11. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 17a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK Foruzaingoko agente izateko oposizioaren lehenengo ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

254/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena suhiltzaile boluntarioen udal elkartea duten eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuarekin lankidetzarako esparru-hitzarmena sinatu duten Nafarroako udalentzat, elkartearen funtzionamenduan laguntzeko 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra arte. DDBN identifikazioa: 597894.

255/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena babes zibileko boluntarioen udal taldea duten Nafarroako udalentzat eta babes zibileko boluntarioen toki elkarteentzat, 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra haien funtzionamenduan laguntzeko. Bi kasuetan, ezinbestekoa da babes zibilaren arloan lankidetzan aritzeko hitzarmena sinatua izatea Nafarroako Gobernuarekin. DDBN identifikazioa: 597907.

256/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, babes zibilaren eremuan kualifikazio eta jarduera espezifikoa duten boluntariotzako erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, 2021eko azaroaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitartean haien funtzionamenduan laguntzeko. Deialdian parte hartzeko baldintza da Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuarekin lankidetzarako esparru-hitzarmena sinatua izatea. DDBN identifikazioa: 597923.

662E/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi hau onesten baita: “Herritarren erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia, gara ditzaten Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak”. DDBN identifikazioa: 600499.

663E/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntza hauek emateko deialdia: “Toki entitateentzako dirulaguntzak, horien bidez Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak gara ditzaten”. DDBN identifikazioa: 600498.

5585E/2021 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2022rako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen laguntza teknikorako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 599272.

5587E/2021 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2022rako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen Gizarte Segurantzako enpresa-kuota eta soldatetarako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 599278.

5623E/2021 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2022rako gastua baimentzen duena desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuetarako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 599284.

1.7. BESTELAKOAK

108/2021 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea Estatuko Administrazio Orokorraren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordearen Erabakia, hain zuzen, Suspertzerako Europako Bitartekoetatik heltzen diren funtsen bidez finantzatzen ahal diren jarduketak kudeatzeko eta betetzeko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 14ko 4/2021 Foru Lege-Dekretuaren gainekoa.

292E/2021 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ukatzen baitzaio Murchanteko udal mugarteko 1. poligonoko 229. lurzatian baliabide eolikoaren neurketarako dorre bat instalatzeko proiektuari. Eólica Navarra SL da sustatzailea.

294E/2021 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Caparrosoko telekomunikazio etxolaren eta Arrada Mendia TZren artean Nafarroako Gobernuaren behe tentsioko airetiko lineatik zuntz optikoa jartzeko proiektua”, Caparrosoko eta Murillo el Cuendeko udal mugarteetan. Sustatzailea Navarra de Servicios y Tecnologías SA da.

438E/2021 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez atzera egiten baita 0001-0053-2021-000002 zenbakia duen administrazio prozedura izapidetzen, zeina ofizioz berrikusten ari baitzen instalazio baten ingurumen baimen integratua, Ingurumenaren zuzendari nagusiaren martxoaren 12ko 222E/2021 Ebazpenaren bidez emana. Prozedura bukatutzat jo eta jarduketak artxibatzea erabaki da.

442E/2021 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Alesbesko udal mugartean dagoen zerri ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Granja La Cañada SL da.

1283E/2021 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ematen baita kontrako ingurumen-inpaktuaren adierazpena, Grupo Samopi SL enpresak Martzillan sustatutako ustiapen-proiektuaz, ingurumen-inpaktuaren azterketaz eta La Planilla legar-hobia lehengoratzeko planaz.

1333E/2021 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Caparrosoko udal mugarteko zerri ustiategi baten (umetarako zerramak) instalazioaren funtsezko aldaketa. Granja Dos Hermanas SA da titularra.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALLO

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2022ko zerga-tasak

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

ALTSASU

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARAITZ

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022rako plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARANTZA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARESO

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022 urterako plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARTAXOA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ASARTA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

AURITZ

2022ko zerga tasak

BERBINTZANA

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ZARRAKAZTELU

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

KASEDA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

GAZTELUBERRI

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

DEIKAZTELU

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ENERITZ

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ERROIBAR

2022ko zerga tasak

EZKAROZE

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

FUNES

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IGANTZI

2022ko aurrekontua eta exekuzio oinarriak.
Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ITUREN

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

ITZALTZU

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LEOTZ

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

LERATE

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

MAÑERU

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

MARTZILLA

2022ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

MENDAZA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MIRAFUENTES

Ordenantza, eguzki-energia jasotzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

MORENTIN

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

MURCHANTE

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

NABASKOZE

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

NAZAR

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

OBANOS

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ORISOAIN

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ORKOIEN

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ORREAGA

2022ko zerga tasak

OTEITZA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

PITILLAS

Akats zuzenketa, 2022ko aurrekontuaren behin betiko onespenean

PUIU

2022ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

SAN ADRIÁN

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

ZANGOZA

2022ko karga-tasak

TIRAPU

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TUTERA

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

UBAGO

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

UKAR

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZABALTZA

2022ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Tarifen aldaketa, Ur hornidura, estolderia eta saneamenduaren tasak eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzuen tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena