94. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 7a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

259/2006 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko hegazti haratusteljaleentzako bazkatokien sarea sortu eta bere funtzionamendurako arauak ematen dituena.

1.1.4. Ebazpenak

827/2006 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, kontratazio eta izendapen-zerrendak prestatzeko eta kudeatzeko prozedura arautzen duen erabakia aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

858/2006 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, partzialki eta behin betiko ebazten duena Liburutegiko teknikari laguntzaileen Eskalari eta Agiritegietako eta Liburutegietako laguntzaileen Eskalari atxikitako Administrazio eta Zerbitzuetako funtzionarioen lanpostu horniketarako merezimendu-lehiaketa.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

717/2006 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Lekarozko Irakasleendako Laguntza Zentroko zuzendari izateko lanpostu bat merezimendu lehiaketa bidez eta zerbitzu eginkizunetan betetzeko izangaien behin betiko zerrenda eta haien puntuazioak onetsi eta lanpostua esleitzen duena.

1277/2006 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista (ETE) izateko zenbait lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

794/2006 EBAZPENA, 2006ko ekainaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errektoreak emana, Unibertsitateko Funtzionarioen Irakaskidegoetako bi lanpostu sarbide-lehiaketa publikoaren bidez betetzeko deia egiten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Parlamentuan gelazainak aldi baterako kontratatzeko hautagaien zerrenda egitekoa

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

522/2006 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Okindegiak" sektorerako Lan Hitzarmen Kolektiboaren 2005-07-01etik 2006-06-30era eta 2006-07-01etik 2007-06-30era arteko aldietako soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 68/2006).

1.3.6. Beste batzuk

1594/2006 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez Ingurumen Ondorioen Deklarazioa egiten da ondoko proiektuaren Udalez gaindiko Proiektu Sektorialaren gainean: "E15 sareko elikadura APA ardatz berria (G05), G-04 Kok./Ledea (Nafarroa)", Gas Natural Distribución SDG, S.A.k sustatua.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ARELLANO

Ordenantzaren behin betiko onespena

E R R O I B A R

Herriko bideak eta herrilurretako sarbideak erabiltzeko udal ordenantzaren hasierako onespena

ERRO

Erroibarren etxebizitzak eraiki eta zaharberritzeko diru-laguntzak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

ARAITZ-ARESO-BETELU-LARRAUN-LEKUNBERRI KIROL MANKOMUNITATEA

Araitz-Areso-Betelu-Larraun-Lekunberri Kirol Mankomunitatearen Estatutuak

SAN MARTIN UNX

Establezimenduak irekitzeko lizentzien eta eskualdatzeen tasak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

UXUE

Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BARAÑAIN

Alkatearen ordezkoaren izendapena

BERA

Alkatetzaren eskuordetzea

BERRIOZAR

Alkatetzaren eskuordetzea

ARAS

Udal-bazkideen ordansariak onetsita

ZIZUR NAGUSIA

Alkatearen ordezkoa, hura udalerritik kanpo izateagatik

ETXARRI-ARANATZ

Administrari-ofizialaren izendapen proposamena

ITUREN

Alkatetzaren dekretua

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko burutzaren delegazioa

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
ERROIBAR

2006ko plantilla organikoaren behin betiko onespena

BERA

Musika Eskolako eta udal langileen 2006ko plantilla organikoaren onespena

MENDABIA

Mendabiako Udaleko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat lan-kontratu finko baten bidez betetzeko deialdiaren oinarriak

ERRIBERRI

Deialdia, honako espezialitate hauetako irakasle izateko zenbait lanpostu betetzeko: zeharkako txirula, perkusioa eta tronboia, lan araubide finkoarekin eta lanaldi partzialean aritzeko, Erriberriko Udalaren Musika Eskolan

IRUÑA

Hautaproben bidez izangaien zerrenda bat osatzeko deialdia, aldi baterako kontratazioaren bidez Musika Eskolako irakasle lanpostuan aritzeko

Hautaproben bidez izangaien zerrenda bat osatzeko deialdia, zerbitzu berezietan aritzeko Musika Eskolako hainbat espezialitatetako irakasle lanposturako prestatzen

