. Hasierako onespena

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

ELGORRIAGA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

ENERITZ

2019ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019ko zerga-tasak

Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

ERGOIENA

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

FUNES

Borondatezko birzatiketa proiektua AR-6.3 eremuan. Behin betiko onespena

LARRAIA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

ORKOIEN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1467. eta 1468. lurzatietan. Hasierako onespena

IRUÑA

Aurrekontu-aldaketa, partiden arteko kreditu-transferentzia bidez. Behin betiko onespena

URDAZUBI

Birzatitzeko proiektuaren aldaketa Ar1-S1 eremuaren zati batean. Hasierako onespena

URRAULBEITI

1/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

VIANA

Balorazio txostenaren berrikuspena jendaurrean jartzea

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

3 eta 4/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2018-EXT-25

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble

ARANGUREN

Notificación de liquidación de plusvalías

BASABURUA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes