LEY FORAL 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

15/2004 FORU LEGEA, abenduaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioari buruzkoa

2004ko 150. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, abenduaren 15ean

[...]

BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Nafarroako Aldizkari Ofiziala

Nafarroako Aldizkari Ofiziala Nafarroako Foru Komunitatearen xedapen orokorrak eta administrazio-egintzak, hala nola Foru Komunitatean argitaratu beharreko arauak argitaratzeko baliabide ofiziala da; gainera, berariazko arauetan ezarritakoa ere argitaratuko da. Indarra hartzeari dagokionez, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko eguna hartuko da kontuan.