4. ALDIZKARIA - 2010eko urtarrilaren 8a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2143/2009 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, osasun arloko langile diplomadunen Iruñeko Ospitaleetako Ebaluazio Batzordea aldatzen duena.

373/2009 EBAZPENA, abenduaren 1ekoa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, Jesús Armendáriz Mateo jauna, Nafarroako Garraioaren Arbitraje Batzordean Administrazioak duen batzordekide ordezkoa, kargutik kentzen duena, eta Ángela Sanz Rives andrea batzorde horretan Administrazioak duen batzordekide ordezko izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1770/2009 EBAZPENA, azaroaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, 1. motako lan kontratupeko irakasle doktore izateko hamabi lanpostu kontratatzeko lehiaketa publikorako deialdia egiten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

271/2009 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2010ean Nafarroako Gazteriaren Institutuarekin elkarlanean gazte boluntarioentzako auzolandegiak egin nahi dituzten Nafarroako udal eta entitateentzako deialdia onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

113/2009 FORU AGINDUA, abenduaren 17koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioetako kontseilariak emana, "Asterain-Irurtzun NA-7010 errepidea eraikitzea. Irurtzungo saihesbidea" proiektua behin betiko onesten duena, eta jendaurrean egoteko eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko fasea ebazten.

189/2009 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Larrialdiak Kudeatzeko SOS Nafarroa 112 Zentroaren zerbitzuen gutuna onesten duena.

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA. Diru-bilketa Zerbitzua. Akats zuzenketa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CASTEJÓN

Oposizio-lehiaketa murriztua, administrari-ofizial
izateko bi lanpostu betetzeko

ERDIALDEKO MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, peoi-gidari izateko 5 lanpostu lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko deialdian, eta probak hasteko tokia, eguna eta ordua

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AÑORBE

Hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Borondatezko birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

ARTAXOA

Aldaketa "Virgen de Jerusalén" zahar-etxearen estatutuetan. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aurrekontuko 10/2009 aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontuko 12/2009 aldaketa.
Behin betiko onespena

14/2009 aldaketa aurrekontuan.
Hasierako onespena

BARGOTA

Ordenantza.
Behin betiko onespena

BARILLAS

Ordenantza fiskalak eta karga-tasak 2010erako.
Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERRIOZAR

Alkatetza bertze baten esku uztea

2010eko ekitaldiko kontribuzioak, tasak eta prezio publikoak. Hasierako onespena

BURLATA

Udaleko Kulturako eta Jaietako Patronatuko burutzaren
erabilera bertze baten esku uztea

BURUTAIN

Ikertzeko espedientea abian

CORELLA

2010eko plantilla organikoa

DONEZTEBE

Ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Eguesibarko Udal Planeko aldaketa puntuala.
Behin betiko onespena

ELIA

2010eko aurrekontu orokorra.
Hasierako onespena

ERRO

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak eta Endesak tasa kudeatzeko sinatutako hitzarmenari atxikitzea. Hasierako onespena

LIZARRA

Lizarrako Udalak Pieza del Conde karrikan
higiezinak eskuratzeko trukaketa kontratua zuzenduko duten administrazio klausula partikular, ekonomiko
eta teknikoen agiria

ETULAIN

Ordenantza. Hasierako onespena

FUNES

Aldaketa Arau Subsidiarioetan 4. poligonoko 38, 49 eta 160 lurzatietan. Behin betiko onespena

FUSTIÑANA

Kudeaketarako hirigintza hitzarmena. Onespena

GESALATZ

Aldaketa Gesalazko Udalaren hiri antolamendurako
udal planeko eraikuntzari buruzko ordenanantza orokorrean. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

2010. urteko zerga-tasen onespena

2010eko aurrekontuak. Hasierako onespena

ITUREN

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ITURGOIEN

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena

JAURRIETA

2010eko karga-tasak

Aldaketa ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

TXULAPAIN

Herrilurren desafektazioa eta trukaketa

LEKUNBERRI

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

LERGA

Kale-izenen onespena

LUKIN

Bake epailearen kargua hutsik

MARTZILLA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

MENDABIA

Antolamenduko Plan Partziala,
S-8+9/AR 10+11 sektoreari dagokiona. Behin betiko onespena

METAUTEN

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

MIRANDA ARGA

Ordenantza fiskalak. Hasierako onespena

OTSAGABIA

2010eko ekitaldian zerga, tasa eta prezio publikoei aplikatzeko tasa, tarifa, indize eta portzentajeak

Bake epailea

Aldaketak aurrekontuan

Aldaketa ordenantza fiskalean

OLAGUE

Aldaketa ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa ordenantzetan.
Hasierako onespena

OLAZTI

Zinegotziendako dietak, Udalaren informazio batzordeetara
eta osoko bilkuretara joateagatik

ORKOIEN

Aurrekontuko 7/2009 aldaketa.
Behin betiko onespena

Aurrekontuko 8/2009 aldaketa.
Behin betiko onespena

OROTZ-BETELU

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

2010eko karga-tasak

IRUÑA

2010eko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

ERROMANTZATUA

Aurrekontuak.
Behin betiko onespena

TAFALLA

Deialdia, Tafallako Udaleko udaltzain izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzekoa. Izendapena

TUTERA

Diru-laguntzak ematea
(Tuteran enpresak sortzeko diru-laguntzen deialdia)

Ordenantza, Ezkontza eta agur zibilak heriotzarengatik
arautzen dituena. Hasierako onespena

Kreditu bereziak eta kreditu gehikuntzak Udalaren 2009ko aurrekontu arruntean. Behin betiko onespena

Aldaketak Castel Ruiz Kultur Etxearen 2009ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

IRIBARRI

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan
interes orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

2010eko aurrekontu orokor eta bakarra.
Hasierako onespena

URDAZUBI

Izendapena zerbitzu anitzetako enplegaturako

URROTZ-HIRIA

2010eko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

URROTZ HIRIA

2010eko aurrekontua.
Hasierako onespena

BIDAURRE

Bidaurreko Kontzejuko landabideak erabiltzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Ordenantza, Herriko jabari publikoan interes orokorreko
hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

ZABALTZA

2010eko ekitaldiko karga-tasak

ZUFIA

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes
orokorreko hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten
enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena

ERDIALDEKO MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2010eko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN
TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

2010eko ekitaldiko aurrekontua jendaurrean

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN
TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

Mendialdeko Mankomunitatearen atxikitzeko hitzarmena. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Subasta pública
Ejecución número 1078/09

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio de faltas número 355/2009. Cédula de citación

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Demanda 0000736/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación
Ejecución 104/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO VEINTICINCO DE BARCELONA

Procedimiento despido 1036/2009

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO ONCE DE ZARAGOZA

Edicto

Edicto

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BERRIOZAR

Propuesta de resolución.
Referencia: 00019/2009

BURLADA

Resolución de sanción.
Referencia: 00037/2009

PAMPLONA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

TAFALLA

Propuesta de resolución
(Referencia: 00020/2009)

ZIZUR MAYOR

Propuesta de resolución
(Referencia: 00024/2009)

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POLITÉCNICO

Extravío de título

BUÑUEL

Convocatoria a junta general ordinaria