"LUIS MORONDO" UDALAREN MUSIKA ESKOLA

Izangai onartu eta baztertuak, txistu irakasle izateko lanpostu bat betetzeko hautaprobetan

ETXARRI ARANATZ

2006ko plantilla organikoa

MURIETA

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

ELIZAGORRIA

2006ko plantilla organikoa

ESPARTZA ZARAITZU

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

GALOZE

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

GORZA

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

SARTZE

Plantilla organikoaren behin betiko onespena

ZARRAKAZTELU ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, administrari-ofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
BAZTAN

Jarduera sailkatua. Eskaera

AGOITZ

Jarduera sailkatua. Eskaera

ARANGUREN

Jarduera sailkatua. Baimena

Jarduera sailkatua. Eskaera

TUTERA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

DONAMARIA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

URDAZUBI

Jarduera sailkatua. Eskaera

CAPARROSO

Jarduera sailkatua. Eskaera

ERROIBAR

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ETXARRI-ARANATZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

LESAKA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

GARES

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
EGUESIBAR

Sarrigurengo kirolgunearen kudeaketa esleiturik

LARRAUN

Obra kontratuaren esleipena

Laguntza teknikoaren eta obra zuzendaritzaren kontratua esleiturik

UITZI

Oihan enkantea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BERUETE

Aurrekontuen hasierako onespena

BETELU

Aurrekontuko 02/2006 aldaketa

BIZKARRETA

Aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena

MEZKIRITZ

Aurrekontuen behin betiko onespena

Aurrekontuetako aldaketa behin betiko onetsirik

IRANTZU GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2006ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

ITURMENDI

2006. urteko aurrekontua

BARBARIN

Behin betikoz onetsirik 2006ko aurrekontu orokorra

CINTRUENIGO

2005eko aurrekontuko bosgarren aldaketak hasiera batez onetsita

TUTERA

Castel Ruiz Kultur Etxearen 2006ko aurrekontuan kreditu gehikuntzak egiteko eta kredituak sortzeko espedientea hasiera batean onetsirik

Udalaren 2006ko aurrekontu arruntean kreditu bereziak sartu eta kreditu gehikuntzak egiteko espedientea hasiera batean onetsirik

Castel-Ruiz Kultur Etxearen 2006ko aurrekontuan aldaketak egiteko espedientea hasiera batean onetsirik

ANDOSILLAKO, AZAGRAKO, CARCARKO ETA SAN ADRIANGO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2006ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

URBIOLA

2006ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

ETXARRI ARANATZ

Aurrekontuko aldaketa hasiera batean onetsirik

BERRIOZAR

Aldaketa behin betikoz onetsirik 2005eko aurrekontuan

MILAGRO

Behin betiko onetsita 2006ko aurrekontu orokor eta bakarra

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Behin betiko onespena 2006. urteko aurrekontu arrunteko aldaketari

2.3.5. Beste batzuk
ARMAÑANTZAS

Bandera onestea

UHARTE

Hirigintza hitzarmena behin betiko onetsirik

BIURRUN-OLKOTZ

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

MILAGRO

Urbanizazio proiektua hasiera batean onetsirik

UHARTE

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

Hasiera batean onetsita Areta Iparraldeko barne berrikuntzarako plan bereziaren aldaketa

ETAIO

Hirilurraren balorazio txostenaren berrikuspena behin betikoz onetsirik

B E R A

Bide publikoa (8. poligonoa, 59. lurzatia) desafektatzeko espedientea hastea

CORTES

EDIKTUA

LIZARRA

Hasiera batean onetsita Lizarrako HAPOko 2. banaketa eremuko (Oncineda) 1. exekuzio unitateko Konpentsazio Batzordearen estatutuak

Alde Zaharreko BBBPBko antolamendu xehekatuaren determinazioak aldatzeko hasierako onespena, UE. 6-1-e) unitateko 3. poligonoko 446. lurzatiari dagokiona, (Gartzia Ximenez, 4), Gregorio Urriza Jiménez jaunak sustatua

