187. ALDIZKARIA - 2014ko irailaren 24a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

72/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan, pribatuetan eta pribatu itunduetan Lehen Hezkuntzan ari diren ikasleak ebaluatu eta hurrengo mailara pasatzeko arauak ezartzen dituena.

81/2014 FORU AGINDUA, abuztuaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako Zuzendaritzaren egitura organikoa ezartzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

249/2014 EBAZPENA, abuztuaren 28koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Cortesko Paloteadoa interes kulturaleko ondasun ez-material deklaratzeko espedientea irekitzen duena.

338/2014 EBAZPENA, uztailaren 10ekoa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, “Bulegoko laguntzailea” lanbide lantegiaren curriculuma onesten duena. Lantegi hori Administrazioa eta Kudeaketa lanbide arlokoa da.

443/2014 EBAZPENA, irailaren 16koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, ezartzen duena 2014-2015 ikasturtean Hezkuntzako kontseilariaren ekainaren 19ko 122/2010 Foru Aginduaren arabera garatuko dela “Automatizazioa eta robotika industriala” goi mailako prestakuntza zikloaren eskaintza, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiaren ekainaren 229/2014 Ebazpenaren bidez ezarria.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

FONTELLAS

Oposizio-lehiaketa murriztua, Udal honetako zerbitzu anitzetako ofiziala izateko lanpostu bat, C mailakoa, Udaleko D mailako funtzionarioen artean betetzeko, plantillan lanposturik gehitu gabe. Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ANDOSILLA

9. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ARAKIL

Ihabarko U-13B unitatea borondatez birzatitzeko proiektua.
Behin betiko onespena

AIEGI

Udalaren mahai eta aulkiak maileguan ematea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

Udal ordenantza, Autokarabanak aparkatzea eta gaua pasatzea arautzen duena. Hasierako onespena

BARINDAO

2014ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

BUÑUEL

1. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

2 eta 3. aldaketak 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

CAPARROSO

6. aldaketa 2013ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

DEIKAZTELU

Aurrekontuan aldaketa egiteko 2/2014 espedientea.
Behin betiko onespena

Aurrekontuan aldaketa egiteko 1/2014 espedientea.
Behin betiko onespena

Aurrekontuan aldaketa egiteko 3/2014 espedientea.
Hasierako onespena

EZPOROGI

Ordenantza, Elkartze zibilen udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena. Behin betiko onespena

GESALATZ

Akats zuzenketa Eraikuntzaren gaineko ordenantza orokorrean

XABIER

1. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

LARRAGA

UA-21 unitateko C10, 2 eta 10. lurzatien xehetasun azterlana. Hasierako onespena

LARRAUN

Errazkingo 8. poligonoko 16. lurzatiaren gaineko xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

U.E. MU-1 unitaterako araudi partikularraren aldaketa (Mugiroko UE MU-1 unitaterako fitxa partikularrean jasoa), kanpoko arotz-lanei buruzkoa. Behin betiko onespena

LONGIDA

2. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Hasierako onespena

MARAÑON

Ordenantza, Marañongo udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

MARTZILLA

Datu pertsonalen fitxategiak sortzeko ordenantza.
Behin betiko onespena

Zeremonia zibilak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

MENDIGORRIA

2. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

3. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

4. aldaketa 2014ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

OLORITZ

Alkate eta zinegotzien ordainsariak

Ordenantza, Herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

SARTAGUDA

Ezkontza zibila egiteko eskumenak bertze baten esku uztea

Ezkontza zibila egiteko eskumenetarako eskuordetzea

Alkatetza bertze baten esku uztea

TUTERA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

VALTIERRA

Alkatetza bertze baten esku uztea

ZILBETI

2014ko aurrekontuen behin betiko onespena

BEIRE-PITILLASKO LANGILEEN MANKOMUNITATEA

2014ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

Aldaketa 2014ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

Deialdia, Zaraitzuko Ibaxaren Batzordeko oihangintzako langile izateko 3 lanpostu oposizio-lehiaketaren bidez eta barne igoera murriztuaren bidez betetzeko. Izendapena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 7. EPAITEGIA

291/2014 hitzezko judizioa

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 4336/2014 falta-judizioa. Zitazio zedula

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 135/2014 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 131/2014 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 172/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 122/2014 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 101/2014 prozedura

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 178/2014 prozedura

LAS PALMAS KANARIA HANDIKO LAN ARLOKO
4. EPAITEGIA

Ediktua. 97/2014 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Edicto del Registro Asociaciones Fundaciones
y Colegios Profesionales

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Resoluciones de extinción, denegación
y archivo de la percepción de renta de Inclusión Social
y Ayudas económicas extraordinarias de Inclusión Social

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación. Resolución recurso de alzada

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Reclamación de la cantidad
de renta de Inclusión Social indebidamente cobrada

Dirección General de Política Social y Consumo
Edicto de notificación: Solicitud de documentación

ANDOSILLA

Notificación de denuncia

ANSOÁIN

Notificación expedientes de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

BAZTAN

Ediktua

BURLADA

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

CIZUR

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

ESTERIBAR

Edicto de notificación

FONTELLAS

Notificación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

LERÍN

Notificación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

MÉLIDA

Notificación de expediente de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

TUDELA

Edicto notificación imposición multa coercitiva

Edicto de notificación de imposición de multa coercitiva

Notificación de solicitud de licencia de actividad

Notificación de solicitud de licencia de actividad

Edicto de notificación ruina el coste de ejecución subsidiaria de los trabajos de derribo en inmueble sito en calle Cortes, número 2

Notificación de denuncias

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cédula de notificación

Cédula de notificación

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Anuncio de la resolución de la Directora General de Tráfico por el que se acuerda la remisión del expediente de nulidad de canje extranjero del permiso de conducir

Edicto

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

S.A.T. SAN FRANCISCO 514-NA

Disolución de sociedad agraria de transformación