3. ALDIZKARIA - 2005eko urtarrilaren 7a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

429/2004 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, honako foru agindu hauek aldatzen dituena: urtarrilaren 20ko 9/2000 Foru Agindua, 198 eredua onetsi zuena, abenduaren 29ko 259/1999, 193 eredua onetsi zuena, otsailaren 15eko 26/2000, 296 eredua onetsi zuena eta otsailaren 26ko 48/2001, F-50 eredua onetsi zuena.

1.1.4. Ebazpenak

1.482/2004 EBAZPENA, 2004ko abenduaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, kontratatzeko eta izendatzeko zerrendak egiteko prozedura arautzen duen Akordioa onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

368/2004 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuko hezkuntza ikuskatzaile izateko bi lanpostu merezimendu lehiaketa bidez eta zerbitzu eginkizunetan betetzeko deialdia behin betikoz ebazten duena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Unibertsitateko erdi mailako tituludun izateko bost lanpostu (Aurrea hartzeko Diziplinak: Laneko Segurtasuna eta Industria Higienea) oposizio bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Unibertsitateko goi mailako tituludun izateko lanpostu bat (Aurrea hartzeko Diziplinak: Laneko Segurtasuna eta Industria Higienea) oposizio bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

1727/2004 EBAZPENA, azaroaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Adimen Osasuneko Zuzendariordetzaren menpeko Donibaneko II-C Adimen Osasun Zentrorako ekipamenduaren kontratazioa ondokoei esleitzen diena.

595/2004 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Zangoza-Sos del Rey Católico (Zangozako iparraldeko sarbidea) NA-127 errepideko 2+650 k.p.ko gurutzagunea hobetzeko" proiektua behin betikoz onesten duena.

4566/2004 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Cortesen izaniko uholdeak direla-eta bertako Carmen Bellido zaharretxean sorturiko kaltearen ondorioz izapidaturik, presaz kontratatu beharreko espedientea onesten duena.

1.3.6. Beste batzuk

1834/2004 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2005ean Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Gazteen Aho-hortzetako Osasun Laguntzaren Programako aho-hortzetako laguntza zerbitzuak emanen dituzten estomatologo edo odontologoen eta elkarteen zerrenda zehazten duena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

E S T E R I B A R

Udalaren kiroldegiaren eta igerilekuen erabilpena arautzen duen ordenantza

G A R E S

Garesko herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik

T A F A L L A

7 zenbakidun ordenantza fiskaleko aldaketa onetsirik

L O N G I D A

Udaleko kideen ordainsariak eta bilkura-sariak

A Z K E T A

Azketako Kontzejuko hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituen ordenantza

E U L A T E

Hasiera batez onetsirik Eulateko Udalaren Ezkondu gabeko bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
L O D O S A

Eskuordetze berezia

Eskuordetze berezia

T A F A L L A

Alkatetzaren ebazpena, praktikako funtzionarioaren izendapena indarrik gabe uzten duena

DONAMARIAKO, OIZKO, URROZKO ETA BEINTZA-LABAIENGO UDALEN BATASUNA

Donamariako, Oizko, Urrozko eta Beintza-Labaiengo Udalen Batasuneko lan-kontratudun finkoak Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileriaren Estatutuan sartzeko prozesua

E G U E S I B A R

Gitarra irakaslea hartzeko deialdia. Izendapen proposamena

Kirol koordinatzailea hartzeko deialdia. Izendapen proposamena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
B A S A B U R U A

Plantilla organikoa

A Z K O I E N

Zuzenketa 2004ko plantilla organikoko aldaketaren hasierako onespenean

T A F A L L A

Tafallako Udaleko 2004. ekitaldiko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, VILLAFRANCAKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, famili langile izateko lanpostu bat, lan-araubide finkoan etan lanaldi partzialean, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

F O N T E L L A S

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua

F I T E R O

Jarduera sailkatua

M E N D A B I A

Jarduera sailkatua

M E N D I G O R R I A

Jarduera sailkatua

I B A R G O I T I

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

G A R E S

Jarduera sailkatua

A U R I T Z

Jarduera sailkatua

M I L A G R O

Jarduera sailkatua

A T A R R A B I A

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
I R U Ñ A

Lehiaketa publikoaren deialdia, Errepideko bidaiari-garraiorako Iruñeko geltoki berriko obren zuzendaritza eta haien jarraipen eta koordinaziorako laguntza teknikoa adjudikatzeko

2.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak
G A R E S

Gares-Obanosko banatzaileko goi horniduraren hoditeria partez berritzea. Desjabetzapen espedientea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
M U R I E T A

UA 27ko urbanizazioari buruzko azterlan proiektua hasiera batean onetsirik. Promociones Arbeiza, S.L.

B E R T I Z A R A N A

2004ko aurrekontuko lehenbiziko aldaketa hasiera batez onetsita

2005eko ekitaldiko udal zergetarako karga-tasak onetsita

J A U R R I E T A

Onetsita udal zergetako tarifak, karga-tasak, indizeak eta portzentajeak, 2005. urterako

Aurrekontuko aldaketak

2.3.5. Beste batzuk
O T S A G A B I A

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun azterlana behin betiko onetsirik

D E I E R R I

Lorkako AA11 eremuko xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

E G U E S I B A R

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa

L E R I N

Urbanizazio proiektuaren behin betiko onespena

I R U Ñ A

Haur Eskolen erakunde autonomoari egindako gomendioa Hello Rochapea haur eskola kudeatu, jarraitu, kontrolatu eta fiskalizatzeko

TORRES DEL RIO

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

T A F A L L A

HAPOko aldaketa, SGU-14 unitatean eragiten duena. Hasierako onespena

A L T S A S U

Hirigintza hitzarmena hasiera batean onetsirik

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Aoiz

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Navarra

Cédula de citación

Juzgado de lo Social número Dos de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cedula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Navarra

Edicto de notificación

Cédula de notificación