ANTZIN

Urbanizazio proiektua behin betikoz onetsirik

UHARTE

Likidazio kontua hasiera batean onetsirik

CARCAR

Herrilurraren desafektazioa

UHARTE

Likidazio kontua hasiera batean onetsirik

CASTEJON

Castejongo Arau Subsidiarioetako aldaketa egituratzailea hasiera batean onetsita

Castejongo Arau Subsidiarioetako aldaketa xehekatua hasiera batean onetsita

AÑORBE

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

ARTAXOA

Hasiera batean onetsita Artaxoako 1. poligonoko 1082 eta 1083. lurzatien xehetasun azterlana

ERRIBERRI

Hasiera batean onetsita U.E.12.3 unitatearen urbanizazio proiektua

UHARTE

Urbanizazio proiektuko aldaketa hasiera batean onetsita

TUTERA

Xehetasun azterlana (413. lurzatia, 6. poligonoa, UE 17 unitatekoa), Auroros, La Jota, p 414, berdegune-bidea eta Merindades etorbidearen artean

ETXARRI-ARANATZ

Udal Planeko aldaketa xehekatua

ITUREN

Arau Subsidiarioen determinazio egituratzaileetako aldaketa. Hasierako onespena

LAKUNTZA

Hasiera batean onetsita Lakuntzako Udal Planeko aldaketa egituratzailea

LODOSA

Arau Subsidiarioetako U.E. 3. Borondatezko birzatiketa eta hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

ERRIBERRI

Borondatezko birzatiketa behin betiko onetsita

MILAGRO

Garapeneko plan berezia hasiera batean onetsirik

ABLITAS

Hasiera batean onetsirik 5. azpiunitateko Konpentsazio Batzordearen Estatutuak ("Ablitas-Barillas errepideko eskuineko bazterra")

Borondatezko birzatiketa hasiera batean onetsirik

ESTERIBAR

Orreaga Kirol Mankomunitatearen Estatutuak hasiera batean onetsirik

OLTZA ZENDEA

Ondasunak ofizioz berreskuratzeko espedientea abiarazirik (Arazuriko bide publikoaren zatia)

ESTERIBAR

Hirilurraren balorazio txostenaren berrikuspena behin betiko onetsirik

VIANA

Hasiera batean onetsirik Vianako Udal Planeko aldaketa egituratzailea

CINTRUENIGO

2.1 sektoreko plan partzialeko aldaketa hasiera batean onestea

ARANGUREN

Taxoareko Belanbutzu sektoreko P8 lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

IGUZKITZA

Hirigintza hitzarmena behin betiko onetsirik

IRUÑA

Herritarren elkarte eta entitate irabazi asmorik gabekoei dirulaguntzak emateko deialdi publikoa, 2006. urteko ekimenei dagokiena

ZUBIETA

Bake epaile titularra eta ordezkoa hautatzea

AURITZ

Hirigintza Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Tribunal Superior de Justicia de Navarra
SECRETARIA DE GOBIERNO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona (Familia-Incapacidades)

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Uno de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

Cédula de citación

EDICTO

Juzgado de lo Penal número Dos de Pamplona

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de notificación

EDICTO

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

EDICTO

Juzgado de lo Social número Tres de Vitoria

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTARMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO Y TRABAJO

Edicto de notificación

ANDOSILLA

Notificación de baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

ANSOAIN

Notificación de propuestas de resolución

ANTSOAIN

Arau-hausteen jakinarazpena

ARANGUREN

EDICTO

Notificación de sanción

BARAÑAIN

EDICTO

BAZTAN

Trafikoko salaketen jakinarazpena

Trafikoko salaketen jakinarazpena

CORELLA

Anuncio de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 1, Area de Reparto 1 del Plan Municipal de Corella

Notificación de infracción

CORTES

Notificación de sanción

ESTELLA

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

EZCABARTE

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

FONTELLAS

EDICTO

MARCILLA

Notificación vehículos abandonados

MURILLO EL CUENDE

Edicto de notificación

ORKOIEN

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja de oficio en el Padrón Municipal de habitantes

PAMPLONA

Requerimiento al edificio número 44 de calle San Antón

P A M P L O N A

Notificación de resoluciones

TAFALLA

Notificación de infracción

Notificación de infracción

TUDELA

Notificación de incoación de expediente por solicitud de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Notificación de incoación de expediente por solicitud de Baja de Oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Retirada y depósito de vehículos abandonados

VILLAVA

Notificación de resolución

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Cédula de notificación